Tanulmányi Bizottság felé benyújtandó kérelmek leadása

2023.05.26.
Tanulmányi Bizottság felé benyújtandó kérelmek leadása

Tisztelt Hallgató!

 

Amennyiben a 2023/2024. tanév őszi félévben tanulmányait valamilyen ok miatt (többedszeri tárgyfelvétel, erős előfeltétel gyengítése, harmadik passzív félév, szakváltás stb.) csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével folytathatja, úgy tanulmányi bizottsági (TB) kérvényt kell leadnia személyesen, félfogadási időben vagy elektronikus formában a tanulmányi referense e-mail-címére megküldve, amit a honlapon talál:

https://btk.elte.hu/Tanulmanyi_Hivatal_munkatarsainak_elerhetosegei

Az intézeti hozzájárulásokat is e-mail formájában kell mellékelni a kérvényhez, ha azt elektronikus formában adja le.

Amennyiben többedszeri tárgyfelvételi problémája van és a következő félévben passzív státusszal szeretné folytatni tanulmányait, a kérvényt akkor is be kell nyújtania, hogy elkerülje az elbocsátást. Szükség esetén egyeztessen tanulmányi referensével.

Kérvények leadási határidő: 2023. július 17.  16:00 óra.

A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell azt a különös személyes (szociális, egészségügyi, stb.) indokot, amely a méltányosság alapjául szolgálhat. Az indokot megfelelő igazolással kell alátámasztani. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók esetében a többedszeri tárgyfelvételre vonatkozó kérvényt - figyelembe véve az adott kar határidős jegyzékét - a tárgyat gondozó kar Tanulmányi Hivatalába kell leadni.  Kérdés esetén keresse fel tanulmányi előadóját!

Kérem, hogy olvassa el figyelmesen a tavaszi félévre vonatkozó „Határidős jegyzék”-et, amely a kari honlapon érhető el: https://btk.elte.hu/hataridos_jegyzek

Egyéb:

Osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóknál a szakváltásra vonatkozó kérelem leadásának, illetve alapképzésről osztatlan tanárképzésre átjelentkező hallgatók kérelem leadásának utolsó napja 2023. június 2.

 

Szíves együttműködését köszönjük.

 

Üdvözlettel:

Határ Anita

hivatalvezető