Tanulmányi Hivatal

Tanulmányi Hivatal

Hirdetmények

Tisztelt Hallgatók!
A Hasznos tudnivalók - határidős jegyzék a félév során kiegészülhet, módosulhat további, a rendkívüli tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített határidőkkel, amelyeket a könnyebb áttekinthetőség miatt kék színnel fogunk jelölni a jegyzékben.
BTK Tanulmányi Hivatal

Az ügyintézés szünetel augusztus 3. és 23. között

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk, hogy a Tanulmányi Hivatal 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23. között nyári szabadságát tölti.

Javasoljuk, hogy szükség esetén keressék a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodát, szolgáltatásaikról a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Elerhetoseg honlapon tájékozódhatnak.

A kollégiumi jelentkezésről az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.elte.hu/kollegiumi-jelentkezes

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

BTK Tanulmányi Hivatal


Közlemény a záróvizsgázó hallgatók könyvtári tartozásának rendezéséről

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a záróvizsgára bocsátás egyik feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen könyvtári tartozása, se kölcsönzött könyv, se pénztartozás formájában. 

Az ELTE könyvtárak a járványhelyzetre tekintettel idén rendhagyó módon tudják kiadni a záróvizsga felvételéhez szükséges könyvtári igazolásokat. 

  1. Pénztartozás esetén banki átutalással tudja rendezni a tartozást.
  2. A könyvek visszavételében az Egyetemi Könyvtár vállalja az átvevőhely szerepét függetlenül attól, hogy melyik ELTE könyvtárból kölcsönözték azokat. 

A Tanulmányi Hivatal az átutalás módjáról, a kikölcsönzött leadásának módjáról, a szükséges technikai tudnivalókról a záróvizsgázó hallgatóknak Neptun üzenetben ad részletes tájékoztatást.

BTK Tanulmányi Hivatal


A tanulmányi alapú átsorolást és a hallgatói jogviszony szüneteltetését érintő átmeneti rendelkezések

Tisztelt Hallgatók!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.)

Kormányrendelet érinti a tanulmányi alapú átsorolást és a hallgatói jogviszony szüneteltetését is.
A Kormányrendelet 4. §-a szerint 2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott tanulmányi alapú átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerül sor.
Az önköltséges finanszírozási formáról állami ösztöndíjas státuszba történő, tanulmányi alapú átsorolásra (az úgynevezett visszasorolásra) azonban sor kerül majd.

Önköltséges hallgatók a Neptunon keresztül kérvényezhetik majd tanulmányi alapú átsorolásukat állami ösztöndíjas státuszba a Neptunban (Ügyintézés/Átsorolási kérelem) 2020. május 19-től július 5-ig.
A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében annak a hallgatónak, aki két egymást követő passzív félév után - amelyek közül a 2019/2020. tanév tavaszi féléve az egyik - a 2020/21. tanév őszi félévében sem regisztrál aktívként, hallgatói jogviszonya erre való hivatkozással nem szüntethető meg.

ELTE BTK Tanulmányi Hivatal


A járványügyi helyzettel összefüggő tanulmányi tájékoztatás

Tisztelt Hallgatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. március 12. napjától visszavonásig szünetel. Kérjük, hogy a Tanulmányi Hivatalt a th@btk.elte.hu címen keressék, a beazonosításhoz minden esetben adják meg Neptunkódjukat is.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egyetemi levelező rendszer nem kompatibilis a  Freemail, a Hotmail és az Outlook e-mail címekkel, ezért javasoljuk, hogy caesaros emailcímről küldjenek levelet. 

Mivel 2020. március 23-tól távolléti oktatás folyik javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon az ELTE honlapján  a digitális ügymenettel kapcsolatban kiadott tájékoztatókat. 

