Szabályzatok, dokumentumok

Szabályzatok, dokumentumok

 

Oktatási ügyek

Tanulmányi Hivatal dokumentumai
PhD-képzés dokumentumai
Intézet/tanszékvezetői pályázati adatlap
Oktatói-kutatói előmeneteli stratégia
Művésztanárok/mesterségtanárok minősítése és előmenetele
Mesterségtanárokra vonatkozó stratégia
Használati segédlet a Stratégiai Adatbázishoz 
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

 

Szabályzatok
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata
A BTK Szervezeti és Működési Szabályzata
ELTE EHÖK Alapszabály
ELTE EDÖK Alapszabály
További ELTE-s szabályzatok


A Dékáni Hivatal Dokumentumai
Díszoklevél adatlap
Díszoklevél tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató jubileumi oklevél igényléséhez
Teremigénylés rendezvényekhez
Konferencia-részvétel bejelentése
PPT sablon - magyar
PPT sablon - angol

Dékáni utasítások Fájlnév
IX/2022. (XI. 02.) sz. A 2022/23-as tanév őszi félév vizsgaidőszakának szervezéséről, és a 2022/23-as tanév tavaszi félév kezdéséről IX_2022_dekani utasitas_őszi félév vizsgaidőszak szervezése.pdf
IX/2022. (XI. 02.) / 1. számú kiegészítés 1. sz kiegészítés IX_2022_dekani utasitas_őszi félév vizsgaidőszak szervezése.pdf
IX/2022. (XI. 02.) sz. melléklete (teremigénylés) 1. melléklet_100 fős terem igénylése vizsgához.xlsx
IX/2022. (XI. 02.) sz. melléklete (helyszín-engedélyeztetés) 2. melléklet_külső helyszín engedélyezése vizsgához.xlsx
VIII/2022. (IX.14.) sz. A 2022/23-as tanév őszi félévének oktatásszervezési feladatairól 1) VIII_2022_dekani_utasitas_2022-2023-es tanév őszi szemeszterének oktatásszervezési feladatairól.pdf
VII/2022 (06.15) sz. az új teremigénylési rendről VII_2022_dekani utasitas_terem igénylésének rendje.pdf
VII/2022 (06.15) sz. utasítás melléklete (teremigénylő űrlap) teremigenyles_2022.doc
VI/2022. (IV. 28.) sz. a minimális csoportlétszámokról VI_2022_dekani utasitas_minimális csoportlétszámok.pdf
V/2022. (IV. 20.) sz. a H6TNY8LC elnevezésű közösségi tér foglalásáról V_2022_dékáni_utasítás_H6TNY8LC közösségi tér foglalása 0.pdf
IV/2022. (III. 23.) sz. a streaming program bevezetéséről IV_2022_dekani_utasitas_konferencia streaming.pdf
III/2022 (III. 23.) sz. a 2021/2022-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakának lebonyolításáról III_2022_dekani_utasitas_2021-2022-es tanév tavasz vizsgaidőszakáról.pdf
II/2022 (II.16.) sz. a 2021-2022-es tanév tavaszi szemeszterének folytatásáról II_2022_dekani_utasitas_2021-2022-es tanév tavaszi szemeszterének folytatásáról.pdf
I/2022. (I.20.) sz. a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterének indításáról I_2022_dekani_utasitas_2021-2022-es tanév tavasz szemeszterének indulásáról.pdf
X/2021. (IX. 30.) sz. A 2021/2022-es tanév őszi félév vizsgaidőszakának lebonyolításáról X_2021_dekani utasitas_online vizsgaidőszak.pdf
IX/2021. sz. (XI. 19.) A 2021/22-es tanév őszi félév folytatásáról IX_2021_dekani_utasitas_tanév őszi félév folytatásáról 2021. november 22-től.pdf
VIII/2021. (XI. 15.) sz. Az új belépők oltás-igazolásának ellenőrzéséről VIII_2021_dekani_utasitas_új belépők oltásellenőrzéséről.pdf
VII/2021. (XI.08.) sz. a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásáról VII_2021_dekani utasitas_oltásellenőrzés.doc
VII/2021 (VIII.31.) sz. 2021-2022-es tanév őszi szemeszterének oktatásszervezési feladatairól VI_2021_dekani_utasitas_.doc
VI/2021. (VIII.31.) sz., Dékáni utasítás melléklete VI_2021_dekani_utasitas_melléklet_kérelem.pdf
V/2021. (VI. 14.) sz., a minimális csoportlétszámokról V_2021_dekani utasitas_minimális csoportlétszámok_2021.doc
IV/2021. (VI. 14.) sz. az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktatási célra használt Digitális Jólét Centrum termeinek használatáról IV_2021_dekani_utasitas_a Digitális Jólét Centrum termeinek használatáról.pdf
Formanyomtatvány a IV/2021. (VI.14.) sz. dékáni utasításhoz IV_2021_dekani utasitas_DJC termek teremfoglalás_formanyomtatvány.xlsx
III/2021. (V.11.) sz. a 2020/21-es tanév tavaszi félévének lezárására vonatkozó szabályairól III 2021_dekani_utasitas_2020-2021-es tanév tavasz szemeszterének befejezéséről (1).pdf
II/2021. (IV.13.) sz. a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a szakdolgozat leadási határidejének módosításáról II 2021_dekani utasitas_szakdolgozat leadási határidejének módosításáról.doc
I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasítás a Karon történő külsős óraadói oktatási tevékenységről I_2021_dekani utasitas_külsős óraadók alkalmazása.pdf
Melléklet 1. az I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasításhoz I_2021_dékáni utasítás_folyamatleírás_óraadás.xlsx
Melléklet 2. az I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasításhoz I_2021_dékáni utasítás_MINTA_2.számú Melléklet szerződás előkészítő tábla.xlsx
Melléklet 3. az I/2021. (III. 18.) sz. dékáni utasításhoz I_2021_dékáni utasítás_MINTA_2.számú Melléklet szerződás előkészítő tábla.xlsx
I/2021. (I. 19.) sz. a Zoom használatáról az oktatásban és az oktatási tevékenységben I_2021_dekani_zoom használat.pdf
VII/2020. (XII.09.) sz., az ELTE BTK működéséről „járványügyi készültség” idején, valamint a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére való felkészülésről VII_2020_dekani_utasitas_2020-2021-es tanév tavaszi szemeszterére való felkészülésről_1207 (002).doc
VI/2020. (X. 27.) sz. a 2020/2021-es tanév őszi félév vizsgaidőszakának lebonyolításáról VI_2020_dekani utasitas_online vizsgaidőszak.doc
V/2020. (X. 22.) sz. a Bölcsészettudományi Karon történő kötelező lázmérésről V_2020_dekani utasitas_kötelező lázmérés.doc
IV/2020. (IX. 28.) sz. dékáni utasítás a külsős óraadói oktatási tevékenységről IV_2020_dekani utasitas_küldős óraadók alkalmazása 2021 tavasz.pdf
III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasítás az őszi szemeszterére való felkészülésről III_2020_dekani_utasitas_2020-2021-es tanév őszi szemeszterére való felkészülésről_0620.doc
Melléklet a III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasításhoz III_2020_dekani_utasitas_2. sz. melléklet 0720 távolságtartásos teremkapacitás.xlsx
Melléklet a III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasításhoz III_2020_dekani_utasitas_1. sz. melléklet 0720 szerzői jogokról.doc
Melléklet a III/2020. (VI. 20.) sz. dékáni utasításhoz III_2020_dekani_utasitas_2. sz. melléklet 0720 távolságtartásos teremkapacitás.xlsx
II/2020. (III. 13.) sz. Dékáni Utasítás az új típusú koronavírus járványos terjedése miatt Magyarország kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges kari kötelezettségek végrehajtásáról II_2020_dekani_vészhelyzet miatti intézkedések_0313.pdf
I/2020. (II. 13.) sz. Személyügyi felterjesztések ütemezése I_2020_dekani_utasitas_személyügyi előterjesztések ütemezése.pdf
IX/2019. (XII.2.) sz. dékáni utasítás az új kari idegen nyelvű képzések indításának eljárásrendjéről IX_2019_Dékáni utasítás_nemzetközi képzések indításának eljárásrendje.pdf
VIII/2019. (XI. 7.) sz a kurzusfelvétel lezárását megelőző órameghirdetésekre vonatkozóan az ELTE Bölcsészettudományi Karán VIII_dekani_utasitas_kurzusfelvétel lezárását megelőző orameghirdetesek_.doc
Melléklet a VIII/2019. (XI. 7.) sz. dékáni utasításhoz VIII _dekani utasitas_Jegyzőkönyv minta.docx
VII/2019. (X.2.) dékáni határozat az Erasmus hallgatók számára hirdetett kurzusokról VII_2019_dékáni utasítás_kurzushirdetés Erasmus hallgatóknak.pdf
VI/2019. (X. 2.) a minimális csoportlétszámokról VI_2019_dékáni utasítás_minimális csoportlétszámok.doc
V/2019. (VI. 19.) sz. A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról V_2019_dekani_utasitas_parkolási rend változása_filmforgatás.pdf
IV/2019. (IV. 30.) sz. dékáni utasítás a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról IV_2019_dekani_utasitas_parkolási rend változása_Bölcsész Napok, Könyvtár Terasz nyitása.pdf
III/2019. (IV. 15.) sz. Parkolási rend megváltozása az OTDK alatt III_2019_dekani_utasitas_parkolási rend változása_OTDK.pdf
II/2019. (IV. 8.) sz. Parkolási rend megváltozása az Arab Napok alatt II_2019_dekani_utasitas_parkolási rend változása_Arab Napok.pdf
I/2019. (II. 20.) sz. dékáni határozat az oktatási szünet elrendeléséről I_2019_dekani_utasitas_dekani_szunet_elrendeleserol.pdf
VI/2018. (XI. 16.) a minimális csoportlétszámokról VI_2018_dékáni utasítás_minimális csoportlétszámok.doc
IV/2018. (X. 8.) sz. Parkolási rend az ELTE Feszt alatt IV_2018_utasitas_parkolasi_rend_megvaltozasarol_ELTEfeszt-1.pdf
3/2018. (V. 24.) sz. dékáni utasítás az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktatási célra használt 50 fős és annál nagyobb befogadóképességű termek használatáról III_d_k_ni_utas_t_s_teremfoglal.docx
Melléklet a 3/2018. (V. 24.) sz. dékáni utasításhoz III-2_50_f_s_vagy_ann_l_nagyobb (1).xlsx
