Habilitáció

Habilitáció

Habilitáció EN
A habilitáció az egyetemek által adományozható cím, melyet a felsőoktatásban működő oktatók kérelmére az egyetem a jelölt tudományos-oktatói tevékenységének, e célra benyújtott értekezésének, magyar nyelvű tanórai, valamint idegen nyelven tartott tudományos előadásainak alapján ítél oda.

A cím birtoklása előfeltétele – az ELTE szabályzata szerint – az egyetemi docensi és a főiskolai tanári előléptetésnek.

Az eljárást a PhD-fokozat megszerzése után öt évvel lehet kezdeményezni, azon a tudományterületen, amelyen a jelölt PhD-fokozatát szerezte. A kérelemhez csatolni kell a tudományos és oktatói habitusanyagot, valamint az eljárás alapjául szolgáló habilitációs dolgozatot, vagy 5 éven belül megjelent monográfiát (amely nem lehet azonos a doktori dolgozattal), illetve 3 éven belül megjelent, tematikailag összefüggő tanulmányok kötetbe szerkesztett változatát.

  • A habilitációs folyamatot az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) indítja, az eljárás jogszerűségét felügyeli, a végső döntést meghozza.
  • A Kari Habilitációs Bizottság (KHB) megállapítja, hogy a szakmai szempontoknak megfelel-e a benyújtott pályázat, s ha igen, ad hoc Szakmai Bíráló Bizottságot (SzBB) jelöl ki, melynek két tagja írásban is minősíti a benyújtott anyagot és művet.
  • Az SzBB tesz javaslatot az előadás megtarthatóságára, témájára, az idegen nyelvű előadás nyelvére, és javaslata alapján a KHB tűzi ki az előadás idejét és helyét.
  • Az SzBB meghallgatja és szavazással minősíti a habilitációs előadásokat, javaslatát továbbítja a KHB-nak. Ez a testület is szavaz a cím odaítélhetőségéről, majd javaslatát az EHB-nak továbbítja.
  • Az EHB pozitív döntése alapján a jelölt ünnepélyes keretek között veheti át habilitációs oklevelét és használhatja a habilitált címet.

 

Kari Habilitációs Ügyek Irodája

Vörös Péter
ügyvivő szakértő
E-mail: voros.peter@btk.elte.hu
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. em. 114.
Telefon: 485 5200/5718

Dokumentumok

Kérelem habilitációs eljárás megindítására
Számlakérő nyilatkozat habilitációs eljárási díj befizetésére
Habilitációs kérelemhez csatolandó mellékletek

További információk az ELTE honlapján