Vigyázzanak magukra, jó egészséget és sikeres félévet kívánunk!
BTK Tanulmányi Hivatal


Tájékoztató a szakdolgozati cím bejelentéséről

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon alap-, mester- és szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatóknak, akik a 2020/2021-es tanév őszi félévében terveznek záróvizsgát tenni, elektronikus úton kell a benyújtaniuk a szakdolgozati címbejelenő lapjukat.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni a https://btk.elte.hu/th/urlapok oldalon elérhető  Szakdolgozati címbejelentő nyomtatványt.

A nyomtatványt elektronikus úton továbbítsák a témavezető oktatójuknak, aki válaszüzenetében igazolja, hogy hozzájárul a szakdolgozati cím bejelentéséhez. Ezt követően a kitöltött nyomtatványt és a témavezető visszajelzését továbbítsák a témáért felelős tanszék/intézet vezetőjének, aki szintén elektronikus úton adja engedélyét a címbejelentéshez. Szeretnénk kérni, hogy a beazonosíthatóság kedvéért mind a témavezető oktató, mind a tanszékvezető/intézetigazgató az alábbi megszövegezést használja: "[A hallgató neve] hallgató elektronikusan megküldött címbejelentő lapján rögzített szakdolgozatcímét a megjelölt képzés zárásához elfogadom."

Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot, valamint a témavezető oktató és a tanszékvezető/intézetigazgató egy-egy engedélyező válaszüzenetét továbbítsák Bótáné Csapó Zsófia záróvizsga-referensnek a csapo.zsofia@btk.elte.hu e-mail-címre.

A szakdolgozati címbejelentő lap benyújtásának új határideje: 2020. május 4.

Amennyiben további kérdésük lenne a címbejelentéssel kapcsolatban, kérjük, forduljanak tanulmányi előadójukhoz, akiknek elérhetősége megtalálható a https://btk.elte.hu/szervezetek/tanulmanyi-es-tantervi-csoport oldalon.

A tanárszakos hallgatók szakdolgozati témabejelentésével kapcsolatban a Tanárképző Központ ad majd tájékoztatást.

Üdvözlettel,

BTK Tanulmányi Hivatal

2020.04.07.


Tájékoztató a szakdolgozat beadási határidejének módosulásáról alap-, mester- és szakirányú továbbképzés esetén

Ezúton is tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy a JOKT elfogadta javaslatunkat, eszerint a szakdolgozat benyújtási határideje 2020. április 22-ére módosult. 
A 2019/2020. tanév tavaszi félévben a szakdolgozatot csak elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszer erre szolgáló felületére kell feltölteni, a szakdolgozatot papíralapon nem kell benyújtani. 

Kivételesen a 2019/20. tanév tavaszi félévben a témavezetői nyilatkozat megléte nem feltétele a szakdolgozat benyújtásának. A szakdolgozat Neptunba történő feltöltéséről a későbbiekben tájékoztatást adunk.

2020. március 31.

Dr. Sonkoly Gábor
dékán


Tájékoztató a Tanulmányi Hivatal / Felvételi Iroda ügyfélfogadási rendjéről

Tisztelt Hallgatók, Jelentkezők, Érdeklődők!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelenlegi megváltozott helyzetre tekintettel a Tanulmányi Hivatal / Felvételi Iroda személyes ügyfélfogadási rendje átmenetileg szünetel.

A Tanulmányi Hivatal a hallgatók kérdéseit a th@btk.elte.hu címen fogadja. Igazolásokat elektronikus formában csak hivatalos ELTE-es email címről érkező kérés esetén áll módunkban megküldeni. Amennyiben Ön még nem rendelkezik caesaros e-mail címmel, az alábbi linken igényelheti: https://ugykezelo.elte.hu/

Személyes egyeztetést igénylő kérdések esetén a Tanulmányi Hivatalban telefonügyelet működik. A telefonügyelet a 411-6500/5171-es melléken érhető el.

Tájékoztatjuk arról, hogy a szakdolgozati címbejelentő leadási határideje 2020. március 16. helyett egy későbbi időpontra módosul. A benyújtásról a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.

Köszönjük az együttműködést.
BTK Tanulmányi Hivatal