Alapszakos kínálatunk

Az  ELTE BTK Magyarország legsokszínűbb kara: jelenleg közel 70 nyelv folyamatos oktatását végezzük, amivel a világon a második helyet foglaljuk el. Karunkon négy képzési területen — bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány — folytatható alapképzés, ezzel a magyar felsőoktatási intézmény humántudományi karai közül a legszélesebb kínálatot nyújtjuk.

48 BA képzéssel, 62 MA képzéssel és 75 doktori programmal várjuk a hallgatókat, továbbá a Karon 25 osztatlan tanári szakon folyik képzés, amely során a legfontosabb feladatunknak a nagy hagyományokkal bíró, nemzetközileg is elismert bölcsésztanárképzés megerősítését és továbbfejlesztését tartjuk. 

Anglisztika alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, érdeklődnek az angol nyelv iránt - azt már legalább középfokon ismerik és aktívan használják - valamint szeretnének elmélyedni a brit és az amerikai kultúrában. 

Továbbolvasom

Germanisztika alapképzési szak, német szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a germán nyelvek és kultúrák, azon belül pedig a német nyelv, irodalom és kultúra iránt, valamint német nyelvből már  erős aktív középfokú nyelvtudással rendelkeznek.

Továbbolvasom

Germanisztika alapképzési szak, német nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik  érdeklőnek a német nyelv és a germán eredetű kultúrák, valamint a hazai németség történelme és néprajza iránt.

Továbbolvasom

Germanisztika alapképzési szak, néderlandisztika szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, érdeklődnek a holland nyelv,  iránt és szeretnének elmélyedni a holland kultúrában. 

Továbbolvasom

Germanisztika alapképzési szak, skandinavisztika szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a dán, norvég és svéd nyelvek és kultúrák, valamint a tágabb germán kulturális környezet iránt.

Továbbolvasom

Informatikus könyvtáros alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akik a számos könyvtártípus valamelyikében képzelik el magukat, vagy kutatóként gazdagítanák ezt a gyorsan változó szakterületet.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, arab szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elsajátítanák a modern irodalmi arab nyelvet, valamint megismernék az arab országokat és az arab nyelvű kultúrákat is.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, hebraisztika szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a héber nyelv és kultúra, és szeretnének átfogó képet kapni a közel-keleti országok kultúrájáról és gondolkodásmódjáról.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, indológia szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel Dél-Ázsia bámulatosan gazdag kultúrája, és azt egy klasszikus és egy modern nyelv, a szanszkrit és a hindí elsajátítása révén kívánják megismerni.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, iranisztika szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a nagyrészt a mai Irán, Afganisztán és Tádzsikisztán területén fekvő sokszínű és egzotikus térség nyelvét és kultúráját.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, japán szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a japán nyelvet és mélyebben megismernék a japán kultúrát, történelemet és irodalomat.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, kínai szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék magas szinten elsajátítani a kínai nyelvet, és szívesen megismerkednének a régi és a mai Kína történelmével, irodalmával, vallási és filozófiai irányzataival.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, koreai szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a koreai nyelvet és mélyebben megismernék Korea történelmét és művelődéstörténetét is.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, mongol szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a mongol nyelvű népek és a belső-ázsiai régió történelmét és kultúráját, valamint szívesen elsajátítanák középfokon a mongol nyelvet.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, tibeti szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyülnének a tibeti kultúra, irodalom, történelem és vallás területén, valamint szeretnének elsajátítani egy különleges írást és nyelvet.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, török szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a török nyelvet és alaposabban is megismerkednének az Európától Közép-Ázsiáig terjedő török világ országaival, történelmével, irodalmával, mai társadalmi és nyelvi viszonyaival.

Továbbolvasom

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, újgörög szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az újgörög nyelvhez kapcsolódóan kialakult kultúrát és szívesen elsajátítanák a modern görög nyelvet is.

Továbbolvasom

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalomtudományok, a kortárs közélet, társadalom és kultúra, illetve a média és az új technológiák társadalmi, kulturális szerepe iránt.

Továbbolvasom

Magyar alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségei, történetileg és szociológiailag változó formái, folyamatai és  kulturális összefüggései. 

Továbbolvasom

Mozgókép alapkézési szak, film- és televízórendezés szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a filmezés világa, szeretik a filmeket, és szívesen foglalkoznának filmes produktumok készítésével is.

