Szabályzatok, dokumentumok

Szabályzatok, dokumentumok

 

Oktatási ügyek

Tanulmányi Hivatal dokumentumai
PhD-képzés dokumentumai
Intézet/tanszékvezetői pályázati adatlap
Oktatói-kutatói előmeneteli stratégia
Művésztanárok/mesterségtanárok minősítése és előmenetele
Mesterségtanárokra vonatkozó stratégia
Használati segédlet a Stratégiai Adatbázishoz 
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések 2024/25-ös tanévtől alkalmazandó képzési és kimeneti követelményei

 

Szabályzatok
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata
A BTK Szervezeti és Működési Szabályzata
ELTE EHÖK Alapszabály
ELTE EDÖK Alapszabály
További ELTE-s szabályzatok


A Dékáni Hivatal Dokumentumai
Díszoklevél adatlap
Díszoklevél tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató jubileumi oklevél igényléséhez
Teremigénylés rendezvényekhez
Konferencia-részvétel bejelentése
PPT sablon - magyar
PPT sablon - angol

Dékáni utasítások
1/2024. (II. 7.) sz. az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak 2024. évi szabadságolási rendjéről
II/2023. (XI.07.) sz. a Kar oktatóinak átoktatási tevékenységéről
I/2023. (XI.07.) sz. az órameghirdetések határidejéről
IX/2022. (XI. 02.) sz. A 2022/23-as tanév őszi félév vizsgaidőszakának szervezéséről, és a 2022/23-as tanév tavaszi félév kezdéséről
IX/2022. (XI. 02.) / 1. számú kiegészítés
IX/2022. (XI. 02.) sz. melléklete (teremigénylés)
IX/2022. (XI. 02.) sz. melléklete (helyszín-engedélyeztetés)
VIII/2022. (IX.14.) sz. A 2022/23-as tanév őszi félévének oktatásszervezési feladatairól 1)
VII/2022 (06.15) sz. az új teremigénylési rendről
VII/2022 (06.15) sz. utasítás melléklete (teremigénylő űrlap)
VI/2022. (IV. 28.) sz. a minimális csoportlétszámokról
V/2022. (IV. 20.) sz. a H6TNY8LC elnevezésű közösségi tér foglalásáról
IV/2022. (III. 23.) sz. a streaming program bevezetéséről
III/2022 (III. 23.) sz. a 2021/2022-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakának lebonyolításáról
II/2022 (II.16.) sz. a 2021-2022-es tanév tavaszi szemeszterének folytatásáról
I/2022. (I.20.) sz. a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterének indításáról
X/2021. (IX. 30.) sz. A 2021/2022-es tanév őszi félév vizsgaidőszakának lebonyolításáról
IX/2021. sz. (XI. 19.) A 2021/22-es tanév őszi félév folytatásáról
VIII/2021. (XI. 15.) sz. Az új belépők oltás-igazolásának ellenőrzéséről
VII/2021. (XI.08.) sz. a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásáról
VII/2021 (VIII.31.) sz. 2021-2022-es tanév őszi szemeszterének oktatásszervezési feladatairól
VI/2021. (VIII.31.) sz., Dékáni utasítás melléklete
V/2021. (VI. 14.) sz., a minimális csoportlétszámokról
IV/2021. (VI. 14.) sz. az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktatási célra használt Digitális Jólét Centrum termeinek használatáról
Formanyomtatvány a IV/2021. (VI.14.) sz. dékáni utasításhoz
III/2021. (V.11.) sz. a 2020/21-es tanév tavaszi félévének lezárására vonatkozó szabályairól
II/2021. (IV.13.) sz. a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a szakdolgozat leadási határidejének módosításáról
I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasítás a Karon történő külsős óraadói oktatási tevékenységről
Melléklet 1. az I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasításhoz
Melléklet 2. az I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasításhoz
Melléklet 3. az I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasításhoz
I/2021. (I. 19.) sz. a Zoom használatáról az oktatásban és az oktatási tevékenységben
VII/2020. (XII.09.) sz., az ELTE BTK működéséről „járványügyi készültség” idején, valamint a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére való felkészülésről
VI/2020. (X. 27.) sz. a 2020/2021-es tanév őszi félév vizsgaidőszakának lebonyolításáról
V/2020. (X. 22.) sz. a Bölcsészettudományi Karon történő kötelező lázmérésről
IV/2020. (IX. 28.) sz. dékáni utasítás a külsős óraadói oktatási tevékenységről
III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasítás az őszi szemeszterére való felkészülésről
Melléklet a III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasításhoz
Melléklet a III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasításhoz
Melléklet a III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasításhoz
II/2020. (III. 13.) sz. Dékáni Utasítás az új típusú koronavírus járványos terjedése miatt Magyarország kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges kari kötelezettségek végrehajtásáról
I/2020. (II. 13.) sz. Személyügyi felterjesztések ütemezése
IX/2019. (XII.2.) sz. dékáni utasítás az új kari idegen nyelvű képzések indításának eljárásrendjéről
VIII/2019. (XI. 7.) sz a kurzusfelvétel lezárását megelőző órameghirdetésekre vonatkozóan az ELTE Bölcsészettudományi Karán
Melléklet a VIII/2019. (XI. 7.) sz. dékáni utasításhoz
VII/2019. (X.2.) dékáni határozat az Erasmus hallgatók számára hirdetett kurzusokról
VI/2019. (X. 2.) a minimális csoportlétszámokról
V/2019. (VI. 19.) sz. A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2019. (IV. 30.) sz. dékáni utasítás a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2019. (IV. 15.) sz. Parkolási rend megváltozása az OTDK alatt
II/2019. (IV. 8.) sz. Parkolási rend megváltozása az Arab Napok alatt
I/2019. (II. 20.) sz. dékáni határozat az oktatási szünet elrendeléséről
VI/2018. (XI. 16.) a minimális csoportlétszámokról
IV/2018. (X. 8.) sz. Parkolási rend az ELTE Feszt alatt
3/2018. (V. 24.) sz. dékáni utasítás az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktatási célra használt 50 fős és annál nagyobb befogadóképességű termek használatáról
Melléklet a 3/2018. (V. 24.) sz. dékáni utasításhoz
Formanyomtatvány a 3/2018. (V. 24.) sz. dékáni utasításhoz
II/2018. (III. 28.) sz., az ELTE Bölcsészettudományi Karán kötelezően használatos adatbázisok működtetéséről szóló dékáni utasítás
Melléklet a II./2018. (III. 28.) számú dékáni utasításhoz
Melléklet a II/2018. (III. 28.) sz. dékáni utasításhoz
I/2018. (III. 19.) sz. A záróvizsgák szervezésének szabályai
I/2017. (X. 05.) sz., Parkolási rend az ELTE Feszt alatt
V/2016. (VI. 21.) sz., Az oktatói teljesítményértékeléshez szükséges kontaktóra-terhelés ellenőrzéséről
IV/2016.(V.20) sz., Az ELTE BTK stratégiaépítő koncílium által kezdeményezett tanegységlista módosításról
III/2016.(V.20.) sz., A BTK-n történő külső óraadói oktatási tevékenységről
III/2016.(V.20.) sz., A BTK-n történő külső óraadói oktatási tevékenységről (igénybejelentő nyilatkozat)
II/2016 (IV.25.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
I/2014 (III. 17.) sz., Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
I/2016. (I. 12.) sz., A minimális csoportlétszámokról
III/2015 (IX. 7.) sz., A Trefort-kert parkolási és gyalogos közlekedési rendjének megváltozásáról
I/2015. (V. 4.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2014. (XI. 5.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2014. (XI. 5.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről
V/2014 (IX. 15.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozása favágás miatt
IV/2014 (IX. 10.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozása
III/2014 (VIII. 25.) sz., A Nyugat-Afrikában terjedő ebolajárvány által érintett országokból érkező hallgatók kötelező orvosi szűrővizsgálat
https://btk.elte.hu/dstore/document/1403/II_2014_dekani_utasitas-1.pdf
II/2015 (VI. 22.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2013 (XI. 13.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről
III/2013 (IX. 26.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
II/2013 (IV. 29.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
I/2013 (I. 29.) sz., A Trefort-kerti parkolás rendjének megváltozásáról
IV/2012. (XI. 27.) sz., A 2012/13-as tanév II. félévi órameghirdetésekről
III/2012. (X. 25.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről
I I/2012. (VI. 20.) sz., A 2012. évi költségvetési egyensúlyának megőrzéséről
VI/2011. (XII. 9.) sz., A kari kutatások megjelenítéséről I.
VI/2011. (XII. 9.) sz., A kari kutatások megjelenítéséről II.
VI/2011. (XII. 9.) sz., A kari kutatások megjelenítéséről III.
III/2011 (XII.8.) sz., A minimális csoportlétszámról
II/2011 (X.26.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről
II/2011 (VI. 17.) sz., A Trefort-kerti parkolás rendjének megváltozásáról
I/2011 (IV. 28.) sz., Parkolási rend a Bölcsész-napok alatt
I/2011 (IV. 28.) sz., Parkolási rend a Bölcsész-napok alatt
I/2012 (IV. 27. ) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2024
XV/2024. (VII. 10.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
XIV/2024. (VII. 01.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
XIII/2024. (VI.24.) sz. a Trefort-kerti kampusz nyári zárvatartásáról
XII/2024. (V. 27.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
XI/2024. (V. 23.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
X/2024. (IV. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IX/2024. (IV. 24.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
Módosítás a VIII/2024. (IV. 12.) sz. Dékáni Körlevélhez
VIII/2024. (IV. 12.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2024. (III. 28.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2024. (III. 14.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
V/2024. (III. 12.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2024. (II. 29.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2024. (II. 19.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
II/2024. (II. 5.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
I/2024. (I. 22.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
Kiegészítés a I/2024. (I. 22.) sz. Dékáni Körlevélhez

