Habilitációs előadások

Habilitációs előadások

 

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Tamás Dóra Mária

Mit és hogyan dokumentáljunk a terminológiai adatbázisokban?

NYELVTUDOMÁNYOK

2024. február 16.

(péntek)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Hoványi Márton

Festészet és irodalom. Az elveszett fiú Lukács evangéliumában és Rembrandt A tékozló fiú hazatérése című festménye

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2024. február 27.

(kedd)

16 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Györke Ágnes

Postcolonialism and Cultural Trauma

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2024. március 8.

(péntek)

15 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Rákóczi út 5.

III. em. 356.

Dr. Deres Kornélia

Egyetemi színjátszás a Kádár-korban: a BME Irodalmi Színpad és a Szkéné Együttes

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2024. március 11.

(hétfő)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Pogány Ágnes

A pénzügyi válság leküzdése Magyarországon

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2024. március 18.

(hétfő)

9:30

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Deme Andrea

Légzés és zöngeképzés

NYELVTUDOMÁNYOK

2024. március 25.

(hétfő)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Sólyom Réka

A minőségügy magyar nyelvű metaforikus alapfogalmainak szemantikai elemzése

NYELVTUDOMÁNYOK

2024. április 24. 

(szerda)

16 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/F

Kerényi Károly-terem

Dr. Endrődi Gábor

AMS mester bécsi festménye(i)

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2024. május 3. 

(péntek)

14:30

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 6-8.

Fülep Lajos-terem (I. em. 112.)

Dr. Szabó Éva Eszter

Az Egyesült Államok Latin-Amerika-politikája a hidegháborút követő évtizedekben: Clintontól Bidenig

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2024. május 8. 

(szerda)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Rákóczi út 5.

Frank Tibor-terem (III. em. 356.)

Dr. Eszenyi Réka

Fordítói kompetenciák és technológia

NYELVTUDOMÁNYOK

2024. május 28. 

(kedd)

15 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/F

Kerényi Károly terem

Dr. Simon Gábor

A korpusznyelvészet szemléletmódja, alapfogalmai

NYELVTUDOMÁNYOK

2024. május 29. 

(szerda)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

II. em. 243. (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára)

Dr. Vincze Teréz

A haptikus film – a slow cinema és a corporealitás

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2024. június 20. 

(csütörtök)

15:30

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 6-8.

Fszt. 34.

Dr. Kozák Dániel

Statius Achilleise – egy „nem epikus eposz”?

NYELVTUDOMÁNYOK

2024. június 24. 

(hétfő)

11 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/B

Alföldy Géza-terem

Archívum 2023

 

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Kuna Ágnes

A funkcionális nyelvészet és az orvos-beteg kommunikáció

NYELVTUDOMÁNYOK

2023. február 10.

(péntek)

13 óra

ONLINE

Dr. Fischer Márta

A fordítás régi-új dilemmája: honosítás versus idegenítés

NYELVTUDOMÁNYOK

2023. február 13.

(hétfő)

11 óra

ONLINE

Dr. Tófalvy Tamás

A metaforák szerepe a platformizációban

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2023. február 15.

(szerda)

11 óra

ELTE Ajtósi Dürer Kollégium

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.

Belső klub

Dr. N. Fodor János

Anonymus Gesta Hungaroruma mint névtörténeti forrás

NYELVTUDOMÁNYOK

2023. március 2.

(csütörtök)

12 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Robin Edina

A lektori kompetencia

NYELVTUDOMÁNYOK

2023. március 10.

(péntek)

11 óra

ONLINE
Dr. Szabó Balázs

Az Edo-kor utolsó szakasza: a sóguni hatalom gyengülése és a nyugati diplomáciai kísérletek

NYELVTUDOMÁNYOK

2023. március 14.

(kedd)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Szilágyi Imre

Az olasz műveltető igék szintaktikai viselkedése a középkori és késő középkori firenzei nyelvben, tekintettel a mai olasz hasonló problémáira

NYELVTUDOMÁNYOK

2023. március 22.

(szerda)

12 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Vadas András

14. századi válság – interpretációk, kutatási problémák 

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2023. április 17.

(hétfő)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Bali János

A székelyekről alkotott kép Magyarországon

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2023. április 26.

(szerda)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Mártonffyné Dr. Petrás Éva

A Kereszténydemokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt története, 1944–1949

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2023. május 26.

(péntek)

11 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Abdallah Abdel-Ati Abdel-Salam Mohamed Al-Naggar

Kádár János és Nagy Imre arab szemmel

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2023. június 2.

(péntek)

16 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Balázs Eszter

A klasszikus értelmiségvizsgálatoktól az értelmiségtörténet-írásig

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2023. július 3.

(hétfő)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 6-8.

I. Tóth Zoltán terem 

Dr. Marosán Bence

Edmund Husserl. Az őstények és az Abszolútum fenomenológiai metafizikája

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2023. szeptember 29.

(péntek)

11 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

fszt. 47. (Gombocz Zoltán terem)

Dr. Pócsik Andrea

„Érezze megtiszteltetésnek”. Filmemlékezet és kortárs művészet

FILOZÓFIATUDOMÁNY

2023. november 28.

(kedd)

16 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

alagsor 150.

Dr. Arany Zsuzsanna

A Nyugat „nőírója”: Kaffka Margit regényei

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2023. december 5. 

(kedd)

16 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Kocsis László

Mi tesz egy érvet paradoxonná? A paradoxonok természete és lehetséges taxonómiája

FILOZÓFIATUDOMÁNY

2023. december 18. 

(hétfő)

13 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

 


Archívum 2022

 

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata

A magyarok spanyol kiejtése: szegmentális és szupraszegmentális jegyek

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. január 13.

(csütörtök)

10 óra

ONLINE

Dr. Romsics Gergely

Külpolitikai útkeresés Magyarországon 1919-1922

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2022. január 20.

(csütörtök)

10 óra

ONLINE

Dr. Hegyi Pál

Metamodern oszcilláció és performatista kettős keretezés

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2022. január 20.

(csütörtök)

14 óra

ONLINE

Dr. Heltai János

Romani (és beás) nyelvi tervezés: sztenderdizációs kísérletek és ellentmondásaik

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. február 2.

(szerda)

10 óra

ONLINE
Dr. Imrényi András

A mondat mint egy folyamat ábrázolása 1. A mondat mint színpadi előadás (Tesnière). A lehorgonyzott folyamat és a magmondat fogalma

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. március 10.

(csütörtök)

10 óra

ONLINE

Dr. Juhász Balázs

A fasiszta Olaszország külpolitikája

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2022. március 22.

(kedd)

16 óra

ONLINE
Dr. Józan Ildikó

A fordító története

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2022. április 13.

(szerda)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Juhász Tamás

Hanif Kureishi: “My Son the Fanatic” (1994)

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2022. április 25.

(hétfő)

15 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Richly Gábor

A finn-magyar kapcsolatok alakulása a 19-20. században

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2022. május 9.

(hétfő)

11 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Limpár Ildikó

Hogyan formálhatják az irodalmi szörnyek az ökoszisztémához való viszonyunkat? (A poszthumán szörny alakja M. R. Carey Kiéhezettek című művében és Patrick Ness Chaos Walking trilógiájában)

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2022. június 10.

(péntek)

17 óra

ONLINE

Dr. Bagi Zsolt

Helybeliség és gondolkodás. Marc Richir: a gondolkodás eseménye

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2022. június 13.

(hétfő)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

A nyelvjárástörténet-írás lehetőségei és akadályai a palóc nyelvföldrajzi térben: Legéndy Kató, a Gömöry-kódex másolójának palóc nyelvjárási jegyei

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. június 20.

(hétfő)

13 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/D

Eötvös-terem

Dr. Tóth Máté

Az információszolgáltatás, mint a 20. század vége könyvtárfelfogásának uralkodó paradigmája

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2022. június 21.

(kedd)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Paksi Dániel

Galilei és a gravitáció

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2022. szeptember 20.

(kedd)

14 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 6-8.

Hahn István terem (I. em. 138.)

Dr. Tringli István

Az 1515-ös Habsburg-Jagelló szerződések

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2022. október 7.

(péntek)

12 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Laczkó Krisztina

A deixis mint kontextusfüggő figyelemirányítás

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. október 20.

(csütörtök)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

II. emelet 243. 

(Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára) 

Dr. Szilágyi Ildikó

A tipográfiai elemzés lehetőségei a kortárs francia költészetben (Jacques Roubaud)

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. október 26.

(szerda)

15 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Hornyákné Dr. Huber Ágnes

A nyelvi normafelfogás és a német internyelv viszonya

NYELVTUDOMÁNYOK

2022. november 4.

(péntek)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Menyhárt Krisztina

A bolgárkertészek: technológia, munkaszervezés, innováció

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2022. december 14.

(szerda)

11 óra

Bolgár Kulturális Intézet

1061 Budapest

Andrássy út 14.

 


Archívum 2021

 

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Teller Katalin

A „populáris” kultúrtörténeti fogalma

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2021. január 6.

(szerda)

11 óra

ONLINE*

Dr. Ábrahám Barna

A polgári átalakulás problémái a román fejedelemségekben illetve Romániában a hosszú 19. században

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2021. január 19.

(kedd)

10 óra

ONLINE*

Dr. Darabos Enikő

Test és pastiche az Emlékiratok könyvében

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2021. április 8.

(csütörtök)

16 óra

ONLINE*
Dr. Vermes Katalin

A kultúra testi fordulata és a reszponzív fenomenológiai hagyomány

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2021. június 8.

(kedd)

10 óra

ONLINE
Dr. Gálffy László

Városok Franciaországban a 10-14. században. Tipológiák és egyedi példa: a középkori Párizs 

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2021. június 14.

(hétfő)

15 óra

ONLINE
Dr. Dolinszky Miklós

Az improvizáció újraértelmezése a modernitás esztétikája felől - Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2021. június 18.

(péntek)

15 óra

ONLINE**
Dr. Koltai Kornélia

A proto-hébertől a klasszikus bibliai héberig: az archaikus költészet nyelve

NYELVTUDOMÁNYOK

2021. június 25.

(péntek)

14 óra

ONLINE
Dr. Kovács Gábor

Prózapoétikai kérdések egy életmű vetületében. Gárdonyi prózapoétikai töredékei és kisregényei

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2021. június 30.

(szerda)

15 óra

ONLINE
Dr. Urkom Aleksander

Az identitás migrációja és az identitás-komponensek átvételének módszere az idegen nyelv elsajátítása során

NYELVTUDOMÁNYOK

2021. november 4.

(csütörtök)

11 óra

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Szláv és Balti Filológiai Intézet könyvtára

Dr. Mátay Mónika

Nők a társadalmi nyilvánosságban

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2021. november 12.

(péntek)

9:30

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Dallos Edina

Tengrizmus és sámánizmus

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2021. december 2.

(csütörtök)

10 óra

ONLINE

Dr. Péteri Éva

A tisztes munka becsülete

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2021. december 2.

(csütörtök)

12 óra

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Eötvös Terem

Dr. Molnár Péter

A gregoriánus reform tétje és a kiinduló helyzet

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2021. december 15.

(szerda)

10 óra

ONLINE

Meeting ID: 932 7038 5233

Passcode: mfdG2U


Archívum 2020

Habilitációs előadások 2020

 

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Politológia, politikai kommunikáció

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2020. február 19.

(szerda)

13 óra

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Balogh Tamás

Holland rekviemregény: A. F. Th. van der Heijden: Tonio

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2020. február 28.

(péntek)

11 óra

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Alagsor 150.

Dr. Rácz Zsófia

A népvándorláskor gyermekei

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2020. március 5.

(csütörtök)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem

Dr. Zwickl András

Neoklasszicizmus az 1920-as évek magyar festészetében

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

ÚJ IDŐPONT

2020. október 19.

(hétfő)

12 óra

 

ONLINE*

Dr. Zsom Dorottya

Muszlimok, zsidók, conversók és moriscók a spanyol irodalomban

NYELVTUDOMÁNYOK

2020. szeptember 17.

(csütörtök)

18 óra

ONLINE*
Dr. Kutasy Mercédesz

A képzelet térképe. Dokumentáció és manipuláció a gyarmati krónikákban

IRODALOMTUDOMÁNYOK

2020. október 15.

(csütörtök)

10 óra

ELTE BTK

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Kari Tanácsterem**

Dr. Mészáros Andor

A nemzeti emlékezet helyei

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2020. október 16.

(péntek)

10 óra

ONLINE

(Az érdeklődőket kérjük, hogy a MS Teams-ben regisztrált e-mail elérhetőségüket küldjék el a virovecz@caesar.elte.hu címre)

Dr. Reisz T. Csaba

A magyarországi kataszteri felmérés, 1850–1918. Történet, források, kutatási feladatok

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2020. november 11.

(szerda)

10 óra

ONLINE*
Baranyiné Dr. Kóczy Judit

A metafora szemléletének változása. A metafora típusai: a szerkezeti metafora

NYELVTUDOMÁNYOK

2020. november 13.

(péntek)

11 óra

ONLINE*
Dr. Vermes Albert

A fordítás és tolmácsolás rövid története és néhány alapvető kérdése

NYELVTUDOMÁNYOK

2020. november 24.

(kedd)

12 óra

ONLINE*

Archívum 2019

Habilitációs előadások 2019

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Peterecz Zoltán

Manifest Destiny („sorsszerű elrendeltetés”) – A kivételességtudat az Egyesült Államokban a tizenkilencedik század első felében

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2019. január 23. (szerda)

14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Csaplár-Degovics Krisztián

Ausztria-Magyarország koloniális attitűdjei Délkelet-Európában

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2019. január 28. (hétfő)

12 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Pócs Dániel

Firenzei reneszánsz szobrászat Mátyás király udvarában: régi források és új elméletek

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2019. február 14. (csütörtök)

14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Fülep Lajos terem
Dr. Czigányik Zsolt

Az irodalmi utópia kezdetei: Morus Tamás és Utópia szigete

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2019. április 5. (péntek)

16 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Pikli Natália

A Pygmalion-mítosz és a nők szerepe a Téli regében

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2019. április 9. (kedd)

11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Vassányi Miklós

Eriugena filozófiai istentana az aristotelési kategóriatan keretei között: Vonatkozik-e a viszony kategóriája Istenre? (Periphyseón 1)

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2019. május 2. (csütörtök)

13 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Velich Andrea

Tudor uralkodók a filmvásznon

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2019. június 24. (hétfő)

11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Eötvös terem

Dr. Furkó Bálint Péter

A diskurzusjelölők annotációjának megközelítései - annotációs sémák és a mögöttük rejlő elméleti és gyakorlati megfontolások és háttérfeltevések 

NYELVTUDOMÁNYOK

2019. szeptember 20. (péntek)

11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Alagsor 150.
Dr. Palkó Gábor

Esterházy Péter Termelési-regénye a luhmanni művészetelmélet horizontján

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2019. október 29. (kedd)

14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Gács Anna

A Booktube személyessége

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2019. november 22. (péntek)

16 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Kádár Judit

A férfi-női társadalmi szerepek átalakulása az Új Idők című irodalmi hetilapban az első világháború alatt. Viták az "új nőről"

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2019. december 16. (hétfő)

14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Alagsor 150.
Dr. Seregi Tamás

Mi a virtuális és mi nem az?

FILOZÓFIATUDOMÁNYOK

2019. december 16. (hétfő)

14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Fszt. 47. (Gombocz Zoltán terem)

Archívum 2018

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Schreiber Gábor

Rivalizáló szent tájak a hellenisztikus Egyiptomban TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2018. január 16. (kedd) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Bölcskei Andrea

A helynév-standardizáció NYELVTUDOMÁNY

2018. január 22. (hétfő) 15 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Mordovin Maxim

A nemzetközi textilkereskedelem régészeti emlékei TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2018. február 2. (péntek) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Falvay Dávid

A klasszikusok és a népszerű vallásos irodalom: Dante és a Meditationes Vitae Christi IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY

2018. február 8. (csütörtök) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Gombocz Zoltán terem

Dr. Mester Zsolt

A neandervölgyi ember és a modern ember interakciójának problémaköre TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2018. február 9. (péntek) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 172. terem

Dr. Fehér Katalin

Új média: működés és kiterjesztés - bevezetés FILOZÓFIATUDOMÁNY

2018. március 23. (péntek) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 330-as terem

Dr. Lengyel György

Őskőkori pattintott kőeszközökből álló régészeti leletegyüttesek értelmezési lehetőségei TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2018. március 23. (péntek) 12 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Gombocz Zoltán terem (047)

Dr. Gálosi Adrienne

"Ut pictura poesis” – festészet és költészet versengése FILOZÓFIATUDOMÁNY

2018. április 10. (kedd) 15:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, Pázmány Péter terem

Dr. Berta József Tibor

Klitikumok és mondatszerkezet a mai és a középkori ibériai újlatin nyelvekben NYELVTUDOMÁNY

2018. május 18. (péntek) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Komáromy Zsolt

Wordsworth beszélget: „dialógus” és „társalgás” a Lírai balladákban IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY

2018. június 5. (kedd) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Timár Andrea

Poétika és Politika: Coleridge „Kubla kán”-ja (cc. 1797), a hozzá csatolt Előszó (1816) és a Luther-Rousseau esszé A barát-ban (1809) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY

2018. június 11. (kedd) 9:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Alagsor 150.

Dr. Fónagy Zoltán

A társadalmi emancipáció korszakváltó lépése: a jobbágyfelszabadítás TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2018. június 21. (csütörtök) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Gombocz Zoltán terem

Dr. Janiec-Nyitrai Agnieszka

Kundera multilingvizmusa – a matematika és a zene kontextusában IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY

2018. július 3. (kedd) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Alagsor 150.

Dr. G. Kiss Zoltán

Az angol réshangok hely szerinti és zöngésségi kontrasztjának akusztikus vizsgálata

NYELVTUDOMÁNY

2018. november 6. (kedd) 10 óra ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Taplocai László

A cseh állam kialauklása

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2018. november 26. (hétfő) 15 óra ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem
Dr. Pálfalusi Zsolt

A giccsfestészettől a celeb-portrékig. A kortárs művészet iróniája mint az akadémizmussal és a celebritásokkal szembeni lázadás (Odd Nerdrum és Daniel Edwards legújabb munkáinak összehasonlítása)

FILOZÓFIATUDOMÁNY

2018. december 13. (csütörtök) 16 óra ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Alagsor 150.

Archívum 2017

Név

Cím

Időpont

Helyszín

Sebestyénné Dr. Tar Éva Mária

Az ismeretlen eredetű beszédhanghibák felosztása NYELVTUDOMÁNY

2017. március 1. (szerda) 15 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Müller Márta

Fachsprache als sektorale Varietät / Szaknyelv mint szektorális nyelvváltozat
NYELVTUDOMÁNY

2017. március 10 (péntek) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

A késő-Ming-kori Beilu yiyu kétnyelvű anyaga és szövegváltozatai NYELVTUDOMÁNY

2017. április 5. (szerda) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Horváth Csaba

A referencialitás problémája a posztmodern utáni magyar irodalomban IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2017. május 25. (csütörtök) 15 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. Gólyavár Pázmány Péter terem

Dr. Tóth Krisztina

Komárom kiváltságlevele TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2017. június 14. (szerda) 15 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Federmayer Éva

A szöveg csapdái. A faj (race), a társadalmi nem (gender) és a hatalom mintázatai két amerikai novellában IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2017. június 19. (hétfő) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Kerekes Amália

Megfigyelés, önmegfigyelés: szépirodalmi és filmes sajtófikciók IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYOK

2017. július 5. (szerda) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Gosztonyi Ferenc

Ferenczy Károly és az impresszionizmus FILOZÓFIATUDOMÁNY/MŰVÉSZETTÖRTÉNET

2017. szeptember 11. (hétfő) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Bereczki András

Az észt nemzeti ébredés és a nemzeti mozgalom kibontakozása TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2017. október 24. (kedd) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Strausz László

Modernizmus és a román film FILOZÓFIATUDOMÁNY

2017. november 8. (szerda

ELTE BTK 1088 Budapest,

Dr. Varga Balázs

A kortárs magyar film intézményi vizsgálatának kérdései FILOZÓFIATUDOMÁNY

2017. november 16. (csütörtök) 16:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Gombocz Zoltán terem

Dr. Anders Alexandra

Bioszociális régészeti kutatások első eredményei Polgáron TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2017. november 24. (péntek) 12 óra

ELTE BTK 1088bBudapest, Múzeum krt. 4/D 172. terem

Dr. Krasztev Péter

A Balkán: konstrukció, vagy realitás TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2017. november 27. (hétfő) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Szabó Gábor

Őskori csataterek és erőszakos cselekmények nyomai TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2017. december 1. (péntek) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Dér Csilla Ilona

A grammatikalizáció státusával kapcsolatos viták NYELVTUDOMÁNY

2017. december 7. (csütörtök) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I Bence György terem

Dr. Csapody Tamás

A cservenkai tömeggyilkosság (1944. október 5-9.) TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2017. december 5. (kedd) 15:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Eötvös Terem

Dr. Gyóni Gábor

A Rusz régiói a 12. században: Halics, Novgorod, Vlagyimir TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK

2017. december 15. (péntek) 11 óra

ELTE BTK 1088Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem


Archívum 2016

Név

Cím

Időpont

Helyszín

Dr. Komorjai László

A tapasztalatfolyam folytonossága és a tartam fogalma FILOZÓFIATUDOMÁNY

2016. január 27. szerda 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Ruzsa Ferenc

Newton markában
FILOZÓFIATUDOMÁNY

2016. február 3. szerda 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Kovács Zoltán

Az eszményhez való humoros viszony kényszere. Arany László: A délibábok hőse IRODALOMTUDOMÁNY

2016. február 5. péntek 12:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Seláf Levente

A középkori narratíva témái (A középkori regény) IRODALOMTUDOMÁNY

2016. február 15. hétfő 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Bodnár Gábor

19. századi Heine-megzenésítések FILOZÓFIATUDOMÁNY

2016. április 13. szerda 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F Kodály terem

Dr. Bartus Dávid

Brigetio városszerkezete és településtörténete TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. május 10. kedd 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Patay-Horváth András

Az olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportja TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. május 12. csütörtök 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 172. terem

Dr. Dezső Csaba

Felejtés és emlékezés Kālidāsa "Śakuntalā felismerése" című drámájában NYELVTUDOMÁNY

2016. június 2. csütörtök 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár Pázmány Péter terem

Dr. Márton Miklós

Funkcionalizmus az elmefilozófiában FILOZÓFIATUDOMÁNY

2016. június 7. kedd 16:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Popély Árpád

Az 1956-os forradalom és a felvidéki magyarság TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. június 10. péntek 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Szekfű Gyula Könyvtár

Dr. Lagzi Gábor

Egy nonkonformista emigráns - Jerzy Giedroyc és Közép-Európa
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. június 16. csütörtök 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Krász Lilla

A kórház mint a tudományos megismerés színtere. A Hospitaltól a kora modern klinikáig TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. június 22. szerda 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Péri Benedek

„Szenvedélyek tengere”: a török klasszikus gazel NYELVTUDOMÁNY

2016. június 27. hétfő 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Bangha Imre

Tulszídász és a hindi irodalmi hagyományok szintézise NYELVTUDOMÁNY

2016. július 4. hétfő 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Vaderna Gábor

A bárdköltészet lehetőségei IRODALOMTUDOMÁNY

2016. szeptember 5. hétfő 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Vaskó Ildikó

Jeg tenker, altså er jeg – Gondolkodom, tehát vagyok. Altså és Nemlig, az ok-okozati viszony pragmatikai jelölői NYELVTUDOMÁNY

2016. szeptember 15. csütörtök 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Bárkányi Zsuzsanna

A labiodentális réshang NYELVTUDOMÁNY

2016. október 12. szerda 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Ittzés Máté

Funkcióigés szerkezetek és a rekonstrukciós módszer NYELVTUDOMÁNY

2016. október 28. péntek 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Keller Márkus

Lakásépítéspolitika a hosszú ötvenes években – lakásépítés helye a népgazdaságban
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. november 24. csütörtök 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Szekfű Gyula Könyvtár

Dr. Besenyő János

A darfuri konfliktus - magyar tapasztalatok TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. november 24. csütörtök 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, Pázmány Péter terem

Dr. Orbán Katalin

Az interaktivitás változatai – emlékművek a fizikai és virtuális térben FILOZÓFIATUDOMÁNY

2016. december 2. péntek 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Klement Judit

Nagyipari munkásság és szociálpolitika a 19. század második felében
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. december 9. péntek 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Slíz Mariann

Névtan és fordítástudomány. A tulajdonnevek fordíthatósága
NYELVTUDOMÁNY

2016. december 9. péntek 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Gombocz Zoltán terem (047)

Dr. Nagy Balázs

Buda a nemzetközi kapcsolatok hálózatában: diplomácia és várostörténet TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2016. december 15. csütörtök 15:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, Pázmány Péter terem

Dr. Réthelyi Orsolya

Kulturális transzfer, fordításelmélet, adaptációelmélet. Elméleti és módszertani megközelítések IRODALOMTUDOMÁNY

2016. december 16. péntek 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Gombocz Zoltán terem (047)


Archívum 2015

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Fedoszov Oleg

Gesztusok nyelve, gesztusok a nyelvben NYELVTUDOMÁNY

2015. február 17. (kedd) 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Csorba László

A magyar-olasz kapcsolatok alapkérdései 1945-1956 között TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2015. február 19. csütörtök, 10:30

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Czajlik Zoltán

Régészeti topográfia. Régészeti célú légifényképezés TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2015. február 25. szerda, 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Vöő Gabriella

A birodalom dilemmája az amerikanisztikában IRODALOMTUDOMÁNY

2015. február 26. csütörtök, 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Pintér Tibor

Az antik tradíció újjáéledése a zenei gondolkodásban FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. március 17. kedd, 16:30

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Boronkai Dóra

Konverzációs viselkedés jellemzői NYELVTUDOMÁNY

2015. április 15., szerda, 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Nagy Andrea

A plusieurs, certains, quelues-uns határozatlan névmások jelentése szövegtani megközelítésben NYELVTUDOMÁNY

2015. április 17. péntek, 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Földváry Miklós

A miseliturgia változásainak feldolgozása NYELVTUDOMÁNY

2015. április 21. kedd 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Vajdovich Györgyi

A bollywoodi filmgyártó cégek terjeszkedése és átalakulása az 1990-es évek végétől napjainkig FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. április 22. szerda, 16:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Laczházi Gyula

Énformálás, önéletrajziság és ihletettség Zrínyi Syrena-kötetében IRODALOMTUDOMÁNY

2015. május 8. péntek 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Takács Imre

Villard de Honnecourt megítélése az újabb művészettörténeti kutatásokban és a magyarországi gótikus művészet FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. május 14. csütörtök 16:30

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Hirsch Tibor

A Nagy Generáció filmes megkonstruálásának első kísérlete – az apák képe gyermekeikről FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. május 18. hétfő 15:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Papp Zoltán

A szépség mint szabadság Schillernél FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. május 26. kedd 16:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Umemura Yuko

A japán-magyar kapcsolatok az 1920-as években, tekintettel Imaoka Dzsúicsiró tevékenységére TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2015. június 29. hétfő 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Vitekné Dr. Balogh Piroska

Az esztétika mint tudomány kialakulása, intézményesülése, európai kitekintés IRODALOMTUDOMÁNY

2015. június 30. kedd 15:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217. terem

Dr. Szalai Judit

Az önismeret korlátai FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. szeptember 25. péntek 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C Fszt. 2-es terem

Dr. Somlyó Bálint

A természet szerepe Goethe Vonzások és Választások című regényében FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. szeptember 30. szerda 16:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár Kiselőadó

Dr. Novák Veronika

A városi tér szerkezete, használata és ábrázolása TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2015. október 12. hétfő 15:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest Múzeum krt. 4. Gólyavár Mária Terézia terem

Dr. Varga Tünde Mariann

Kortárs problémák a 2008 utáni krízis látószögéből IRODALOMTUDOMÁNY

2015. október 21. szerda 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Huy Trinh Dang

Über die phänomenologischen Fundamente der Geometrie FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. október 19. hétfő 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Fszt. 47.

Dr. Minya Károly

A nyelvi változás (a szinkrónia a szavak tükrében) NYELVTUDOMÁNY

2015. november 11. szerda 13:10

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Eötvös terem

Dr. Gyöngyösi Mária

Blok „A Kormányzó léptei” c. verse a Don Juan-szüzsé fényében IRODALOMTUDOMÁNY

2015. november 17. kedd 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Molnár Gábor Tamás

A modernség mint a historizmus kritikája - a korai Nietzsche és Henry Adams történetelméletének fényében IRODALOMTUDOMÁNY

2015. november 18. szerda 16:30

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Eötvös terem

Dr. Tamm Anne

Genericity and social learning A case for case „out of place” NYELVTUDOMÁNY

2015. november 20. péntek 9:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Bárány István

Arisztotelész tragédiaelméletének etikai és morálpszichológiai vonatkozásai FILOZÓFIATUDOMÁNY

2015. december 1. kedd 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Kosztolánczy Tibor

Irodalompolitika” – a Nyugat 1911-1912-ben IRODALOMTUDOMÁNY

2015. december 9. szerda 16:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 428. terem

Dr. Bengi László

Az újságírás formaképző szerepe Kosztolányi Alakok című sorozatában IRODALOMTUDOMÁNY

2015. december 15. kedd 12:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Kiss Farkas Gábor

Nyelvemlékek és/vagy arisztokrata kolostori írásbeliség? IRODALOMTUDOMÁNY

2015. december 17. csütörtök 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem


Archívum 2014

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Szívós Erika

Történelmi lakónegyedek sorsa 1945 után. Városrehabilitációs koncepciók Budapesten a Kádár-korszakban TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014.január 7. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Kósa Gábor

A ’Sámánok’ elnevezései és funkciói az ókori Kínában NYELVTUDOMÁNY

2014. február 6. 13:30

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Varga Péter 

Trauma-feldolgozás és emlékezés a háború utáni magyar-zsidó irodalomban IRODALOMTUDOMÁNY