Formanyomtatvány a 3/2018. (V. 24.) sz. dékáni utasításhoz III-1_50_f_s_vagy_ann_l_nagyobb.xlsx
II/2018. (III. 28.) sz., az ELTE Bölcsészettudományi Karán kötelezően használatos adatbázisok működtetéséről szóló dékáni utasítás II_d_k_ni_utas_t_s_az_ELTE_BTK-.docx
Melléklet a II./2018. (III. 28.) számú dékáni utasításhoz II_D_k_ni_utas_t_s_mell_klet_az.xlsx
Melléklet a II/2018. (III. 28.) sz. dékáni utasításhoz II_Dékáni utasítás melléklet_az ELTE BTK-n kötelezően használatos adatbázisok működtetéséről.xlsx
I/2018. (III. 19.) sz. A záróvizsgák szervezésének szabályai I_2018_dékáni utasítás_záróvizsgák szervezésének szabályai az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2017-2018. tavaszi félévben.docx
I/2017. (X. 05.) sz., Parkolási rend az ELTE Feszt alatt I_2017_utasitas_parkolasi_rend_megvaltozasarol_ELTEfeszt.pdf
V/2016. (VI. 21.) sz., Az oktatói teljesítményértékeléshez szükséges kontaktóra-terhelés ellenőrzéséről V_2016_VI_21_dekani_utasitas_ko.pdf
IV/2016.(V.20) sz., Az ELTE BTK stratégiaépítő koncílium által kezdeményezett tanegységlista módosításról IV_2016_V_20_dekani_utasitas_az.doc
III/2016.(V.20.) sz., A BTK-n történő külső óraadói oktatási tevékenységről III_2016_V_20_dekani_utasitas_a.doc
III/2016.(V.20.) sz., A BTK-n történő külső óraadói oktatási tevékenységről (igénybejelentő nyilatkozat) III_2016_V_20_dekani_utasitas_a.docx
II/2016 (IV.25.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról II_2016_utasitas_parkolasi_rend.pdf
I/2016. (I. 12.) sz., A minimális csoportlétszámokról 20160112_I_2016_minimalis_csopo.pdf
III/2015 (IX. 7.) sz., A Trefort-kert parkolási és gyalogos közlekedési rendjének megváltozásáról III_2015_dekani_utasitas_parkol.pdf
II/2015 (VI. 22.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról II_2015_parkolas_kari__nnep.pdf
I/2015. (V. 4.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozásáról I_2015_parkolas_bolcsesznapok.pdf
VII/2014. (XI. 5.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozásáról VII_parkolas_rendjenek_megvalto.pdf
VI/2014. (XI. 5.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről VI_oktatasi_szunet_kari_unnep.pdf
V/2014 (IX. 15.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozása favágás miatt V_parkolas_rendjenek_megvaltoza.pdf
IV/2014 (IX. 10.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozása IV_parkolas_rendjenek_megvaltoz.pdf
III/2014 (VIII. 25.) sz., A Nyugat-Afrikában terjedő ebolajárvány által érintett országokból érkező hallgatók kötelező orvosi szűrővizsgálat III_ebolajarvany_miatti_az_erin.doc
https://btk.elte.hu/dstore/document/1403/II_2014_dekani_utasitas-1.pdf II_2014_dekani_utasitas-1.pdf
I/2014 (III. 17.) sz., Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról I_2014_dekani_utasitas_parkolas.doc
IV/2013 (XI. 13.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről IV_dekani_utasitas_dekani_szune.pdf
III/2013 (IX. 26.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról III_parkolas_kultur_bridge_idej.pdf
II/2013 (IV. 29.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról 2013_parkolas_bolcsesznapok.pdf
I/2013 (I. 29.) sz., A Trefort-kerti parkolás rendjének megváltozásáról parkolasi_rend.pdf
IV/2012. (XI. 27.) sz., A 2012/13-as tanév II. félévi órameghirdetésekről dekaniutasitas_tavaszi_oramegh.pdf
III/2012. (X. 25.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről dekani_szunet_elrendeleserol.pdf
I I/2012. (VI. 20.) sz., A 2012. évi költségvetési egyensúlyának megőrzéséről dekaniutasitas_kari_koltsegv.pdf
VI/2011. (XII. 9.) sz., A kari kutatások megjelenítéséről I. kutatasi_adatlap_intezmenyi.doc
VI/2011. (XII. 9.) sz., A kari kutatások megjelenítéséről II. kutatasi_adatlap_szemelyi.doc
VI/2011. (XII. 9.) sz., A kari kutatások megjelenítéséről III. VI_kari_kutatas_vegleges.doc
III/2011 (XII.8.) sz., A minimális csoportlétszámról v_minimalis_csoportletszam.pdf
II/2011 (X.26.) sz., Oktatási szünet elrendeléséről dekani_utasitas_oktatasi_szune.pdf
II/2011 (VI. 17.) sz., A Trefort-kerti parkolás rendjének megváltozásáról dekaniutasitas_parkolas_rendje.pdf
I/2011 (IV. 28.) sz., Parkolási rend a Bölcsész-napok alatt parkolasirend_megvaltozasa.pdf
I/2011 (IV. 28.) sz., Parkolási rend a Bölcsész-napok alatt 20101103_dekaniutasitas.pdf
I/2012 (IV. 27. ) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról dekani_utasitas_parkolas_rendj.pdf