Dékáni körlevelek 2023
XVI/2023. (XII. 14.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
XV/2023. (XII. 06.) sz. a Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
XIV/2023. (XI. 13.) sz. a Kar épületeinek környezettudatos nyitva tartásról
XIII/2023. (X. 6.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
XII/2023. (X. 4.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
XI/2023. (X. 3.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
X/2023. (IX. 15.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IX/2023. (VIII. 21.) sz.a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VIII/2023. (VII. 18.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2023. (VI. 27.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2023. (VI.13.) sz. a Trefort-kerti kampusz nyári zárvatartásáról
V/2023. (V. 3.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2023. (IV. 5.) sz. Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2023. (III. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
II/2023. (II. 20.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2022
X/2022. (XI. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IX/2022. (XI. 15.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VIII/2022. (X. 7.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2022. (IX. 28.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2022. (IX. 16.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
V/2022. (VIII. 23.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2022. (VI. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2022. (VI.15.) sz. a Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
II/2022. (IV. 28.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
I/2022. (III. 03.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2021
XII/2021. (XII. 01.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
XI/2021. (XI. 24.) sz. Az üzemeltetési problémák bejelentéséről
XI/2021. (XI. 24.) sz. melléklet - Elérhetőségi lista üzemeltetés-gazdálkodási feladatokhoz
X/2021. (X. 1.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VIII/2021. (VII. 9.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2021. (VII. 7.) sz. Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
V/2021. (VI.10.) sz. a Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
I/2021. (IV. 29.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
II/2021. (V. 06.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2020
VIII/2020. (XII. 01.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
VII/2020. (XI. 02.) sz. A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2020. (IX. 8.) sz. A járványügyi helyzettel kapcsolatos tudnivalókról
V/2020. (IX. 2.) sz. A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2020. (V. 25.) sz. Digitális Jólét Centrum használatának szabályairól
II/2020. (II. 21.) sz. Parkolási rend megváltozása
II/2020. (II. 21.) sz. Parkolási rend megváltozása
I/2020. (II. 14.) sz. Parkolási rend megváltozása

Dékáni körlevelek 2019
XII/2019. (XI. 22.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
XI/2019. (XI. 5.) sz. A Trefort-kerti épülethasználat szabályairól
X/2019. (X. 16.) sz. Parkolási rend megváltozása
IX/2019. (X. 3.) sz. Parkolási rend megváltozása
VIII/2019. (IX. 27.) sz. A Trefort-kerti parkolás és épülethasználat szabályairól
VII/2019. (IX. 27.) sz. Parkolási rend megváltozása
VI/2019. (IX. 26.) sz. Parkolási rend megváltozása
V/2019. (IX. 17.) sz. Parkolási rend megváltozása
IV/2019. (VIII. 30.) sz. Parkolási rend megváltozása
III/2019. (V. 29.) sz. A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartása
II/2019. (III. 26.) sz. A konferencia-részvétel bejelentéséről
I/2019. (II. 14.) sz. Az egyetemen kívüli vizsgázásról

Dékáni körlevelek 2018
VIII/2018. (XII. 4.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartása
VII/2018. (XI. 28.) sz. Tanítás nélküli munkanap elrendelése
VI/2018. (XI. 6.) sz. Parkolási rend megváltozása
IV/2018. (X. 9.) sz. Tanítás nélküli munkanap elrendelése
IV/2018. (X. 9.) sz. Tanítás nélküli munkanap elrendelése
III/2018. (VI. 21.) sz. A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartása
II/2018. (V. 3.) sz. Parkolási rend megváltozása
I/2018. (III. 7.) sz. Tanitás nélküli munkanap

Dékáni körlevelek 2010-2017
V/2017. (VI. 30.) sz., A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
IV/2017. (V. 5.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2017. (IV. 10.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozásáról
II/2017. (III. 23.) sz., Munkába járás költségtérítésének engedélyezésének ügyrendjéről a BTK szombathelyi telephelyén dolgozó munkatársai számára
I/2017. (III. 6.) sz., A kari biztonságot növelő dékáni intézkedésekről
III/2016. (X. 11.) sz., Tanítás nélküli munkanap október 15.
II/2016 (III.2.) sz., Tanítás nélküli munkanap március 5.
I/2016 (I.28.) sz., Kancellári utasításhoz
I/2015 (V. 4.) sz., Bölcsész Napok
III/2014. (XI. 13.) sz., Esélyegyenlőségi és egyéb aktuális problémás kérdésekről
IV/2013. (X. 22.) sz., Adatszolgáltatási kötelezettségről
Dékáni Körlevél a júliusi MA felvételiről
I/2013. (IV. 16.) sz., A SportPont Fesztivál alkalmából
VI/2012. (XI. 29.) sz., A 2012-es év zárásával kapcsolatos feladatokról
IV/2012. (X. 25.) sz., A tanítás nélküli munkanapokról
III/2012. (IX. 4.) sz., A kartörténeti sorozatról
II/2012 (II.14.) sz., Az informatikai infrastruktúra használatáról
VII/ 2011 (VI. 16.) A kari kommunikációs irodáról
VI/2011 (IV. 29) Bölcsész-napok
V/2011 (IV. 7.) Felvételi adatok
IV/2011. (IV. 4.) A szelektív hulladékgyűjtésről
III/2011 (III. 3.) Az ELTE BTK oktatóit ért sajtótámadásokról
II/2011 (I. 5) A 2011.évi adó- és járulékváltozások ellentételezéséről
I/2011. (I. 4.) Az esélyegyenlőségi kérdésekről
IX/2010 (XII. 12.) A kari könyvtári brosúráról
VIII/2010 (XI. 18.) Az év végi gazdasági zárásról, zárva tartásról, szabadságról
VII/2010 (XI. 15.) Ismét az ELTE BTK az országban az abszolút első
VI/2010 (XI. 8.) A külső óraadók alkalmazásáról
V/2010 (X. 21.) Az Audiovizuális Archívum felállításáról
IV/2010 (X. 13.) Az új tudományos adatbázisok használatáról
III/2010 (IX. 24.) A Trefort-kert Alapítványról
II/2010 (IV. 15.) A Trefort-kerti gépkocsiforgalom változásáról
I/2010 (I. 10.) A BKV-sztrájk miatti teljesítetlen vizsgák esetére
Nyilatkozatok
Dezső Tamás dékán nyilatkozata a gólyatábori erőszakról és a hallgatói önkormányzatiságról
Nyilatkozat Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetéről megjelent hírről
Nyilatkozat a március 14-ei uszító matricák kiragasztásáról
Közlemény a Kar hallgatóit megalázó és szégyenletes jelzőkkel illető listáról
Közlemény az Oktatói Hálózat 2013. február 15-ei rendezvényéről
Közlemény a Hallgatói Hálózat 2013. február 11-i megmozdulásáról
Nyilatkozat a 2013. február 7-i események kapcsán
Közlemény a HaHa – ELTE BTK 2013. január 7-i rendezvénye kapcsán
KözleményA HaHa – ELTE BTK csoportja 2013. január 7-i rendezvényéről