Tanulmányi Bizottság felé benyújtandó kérelmek leadása

2023.12.07.
Tanulmányi Bizottság felé benyújtandó kérelmek leadása

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben a 2023/2024. tanév tavaszi félévben tanulmányait valamilyen ok miatt (többedszeri tárgyfelvétel, erős előfeltétel gyengítése, harmadik passzív félév, szakváltás stb.csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével folytathatja, úgy tanulmányi bizottsági (TB) kérvényt kell leadnia személyesen, félfogadási időben vagy elektronikus formában a tanulmányi referense e-mail-címére megküldve, amit a honlapon talál:

https://btk.elte.hu/Tanulmanyi_Hivatal_munkatarsainak_elerhetosegei

Az intézeti hozzájárulásokat is e-mail formájában kell mellékelni a kérvényhez, ha azt elektronikus formában adja le.

Amennyiben többedszeri tárgyfelvételi problémája van, vagyis egy szakos tárgyat a harmadik vagy negyedik felvétel után sem teljesített, kérelmet kell benyújtania a tárgy további felvételére - ennek elmulasztása a hallgatói jogviszony megszüntetését vonja maga után. A negyedik vagy további tárgyfelvételre vonatkozó kérelmet abban az esetben is most kell benyújtani, ha a következő félévét passziválni szeretné. Szükség esetén egyeztessen tanulmányi referensével.

Kérvények leadási határideje:

  • Osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók részére szakváltási kérelmek leadásának utolsó napja (második aktív félév esetén), illetve alapképzésről osztatlan tanárképzésre átjelentkező hallgatók kérelem leadásának utolsó napja 2023. december 22.
  • szakváltás, képzésváltás, munkarendváltás esetében: 2024. január 24.
  • tanegység ismételt felvétele, erős előfeltétel gyengítése, hallgatói jogviszony szüneteltetésének hosszabbítása: 2024. február 9.

Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók esetében a többedszeri tárgyfelvételre vonatkozó kérvényt - figyelembe véve az adott kar határidős jegyzékét - a tárgyat gondozó kar Tanulmányi Hivatalába kell leadni.  Kérdés esetén keresse fel tanulmányi előadóját!

Fontos, hogy a méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell azt a különös személyes (szociális, egészségügyi, stb.) indokot, amely a méltányosság alapjául szolgálhat. Az indokot megfelelő igazolással kell alátámasztani. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Kérem, hogy olvassa el figyelmesen a tavaszi félévre vonatkozó „Határidős jegyzék”-et, amely a kari honlapon érhető el: https://btk.elte.hu/hataridos_jegyzek

Szíves együttműködését köszönjük.

Üdvözlettel:

Határ Anita

hivatalvezető