Dékáni körlevelek 2023
III/2023. (III. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
II/2023. (II. 20.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2022
X/2022. (XI. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IX/2022. (XI. 15.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VIII/2022. (X. 7.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2022. (IX. 28.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2022. (IX. 16.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
V/2022. (VIII. 23.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2022. (VI. 30.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2022. (VI.15.) sz. a Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
II/2022. (IV. 28.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
I/2022. (III. 03.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2021
XII/2021. (XII. 01.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
XI/2021. (XI. 24.) sz. Az üzemeltetési problémák bejelentéséről
XI/2021. (XI. 24.) sz. melléklet - Elérhetőségi lista üzemeltetés-gazdálkodási feladatokhoz
X/2021. (X. 1.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VIII/2021. (VII. 9.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VII/2021. (VII. 7.) sz. Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
V/2021. (VI.10.) sz. a Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
I/2021. (IV. 29.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
II/2021. (V. 06.) sz. a Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról

Dékáni körlevelek 2020
VIII/2020. (XII. 01.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
VII/2020. (XI. 02.) sz. A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
VI/2020. (IX. 8.) sz. A járványügyi helyzettel kapcsolatos tudnivalókról
V/2020. (IX. 2.) sz. A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
IV/2020. (V. 25.) sz. Digitális Jólét Centrum használatának szabályairól
II/2020. (II. 21.) sz. Parkolási rend megváltozása
II/2020. (II. 21.) sz. Parkolási rend megváltozása
I/2020. (II. 14.) sz. Parkolási rend megváltozása

Dékáni körlevelek 2019
XII/2019. (XI. 22.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartásáról
XI/2019. (XI. 5.) sz. A Trefort-kerti épülethasználat szabályairól
X/2019. (X. 16.) sz. Parkolási rend megváltozása
IX/2019. (X. 3.) sz. Parkolási rend megváltozása
VIII/2019. (IX. 27.) sz. A Trefort-kerti parkolás és épülethasználat szabályairól
VII/2019. (IX. 27.) sz. Parkolási rend megváltozása
VI/2019. (IX. 26.) sz. Parkolási rend megváltozása
V/2019. (IX. 17.) sz. Parkolási rend megváltozása
IV/2019. (VIII. 30.) sz. Parkolási rend megváltozása
III/2019. (V. 29.) sz. A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartása
II/2019. (III. 26.) sz. A konferencia-részvétel bejelentéséről
I/2019. (II. 14.) sz. Az egyetemen kívüli vizsgázásról

