Tudományos Diákkörök

Tudományos Diákkörök
Az ELTE BTK hallgatóinak rendkívül szerteágazó szakos összetétele és sokoldalú érdeklődése sajátos szervezeti felépítést eredményezett a Karon. A Tudományos Diákkörök egy-egy intézethez, tanszékhez, vagy egy-egy speciális szakterülethez kötődnek. A Kar támogatja az egyes szakágakat képviselő önszerveződő tudományos diákkörök kialakítását.

A kari TDK szervezet élén a kar Tudományos Diákköri Tanácsa áll, amely a kari TDK szervezetek vezetőit fogja össze. Ennek tanárelnökét a HÖK véleményének figyelembevételével a Kari Tanács választja meg. A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 2010-től Dr. Nagy Balázs egyetemi docens.

Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke:

Nagy Balázs 
habilitált egyetemi docens

E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu, tdk@btk.elte.hu
Telefon: (36) 1 485 5200 / 5441
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Szoba: I. em. 136.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács weboldala itt elérhető.

Az ELTE BTK Tudományos Diákköreinek adatai