2014. február 11. 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Sajó Sándor

A kétértelműség filozófiája FILOZÓFIATUDOMÁNY

2014. február 12. 12:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Bárczi Zsófia

Női szubjektumkonstrukciók Szenes Piroska regényeiben IRODALOMTUDOMÁNY

2014. február 17. 13:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 1.em. 15/1 

Dr. Bodó Csanád

Indexikalitás és regisztrálás NYELVTUDOMÁNY

2014. április 4. 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Szántó Iván

Iparosodás és kézművesség Iránban a 19. és a korai 20. században NYELVTUDOMÁNY

2014. április 9. 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Szögi László

A külföldi egyetemjárás a 18. században TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014. április 14. 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Thoroczkay Gábor

A székesfehérvári prépostság és bazilika korai története TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014. április 15. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Fazekas István

Oláh Miklós és a magyar katolikus egyház megújítása TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014. április 16. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Körmendi Tamás

A magyar királyok heraldikai reprezentációjának bővülése a középkorban a társországok címereivel TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014. április 29. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Cseszka Éva

Gazdasági kirakatperek a Rákosi rendszerben TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014. április 30. 15:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Tőzsér János

Az érzéki tapasztalatok természete FILOZÓFIATUDOMÁNY

2014. május 6. 16:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Lukácsné Dr. Bajzek Mária

Pável Ágoston vend nyelvtana a nyelvi ideológiák tükrében NYELVTUDOMÁNY

2014. május 13. 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Sztanó László

A nemzeti karakter és a nyelvek autokonnotációja TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2014. május 16. 15:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Kárpáti András

Kratinos: Dionysalexandros. Egy antik crossover? NYELVTUDOMÁNY

2014. május 20. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B 217-es terem 

Dr. Kenyeres János

Kanadai multikulturalizmus: elmélet, gyakorlat, viták IRODALOMTUDOMÁNY

2014. május 26. 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Klima László

Herberstein: moszkvai úti jegyzetek

2014. június 13. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem


Archívum 2013

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Molnár Géza 

Száll József római nagykövet ügye (1970) TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY Betegség miatt elmarad!

2013. március 7., 14 óra 

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Imre Zoltán 

Szinház-Nemzet-Európa: Tragédia, 2002 IRODALOMTUDOMÁNY 

2013. március 8., 15 óra 

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Darida Veronika 

A francia klasszikus tragédia: A szabályok megalkotásának és áthágásának kora FILOZÓFIATUDOMÁNY 

2013. március 18. 11 óra 

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Cristian Réka 

Adaptáció, cenzúra és az amerikai kereskedelmi művészfilm IRODALOMTUDOMÁNY 

2013. március 18. 14 óra 

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Bolonyai Gábor

Adaptáció, cenzúra és az amerikai kereskedelmi művészfilm IRODALOMTUDOMÁNY 

2013. március 19. 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Benő Attila 

A szókölcsönzés indítékai NYELVTUDOMÁNY 

2013. március 26. 11 óra 

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Géra Eleonóra 

Természeti katasztrófák hatása Buda városára (18. század első fele) TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY 

2013. április 19. 10 óra 

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Molnár Géza

Száll József római nagykövet ügye (1970) TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2013. május 16., 16 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Szilágyi Zsófia

A Móricz-életmű olvasatai a kortárs magyar irodalomban IRODALOMTUDOMÁNY

2013. május 13. 10 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Benczes Réka

Nyelvi kreativitás és motivációs tényezők a metaforikus és metonimikus összetételekben NYELVTUDOMÁNY

2013. május 29. 14:30 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest,Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Bartha Eszter

A sztálinizmus a régi és új histográfiában: A jelenség meghatározásának elméleti és módszertani problémái TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2013 május 29. 15 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Farkas Tamás

A családnevek újabb kori változásai NYELVTUDOMÁNY 

2013. június 6. 11 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Körtvélyessy Lívia

Standard Average European -- A Lecture on Linguistic Typology NYELVTUDOMÁNY 

2013. július 4. 14 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Zvolenszky Zsófia

Létezik vajon Sherlock Holmes és Le Verrier Vulkánja? FILOZÓFIATUDOMÁNY

2013. szeptember 9. 15 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/I II. emelet 208. terem 

Dr. Markó Alexandra

A hangszalagműködés funkciói a szegmentális szerkezet létrehozásában NYELVTUDOMÁNY

2013. szeptember 26. 11 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Bóna Judit

A beszéd szegmentális szintjének életkorfüggő sajátosságai NYELVTUDOMÁNY

2013. október 11. 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Kodó Krisztina 

Kulturális identitások kibontakozásai: európai és észak-amerikai művészeti csoportosulások a XX. század elején IRODALOMTUDOMÁNY

2013. október 25. 11:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F Kerényi terem 

Dr. Palágyi Tivadar

Az aranykor mítosza Jean de Meun Rózsa-regényében IRODALOMTUDOMÁNY 

2013. október 25. 12:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Király Edit 

Posztmodern krimi – Wolf Haas IRODALOMTUDOMÁNY

2013. december 04. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Constantinovitsné Dr. Vladár Zsuzsa

A klasszikus morfológiai modell magyar adaptációja. Pereszlényi Pál grammatikájának néhány kérdése NYELVTUDOMÁNY

2013. december 6. 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Kádár Judit Ágnes 

Az alapító eszmék és értékek megkérdőjeleződése a mai amerikai társadalom struktúrájában IRODALOMTUDOMÁNY

2013. december 9. 14:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F Kerényi terem


Archívum 2012

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín

Dr. Vida Tivadar

Későantik és kora bizánci fémedények a népvándorlás kori Kárpát-medence népeinél TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY / Régészet

2012. február 7. kedd 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Feld István

Erdőispánságok és királyi várak a 13. századi Magyarországon TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY / Régészet

2012. február 13. hétfő 15:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Miklós Tamás

Detektívtörténetek FILOZÓFIATUDOMÁNY

2012. február 21. kedd 15:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Kontra Edit

A jelnyelv mint a siketek idegennyelv-tanulásának alapja és eszköze NYELVTUDOMÁNY

2012. március 7. szerda 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Horváth Ildikó