Dékáni körlevelek 2018
VIII/2018. (XII. 4.) sz. A Trefort-kerti kampusz téli zárva tartása
VII/2018. (XI. 28.) sz. Tanítás nélküli munkanap elrendelése
VI/2018. (XI. 6.) sz. Parkolási rend megváltozása
IV/2018. (X. 9.) sz. Tanítás nélküli munkanap elrendelése
IV/2018. (X. 9.) sz. Tanítás nélküli munkanap elrendelése
III/2018. (VI. 21.) sz. A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartása
II/2018. (V. 3.) sz. Parkolási rend megváltozása
I/2018. (III. 7.) sz. Tanitás nélküli munkanap

Dékáni körlevelek 2010-2017
V/2017. (VI. 30.) sz., A Trefort-kerti kampusz nyári zárva tartásáról
IV/2017. (V. 5.) sz., A Trefort-kert parkolási rendjének megváltozásáról
III/2017. (IV. 10.) sz., A Trefort-kerti kampusz parkolási rendjének megváltozásáról
II/2017. (III. 23.) sz., Munkába járás költségtérítésének engedélyezésének ügyrendjéről a BTK szombathelyi telephelyén dolgozó munkatársai számára
I/2017. (III. 6.) sz., A kari biztonságot növelő dékáni intézkedésekről
III/2016. (X. 11.) sz., Tanítás nélküli munkanap október 15.
II/2016 (III.2.) sz., Tanítás nélküli munkanap március 5.
I/2016 (I.28.) sz., Kancellári utasításhoz
I/2015 (V. 4.) sz., Bölcsész Napok
III/2014. (XI. 13.) sz., Esélyegyenlőségi és egyéb aktuális problémás kérdésekről
IV/2013. (X. 22.) sz., Adatszolgáltatási kötelezettségről
Dékáni Körlevél a júliusi MA felvételiről
I/2013. (IV. 16.) sz., A SportPont Fesztivál alkalmából
VI/2012. (XI. 29.) sz., A 2012-es év zárásával kapcsolatos feladatokról
IV/2012. (X. 25.) sz., A tanítás nélküli munkanapokról
III/2012. (IX. 4.) sz., A kartörténeti sorozatról
II/2012 (II.14.) sz., Az informatikai infrastruktúra használatáról
VII/ 2011 (VI. 16.) A kari kommunikációs irodáról
VI/2011 (IV. 29) Bölcsész-napok
V/2011 (IV. 7.) Felvételi adatok
IV/2011. (IV. 4.) A szelektív hulladékgyűjtésről
III/2011 (III. 3.) Az ELTE BTK oktatóit ért sajtótámadásokról
II/2011 (I. 5) A 2011.évi adó- és járulékváltozások ellentételezéséről
I/2011. (I. 4.) Az esélyegyenlőségi kérdésekről
IX/2010 (XII. 12.) A kari könyvtári brosúráról
VIII/2010 (XI. 18.) Az év végi gazdasági zárásról, zárva tartásról, szabadságról
VII/2010 (XI. 15.) Ismét az ELTE BTK az országban az abszolút első
VI/2010 (XI. 8.) A külső óraadók alkalmazásáról
V/2010 (X. 21.) Az Audiovizuális Archívum felállításáról
IV/2010 (X. 13.) Az új tudományos adatbázisok használatáról
III/2010 (IX. 24.) A Trefort-kert Alapítványról
II/2010 (IV. 15.) A Trefort-kerti gépkocsiforgalom változásáról
I/2010 (I. 10.) A BKV-sztrájk miatti teljesítetlen vizsgák esetére
Nyilatkozatok
Dezső Tamás dékán nyilatkozata a gólyatábori erőszakról és a hallgatói önkormányzatiságról
Nyilatkozat Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetéről megjelent hírről
Nyilatkozat a március 14-ei uszító matricák kiragasztásáról
Közlemény a Kar hallgatóit megalázó és szégyenletes jelzőkkel illető listáról
Közlemény az Oktatói Hálózat 2013. február 15-ei rendezvényéről
Közlemény a Hallgatói Hálózat 2013. február 11-i megmozdulásáról
Nyilatkozat a 2013. február 7-i események kapcsán
Közlemény a HaHa – ELTE BTK 2013. január 7-i rendezvénye kapcsán
KözleményA HaHa – ELTE BTK csoportja 2013. január 7-i rendezvényéről