Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

 

A magyarországi német nyelvjárások tematikus lexikográfiai feldolgozása 

A projekt célja a hazai német nyelvjárások sokszínű szókészletének dokumentálása, jelentésmagyarázata, illusztrálása. Az adatgyűjtés, tárolás és feldolgozás koncepciójának megalkotása, valamint a szókészlet-elemek feldolgozása a legmodernebb lexikográfiai eszközökkel, digitális háttérrel valósul meg. 

Weboldal

Magyar Filmtörténeti Kutatócsoport 

A Magyar Filmtörténeti Kutatócsoport 2011 februárjában alakult az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék oktatóinak kezdeményezésére annak érdekében, hogy a tanszéken zajló, a magyar filmmel, magyar filmtörténettel kapcsolatos már folyamatban lévő kutatásokat összehangolja, azoknak fórumot és szervezeti kereteket adjon, és működésével serkentse ilyen tárgyú jövőbeni kutatások beindulását.

Weboldal

Magyar Hangjátéktörténeti Kutatócsoport 

A Magyar Hangjátéktörténeti Kutatócsoport célja a magyar hangjátékok korpuszának feltárása, formanyelvi és dramaturgiai fejlődésének, recepciójának vizsgálata.

Weboldal

Német és magyar nyelvű diskurzusok nyelvészeti elemzése

Kutatócsoportunk 2016 óta működik. Kutatásaink tárgyát a magyar- és német nyelvű médiadiskurzusok alkotják, melyeket a leíró nyelvészeti diskurzuselemzés elméleti és metodológiai keretében vizsgálunk.

Weboldal