A tolmácsolás és kétnyelvűség NYELVTUDOMÁNY

2012. március 9. péntek 11:00

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F Kerényi Károly terem

Dr. Pátrovics Péter

A szláv aspektus egy lehetséges leírási módja: a strukturális aspektusszótár NYELVTUDOMÁNY

2012. március 21. szerda 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Péteri Attila

Partikulák szerepe a mondatban és a megnyilatkozásban NYELVTUDOMÁNY

2012. március 23. péntek 10:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Szabó Dávid

Argó/szleng és az egyéb nemsztenderd változatok elkülönítése: definíciós problémák NYELVTUDOMÁNY

2012. április 17. kedd 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Szijártó Zsolt

A térbeli fordulat a kultúratudományokban FILOZÓFIATUDOMÁNY

2012. április 18. szerda 16:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Balogh F. András

Elméleti problémák a Kárpát-medence német irodalmáról szóló irodalomtörténet-írás folyamataiban IRODALOMTUDOMÁNY

2012. május 11. péntek 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Földes György

A Kádár-rendszer hivatalos nemzetfelfogásának változásai 1956-1988 TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2012. június 6. szerda 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Horváth Krisztina

A regény feltámadása. Kortárs és extrém-kortárs tendenciák a francia irodalomban IRODALOMTUDOMÁNY

2012. június 11. hétfő 14:00

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Rada Roberta

A hagyományos médiák változó szövegei, és azok hatása az új médiákban NYELVTUDOMÁNY

2012. június 12. kedd 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Szávai Dorottya

Dialógus-alakzatok a kortárs magyar költészetben IRODALOMTUDOMÁNY

2012. június 13. szerda 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Erb Mária

Nyelvcserefolyamatok a magyarországi német közösségekben: okok, stádiumok, perspektívák NYELVTUDOMÁNY

2012. június 15. péntek 9:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Gerner Zsuzsanna

A nyelvi kontaktus statikája a magyarországi németek példáján keresztül NYELVTUDOMÁNY

2012. június 15. péntek 14:00

ELTE BTK 1088 Budapest, Rákóczi út 5. Földszint 21.

Dr. Fűzfa Balázs

Egy szövegtest dichotómiarendszerei avagy a többszólamú narráció komplex modellje (Szondi két apródja) IRODALOMTUDOMÁNY

2012. június 21. csütörtök 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Mogyoródi Emese 

Szókratész és a filozófia FILOZÓFIATUDOMÁNY

2012. június 26. kedd 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Csernicskó István

A független Ukrajna nyelvi helyzete és nyelvpolitikai törekvései NYELVTUDOMÁNY

2012. szeptember 20. csütörtök 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Nagy András

A színház, mint metafora, modell és paradigma Kierkegaard életművében IRODALOMTUDOMÁNY

2012. szeptember 21. péntek 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Nyusztay Iván

Az abszurd fő drámatörténeti alakváltozásai IRODALOMTUDOMÁNY

2012. szeptember 21. péntek 14:00 

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Farkas Ákos

Joseph Conrad, a modern idegen IRODALOMTUDOMÁNY

2012. október 24. szerda 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Pethő József

Az alakzatok szerepe a különböző szövegtípusokban NYELVTUDOMÁNY

2012. november 6. kedd 11:00

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D

Dr. Vajda Károly

Az irodalom materialitásának kérdései egy hermeneutikai korszakváltás fényében. Az Énekek éneke értelmezés- és recepciótörténetének egy fordulata. IRODALOMTUDOMÁNY

2012.november 23. péntek, 12:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Oborni Teréz

Az Erdélyi fejedelemség és a Magyar Királyság közjogi viszonya – meghatározó békekötések, megegyezések (1571-1615) TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2012. november 26. hétfő, 15 óra

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 

Dr. Schmal Dániel

A mechanikai filozófia kibontakozása a kora újkorban. FILOZÓFIATUDOMÁNY

2012. november 27. kedd, 14 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Szabó Gábor

A valószínűség propensity-interpretációja FILOZÓFIATUDOMÁNY

2012. december 7. péntek, 15 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem

Dr. Barátné Hajdu Ágnes

Az olvasókörök mint a közgondolkodás fejlődésének meghatározó terei IRODALOMTUDOMÁNY

2013. január 9. szerda, 12 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Maruzsa Zoltán

A hidegháború mint békerendszer TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2013. január 15. kedd, 14 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Murber Ibolya

Az osztrák-magyar kapcsolatok dinamikája 1927-1932 között TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2013. január 17. csütörtök, 11 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem 

Dr. Márkus Éva

Munkamódszerek a (magyarországi) német nyelvjáráskutatásban: anyaggyűjtés, szöveglejegyzés, nyelvjárásleírás NYELVTUDOMÁNY

2013. január 22., 11 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Szijj Ildikó

Igeragozási típusok az iberoromán nyelvekben NYELVTUDOMÁNY 

2013. január 30. szerda, 14 óra

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A Kari Tanácsterem 


Archívum 2011

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Sipos Leventéné Dr. Sárdi Margit

Napló és önkifejezés IRODALOMTUDOMÁNY

2011. február 16. szerda 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Ráduly Zsuzsanna

Osztályozási kísérletek az eponimák kutatásában NYELVTUDOMÁNY

2011. március 30. szerda 11:00

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Menczel Gabriella

A spanyol-amerikai fantasztikus irodalom IRODALOMTUDOMÁNY

2011. április 1. péntek 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Bajomi-Lázár Péter

Közönségellenállás FILOZÓFIATUDOMÁNY

2011. május 10. kedd 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Deáky Zita

A kisgyermek és a munka Magyarországon a 18. századtól a 20. század közepéig (történeti-néprajzi áttekintés) NÉPRAJZTUDOMÁNY

2011. május 12. csütörtök 12:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Horváth Ágnes

Képi látás az irodalomban: Stendhal. Mi a hozzáadott értéke a stendhali szövegeknek, ha látjuk is? Képi megjelenítés és drámaiság IRODALOMTUDOMÁNY

2011. május 24. kedd 14:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Lojkó Miklós

