Szlavisztika alapképzési szak, ukrán szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, ukrán szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben az ukrán mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik a jövőben multinacionális vagy külkereskedelmi cégeknél, az államigazgatásban, rendvédelmi szerveknél, fordító vagy utazási irodákban, követségeken és konzulátusokon, kulturális intézetekben, sajtóorgánumoknál stb. szeretnének kamatoztatni a szakon magas szinten elsajátított ukrán nyelvet, tudását az ukrán irodalomról és kultúráról.

A szak hagyományos bölcsészszak, ezért a képzés tartalmaz olyan általános humán tárgyakat is, mint a filozófia, digitális kompetenciák vagy a kommunikáció, ugyanakkor nagy hangsúlyt kap a hatékony nyelvtanulás a kiscsoportos, interaktív órákon.

Tantárgyízelítő

A hagyományos bölcsészettudományi tantárgyak mellett részt vehetsz egy készülő magyar-ukrán kulturális szótár összeállításában, megismerkedhetsz az ukrán festészettel, vagy belekóstolhatsz a (mű)fordításba.

Ők is itt végeztek

 • Körner GáborJózsef Attila-díjas műfordító, számos kortárs ukrán szerző (Okszana Zabuzsko, Jurij Andruhovics, Szerhij Zsadan, Natalka Sznyadanko, Tarasz Prohaszko) művét fordította magyarra.
 • Viczián Tamás, diplomata, tanácsos  Magyarország Nagykövetségén Ukrajnában, Kijevben
 • Dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karának adjunktusa
 • Forgács Balázs, Esztergomi szeminárium kispapja
 • Nabilek-Kanavál Viktória, Magyarország moszkvai nagykövetségének mezőgazdasági attaséja

Érdekességek a szakról

 • „A szláv nyelvek oktatása egyetemünkön 1849-ben kezdődött el, amikor Ferenc Józsefet „helyettesi” minőségben megbízták a szláv nyelvészet és irodalom előadásával” (nem az Osztrák-Magyar Monarchia császára!)
 • 1919 márciusában Bonkáló Sándort nevezték ki a rutén (ukrán) nyelv és irodalom nyilvános rendes tanárává. De 1924-ben a kar elfogadta a „ruténnyelvi és irodalmi tanszék beszüntetését és Bonkáló Sándor ny. r. tanár B-listára helyezését”, más szóval nyugdíjaztatását.
 • Bonkáló Sándor 1945. november 1.-jén az ukrán nyelv és irodalom tanszék professzoraként újra kezdhette munkáját. Azonban ismeretlen besúgó azzal vádolta meg, hogy lekicsinylően beszélt az orosz irodalomról. Ezért állásából 1946 novemberétől ismét felfüggesztették.
 • Az ukrán nyelv és irodalom szak egyetemünkön 1961-től minden évben folyamatosan indult.
 • Az Ukrán Filológiai Tanszék 2002 szeptemberében kezdte meg működését.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán

Korábbi év felvételi ponthatára: 414 (2021)

Felvételi irányszám: 1 < 5

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított ukrán nyelvi, irodalmi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, ismereteik birtokában képesek helytállni a munka világában.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Ukrajna-szakértőkre nagy igény mutatkozik az élet sok területén, mind az államigazgatásban, mind az üzleti szférában. A szláv kultúrák és nyelvek ismerete hazánkban különös jelentőséggel bír, mivel a szláv népek nagy része hazánkkal közvetlenül is határos országokban él, és határainkon belül is éltek és élnek e kultúra képviselői. A szláv nyelvek, irodalom, kultúra ismerete és közvetítése már csak e földrajzi közelség és a közös történelmi múlt miatt is fontos.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • ukrán nyelv és irodalom,
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, logisztikai cégek, államigazgatás, rendvédelmi szervek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, (külföldi) kulturális intézetek, sajtóorgánumok, ügyfélszolgálatok, nemzeti kisebbségek szervezetei stb.

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, fordító, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs, HR munkatárs stb.