Továbbolvasom

Néprajz alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos magyar kultúra, a népszokások, és szeretnék megérteni a magyar vidék sajátos társadalomtörténetét.

Továbbolvasom

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, asszíriológia szakirány

A szakot azoknak ajáljuk, akik szeretnék feldezni az ókori mezopotámiai civilizációkat és szívesen elsajátítanának két különleges nyelvet, a sumert és az akkádot.

Továbbolvasom

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, egyiptológia szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének többet megtudni az ókori egyiptom történelméről, társadalmáról, kultúrájáról, és szívesen részt vennének régészeti kutatásokban is.

Továbbolvasom

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, klasszika-filológia szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a latin és a görög nyelvet, és szívesen olvasnának és értelmeznének ókori szövegeket.

Továbbolvasom

Régészet alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akiket  érdekel őket a régmúlt idők története és tárgyi kultúrája és szívesen ötvöznék az elméletet és a gyakorlatot.

Továbbolvasom

Szabad bölcsészet alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel az esztétika, az elméleti nyelvészet, a kommunikáció, vagy a filmelmélet és filmtörténet, a filozófia, a művészettörténet és a vallástudomány, az egyik területen pedig szeretnék is elmélyíteni tudásukat.

Tovább olvasom

Szlavisztika alapképzési szak, bolgár szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az Európai Unió egyik fiatal tagországának nyelvét és kultúráját.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, cseh szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni régiónk egyik legerősebb gazdaságát működtető államának nyelvét és kultúráját.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, horvát szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a horvát nyelvet és érdeklődnek a horvát kultúra iránt. 

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, horvát nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, szeretnék jobban megismerni a Horvátország területén élő magyar közösségek kultúráját.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, lengyel szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a szláv népek kultúrája, szívesen megtanulnának lengyelül, valamint beleásnák magukat a lengyel történelembe és kultúrába is.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, orosz szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, és érdeklődnek az orosz nyelv, kultúra és történelem iránt.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, szerb szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a szláv népek kultúrája, szívesen megtanulnának szerbül, valamint elmélyednének a szerb történelemben és kultúrában is.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, szerb nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, és szeretnék jobban megismerni a Szerbia területén élő magyar közösségek kultúráját.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, szlovák szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a szláv kultúrákat, szívesen megtanulnának szlovákul, valamint beleásnák magukat a szlovák kultúrába és történelembe is.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, szlovák nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, szeretnék jobban megismerni a felvidéki magyar közösségek kultúráját.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, szlovén szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a szláv kultúrákat, szívesen megtanulnának szlovénül, valamint elmélyülnének a szlovén kultúrába és történelembe is.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, szlovén nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, szeretnék jobban megismerni a Szlovénia területén élő magyar közösségek kultúráját.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, ukrán szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket vonz a szláv kultúra, és szívesen megismernék közelebbről az ukrán nyelvet, történelmet és kultúrát is.

Továbbolvasom

Szlavisztika alapképzési szak, ukrán nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket szívesen megismernék közelebbről a kárpátaljai magyar közösségek kultúráját.

Továbbolvasom

Történelem alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekelnek a világ összefüggései és örömmel merülnek el a múltból fennmaradt emlékek, töredékek összeillesztgetésében

Továbbolvasom

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, francia szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének magas szinten megtanulni franciául és érdeklődnek a francia kultúra iránt.

Továbbolvasom

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, olasz szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, érdeklődnek az olasz nyelv iránt és szeretnének elmélyülni az olasz kultúrában. 

Továbbolvasom

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, portugál szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, és érdeklődnek a portugál nyelv és a portguál nyelvű országok kultúrája iránt.

Továbbolvasom

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, román szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék magas szinten elsajátítani a román nyelvet és szívesen tanulnának szomszédos országunk kultúrájáról is. 

Továbbolvasom

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, román nemzetiségi szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének többet megtudni a Románia területén élő magyar közösségek kultúrjáról. 

Továbbolvasom

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, spanyol szakirány

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, és érdeklődnek a spanyol nyelv és a spanyol nyelvű országok kultúrája iránt.

Továbbolvasom

Zenekultúra alapképzési szak

A szakot azoknak ajánljuk, akik a művészetközvetítés valamennyi formája iránt érdeklődőknek és a zenei ismeretek mellett a rendezvényszervezésről is szeretnének tanulni.

Továbbolvasom

Mindig aktuális információk: felvi.hu

Források:
felvi.hu
szakvalaszto.hu