Befelé fordulás itthon és külföldön: Nagy-Britannia közép-európai és balkáni diplomáciai kivonulásának politikai, gazdasági és intellektuális háttere a két világháború közötti időszakban TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2011. május 25. szerda 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Ablonczy Balázs

A revízió kora 1938-1944 TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2011. június 2. csütörtök 15:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Pavlovits Tamás

Test és lélek viszonya a kora újkori racionalista filozófiákban FILOZÓFIATUDOMÁNY

2011. június 7. kedd 16:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Hammer Ferenc

A mindennapi élet, politikai kultúra normái mögötti "történelmi szerkezetekről", illetve ezek újratermelődéséről TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2011. június 7. kedd 16:00

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Domokos Johanna

Kortárs finnországi irodalmi mező multikulturális dinamikája IRODALOMTUDOMÁNY

2011. június 20. hétfő 11:00

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem 

Dr. Tátrai Szilárd

A pragmatikai és metapragmatikai tudatosság NYELVTUDOMÁNY

2011. június 23. csütörtök 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Vörös Ferenc

Névváltoztatás, névváltozás, névhelyreállítás (különös tekintettel a magyar nyelvterület északi peremére) NYELVTUDOMÁNY

2011. június 23. csütörtök 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Dobos Csilla

A nyelven belüli fordítás szerepe a tárgyalótermi diskurzusban NYELVTUDOMÁNY

2011. június 24. péntek 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Zeidler Miklós

Az irredentizmus kultusza TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2011. június 27. hétfő 16:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Aczél Petra

Retorikai gyakorlat - retorikai elmélet NYELVTUDOMÁNY

2011. július 5. kedd 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Kugler Nóra

A tudás megkonstruálása és reprezentálása NYELVTUDOMÁNY

2011. július 7. csütörtök 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Bónus Tibor

Proust-olvasatok: A látás, hallás és olvasás kérdésköre Proustnál

2011. július 8. péntek 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Dalmi Gréte

A magyar kopuláris mondatok eseményszerkezete és mondattani sajátosságai NYELVTUDOMÁNY

2011. szeptember 29. csütörtök 11:00

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Cioban Florin

The Children's Folklore IRODALOMTUDOMÁNY

2011. október 17. hétfő 12:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Kemecsi Lajos

A járművek készítői TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY (NÉPRAJZ)

2011. november 8. kedd 12:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Tóth Árpád

A polgárság társadalmi stratégiái TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2011. november 10. csütörtök 13:30

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett

A késő középkori szentélyrekesztő-ikonosztáz és az Istenszülő alapképek MŰVÉSZETTÖRTÉNET-TUDOMÁNY

2011. november 10. csütörtök 13:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. emelet 110.

Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő

A kora újkori szociális gondoskodás intézményei és lehetőségei Erdélyben TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2011. november 16. szerda 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Lautner Péter

Önismeret a "Nagyobbik Alkibiadész"-ban FILOZÓFIATUDOMÁNY

2011. december 2. péntek 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem 

Dr. Salát Gergely

Vallások és valláspolitika a mai Kínában NYELVTUDOMÁNY

2012. január 10. kedd 14:00

ELTE BTK 1088 Budapest Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem


Archívum 2010

Név 

Cím 

Időpont 

Helyszín 

Dr. Pandula Attila

Az inszigniológia főbb emlékcsoportjai Magyarországon - különös tekintettel azok forrásértékére és társadalomtör-téneti vonatkozásaira TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.09.13. Hétfő 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Szabó Csaba

A Magyar Népköztársaság és a Vatikán kapcsolatai a hatvanas években TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.09.29. Szerda 12:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Lányi András

Környezet és etika FILOZÓFIATUDOMÁNY

2010.09.30. Csüt. 16:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Halmos Károly

Történelem és szociológia. Erdei Ferenc TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.10.14. Csüt. 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Csapó Csaba

A szegedi királyi bizottság TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.10.20. Szerda 12:00

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

Dr. Ferenczi Attila

Vergilius és a szkeptikus hagyomány IRODALOMTUDOMÁNY

2010.10.22. Péntek 14:00

ELTE BTK B épület Nagyelőadó

Dr. Rajki Zoltán

A kisegyházak és az 1947. évi XXXIII. törvény TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.10.21. Csüt. 14:00

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

Dr. Brenner Koloman

A dialektusok kutatásának metodológiája NYELVTUDOMÁNY

2010.11.03. Szerda 10:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Fábián Zoltán Imre

A thébai királyi emléktemplomok („halotti templomok”) az Újbirodalom korában TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.11.11. Csüt. 15:00

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

Dr. Csoma Mózes

Kína szerepe a Koreai-félsziget helyzetének rendezésében TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.11.19. Péntek 10:00

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

Dr. Ferencz Győző

Elégia egy városi sírkertben. Tony Harrison: V IRODALOMTUDOMÁNY

2010.11.22. Hétfő 17:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Bodonyi Ilona

Kisebbségi kérdés a rendszerváltás folyamatában TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.12.01. Szerda 14:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Őrsi Tibor Csaba

Az anglicizmusok nőneműsítése a francia nyelvben NYELVTUDOMÁNY

2010.12.17. Péntek 11:00

ELTE BTK Alagsori Tanácsterem

Dr. Sághy Marianne

A hagiográfia kezdetei TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010.12.16. Csüt. 14:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Hajnal István

Sokféleség és szektásság az iszlámban NYELVTUDOMÁNY

2010.12.16. Csüt. 9:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Menyhért Anna

Traumaelmélet és interpretáció IRODALOMTUDOMÁNY

2010.12.17. Péntek 10:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Szombathy Zoltán

A majlis ("szeánsz,ülés") jelentősége a középkori arab irodalomban NYELVTUDOMÁNY

2010.12.16. Csüt.11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Sipos Balázs

A lapok működésének jogi feltételei a két világháború közötti Magyarországon TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY

2010. december 22. szerda 12:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Borbély Gábor

XIII. századi viták az arisztotelészi lélekfilozófia értelmezéséről FILOZÓFIATUDOMÁNY

2011. január 24. hétfő 15:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem

Dr. Bárdos László

Én és Te – személyesség és személyiségteremtés a 20. század második harmadának magyar irodalmában IRODALOMTUDOMÁNY

2011. február 1. kedd 11:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem