HELP

HELP

2019.06.24.
HELP főoldal

Mi a HELP?

 
A HELP Hallgató eredményességet elősegítő program, a Bölcsészettudományi Kar új szolgáltatása, mely a beiratkozás pillanatától a hallgatók rendelkezésére áll tanácsadással, segítségnyújtással.
Az egyetemi tanulmányok jelentős változást hozhatnak az életében, tanulási szokásaiban: önállóan szervezi meg a tanulmányi előrehaladását, megváltozik az elsajátítandó ismeret mennyisége, jellege, nő az önállóan elvégzett feladatok száma, terjedelme, az ezekkel kapcsolatos minőségi elvárások is megnövekedhetnek a korábbi tapasztalatához képest.

A mi célunk az, hogy információt adjunk és támogató közeget biztosítsunk a nehézségekkel való megküzdéshez.

A HELP küldetésnyiltkozata

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar elkötelezett a tudományos értékek létrehozásával és magas színvonalon történő átadásával kapcsolatban.

A felsőoktatási tevékenység eredményességét a hallgatók teljesítményében, sikerességében tartja felismerhetőnek. Ezért a Kar célja, hogy a felvételt nyert hallgatók a Karon folyó tudományos és társas értékképző oktatási és kutatási tevékenységbe bekapcsolódva diplomát szerezzenek, és az itt megismert szellemiséget a végzettségüknek megfelelő területeken is képviseljék.

Ennek érdekében a Kar támogató tanulási környezet alakít ki, és figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi előrehaladását. Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén lehetőségeket kínál a hallgatók számára a fejlődéshez. Felméri a tanulmányok során különféle nehézségeket tapasztaló hallgatók tanulástámogatási igényeit, és olyan lehetőségeket biztosít, amelyek hozzájárulnak az akadályokkal való megküzdéshez, a tanulmányok sikeres befejezéséhez.

A felvételt nyert hallgatók diplomaszerzésével kapcsolatos fenti célokat és intézkedéseket a Kar munkatársai és hallgatói egymással együttműködve valósítják meg