Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség
Az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottsága a 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület földszint 46-os szám alatt található Esélyszobában fogadja a speciális igényű hallgatókat.

A Bizottság az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kari feladatok koordinálására alakult, 5 oktató és 3 hallgató tagból áll, a bizottság állandó meghívottja a fogyatékosügyi koordinátor. Az oktatói tagokat a Kar dékánja nevezi ki, a hallgatói tagokat a HÖK delegálja.

Ügyeleti rendje szorgalmi időszakban:
hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon: 10.00 órától 16.00 óráig.

A Bizottság tevékenysége

 • Koordinálja a Kar esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteinek és személyeinek munkáját.

 • Foglalkozik a speciális szükségletűek esélyegyenlőségi ügyeivel.

 • Dönt a Kar rendelkezésére álló normatív támogatás felhasználásáról, az esélyegyenlőségi célú beszerzésekről.

 • A speciális szükségletű hallgatók, oktatók, egyéb munkatársak számára un. Esélyegyenlőségi szobát működtet, amely korszerű (helyben használható) eszközökkel segíti az egyetemi életben való egyenlő esélyű munkát (pl. Braille-nyomtató, nagyítógép, felolvasó berendezés); az Esélyegyenlőségi szoba IBM-pályázat keretében úgy lett berendezve, hogy speciális nyelvi labornak is alkalmas.

 • A speciális szükségletűek számára számítógépeket üzemeltet a Kar könyvtári egységeiben.

 • Kölcsönöz tanulást, tudományos munkát segítő eszközöket regisztrált speciális szükségletűek számára (erősítő, adó-vevő berendezés telefontekercses halló-készülékkel rendelkezőknek, laptop, digitális diktafon, pendrive stb.).

"Hol a határ?" Az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottság új sorozata

A Bölcsészettudományi Kar Etikai Bizottságával közösen szervezett beszélgetések az egyetemi szereplők viszonyrendszerét vizsgálják. Első alkalommal Borbás Gabriella Dóra, az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék adjunktusa tartott előadást Verbális agresszió címmel, a témát az előadás után Kalla Gáborral, az Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék docensével, a kari Etikai Bizottságának elnökével közösen vitatták meg.

A következő eseményen Kiss Valéria, az ELTE ÁJK oktatója tartott előadást az egyetemen megjelenő szexuális visszaélések elleni fellépés lehetőségeiről. Az előadáshoz készült prezentáció itt érhető el.

A sorozat harmadik alkalmán Gregor Anikó, az ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék adjunktusa a szexizmus és a nemi ideológiák kérdéskörét vizsgálta.

Eszközkölcsönzés regisztrált speciális szükségletű hallgatók számára

 • Kölcsönözhető eszközök:
  • digitális diktafon
  • erősítő (telefontekercses hallókészülékhez)
  • laptop
  • nagyító
  • pendrive
  • hangoskönyvek

Kihez érdemes fordulni?

Fülöpné Cserhalmi Edina (specialis@btk.elte.hu):

 • Részt vesz a Karra jelentkezők orientációs napjának munkájában, tájékoztatja a jelentkezőket a Karon induló képzésekről és speciális igényük figyelembe vételével.
 • Segíti a Karra felvételt nyert új belépő speciális igényű élő hallgatók regisztrálását.
 • A regisztrációt követően - a SHÜTI vezetőjével történt egyeztetés követően - Neptunba bevezeti az új belépő hallgató speciális Előnyben részesítés adatokat, 1000 pont, stb.
 • Segít a speciális igényű hallgató részére kiállított igazolás eljuttatásában.
 • Segít a hallgató tanulmányi előmenetelében, tanegységlista értelmezésében, tantárgy felvétel/törlés, minor felvétel, kredittúllépés esetén, Tanulmányi Bizottság részére beadandó kérelmek precíz beadásában. Továbbá segítséget nyújt az érvényben lévő Tanulmányi Hivatal által megszabott határidők és előírások, a hatályos HKR rendelkezései betartásában. 
 • Segíti és figyelemmel kíséri az Esélyszoba működését, az ügyeletet teljesítő hallgatók munkatükrét igazolja.
 • Komplex, speciális hallgatói kérés teljesítésekor konzultál a Tanulmányi Hivatal szakos tanulmányi előadója, hivatalvezetője, oktatási dékánhelyettes és az oktató(k) között.
 • A tavaszi és őszi félév hallgatói létszámadatokról kimutatást készít.
 • Elkészíti a speciális igényű hallgatók részére a nyelvvizsga felmentéseket.
 • Diplomaosztó ünnepségeken felkészíti és segíti a speciális igényű hallgatókat oklevelük ünnepélyes átvételére.

Senkei-Kis Zoltán (specialis@btk.elte.hu):

 • Gondoskodik az adott karon tanuló fogyatékossággal élő hallgatók regisztrálásáról a regisztrálás ügymenete szerint.
 • Az újonnan jelentkező fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeit felméri és a megfelelő formanyomtatványon rögzíti.
 • A fogyatékossággal élő hallgatók levelezési listáján továbbítja a releváns információkat, pályázati felhívásokat és egyéb dokumentumokat. 
 • Gondoskodik a karon tanuló fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítésének megvalósulásáról mind a szorgalmi, mind a vizsgaidőszakban a hatályos HKR rendelkezései szerint.
 • Igény és szükség esetén mediál a hallgató és az oktató között.
 • Lebonyolítja a tanulást, tudományos munkát segítő eszközök (erősítő, adó-vevő berendezés telefontekercses halló-készülékkel rendelkezőknek, laptop, digitális diktafon, pendrive stb.) regisztrált speciális szükségletűek számára való kölcsönzését.
 • Elkészíti  a fogyatékkal élő hallgatók részére a 
  • kérelmeket
  • mentességekről szóló igazolásokat
  • ajánlásokat
  • javaslatokat
  • stb.

Ahová még fordulhat:

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda, rövidítve SHÜTI

Feladatai, elérhetőségei, szolgáltatásai, munkatársai az alábbi honlapon találhatók: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg