PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2023/2024. TANÉVI NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

2023.05.31.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2023/2024. TANÉVI NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat kizárólag a Neptunon keresztül, Neptun-kérvény formájában nyújtható be.  A kérvény hallgatók számára a Neptun-felületre belépve Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2023/24” néven lesz elérhető 2023. június 3. 8.00 órától július 3. 8.00 óráig.

A bírálat során a Kar a 2023. július 9-ig Neptunban rögzített hallgatói eredményt tudja figyelembe venni!

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott pályázatok hiánypótlási időszak 2023. június 26-tól 2023. július 5. 16:00-ig fog tartani Neptunon keresztül.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva:

-    pályázati lap (ponttáblázat), 
-    pályázati adatlap, 
   nyilatkozat, 
-    valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell:

  • két szakoktatói ajánlást aláírva (elektronikus aláírás (név begépelése) esetén az „s.k.” kiegészítéssel),
  • egy szakmai önéletrajzot gépelve, aláírással – elektronikus aláírás (név begépelése) esetén az „s.k.” kiegészítéssel – ellátva. 

Ezen dokumentumok nélkül a pályázat érvénytelen.

Az utolsó két félévről szóló kreditigazolást a Tanulmányi Hivatal mellékeli a pályázatához.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja és annak eredményét a Tanulmányi Hivatal 2023. július 13-án (csütörtök) Neptunon keresztül megküldi a pályázó hallgatók részére

Teljes pályázati kiírás

Kitöltendő űrlapok

https://btkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2023/06/Palyazati-segedlet.pdf