Pénzügyek

Pénzügyek

Költségtérítések és önköltségek összegei tanéves bontásban

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó térítési díjak

A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó térítési díjak

Számlakérő nyilatkozat

Kredittúlépés esetében fizetendő kreditdíj

A Hallgatói követelményrendszer 130. §-ának megfelelően a hallgató kreditenkénti önköltségrészt fizet azon tárgyak felvételéért, amelyekkel meghaladja a tanterve szerint előírt összes kredit 110%-át (="kredittúlfutás").

A kreditenkénti önköltségrész összege: 4300 Ft/kredit

A 110%-ba nem számolandó:

  • az adott tárgy másodszori, harmadszori, vagy többedszeri felvétele (amiért a hallgató a felvételt követően fizetett),
  • a szakkollégium keretében teljesített kurzusok kreditei,
  • a honorácior státuszban vagy tutorálás keretében engedélyezett kurzusok teljesítése,
  • Erasmus teljesítések,
  • kreditelismeréssel befogadott kreditek,
  • általános testnevelés kreditértéke,
  • az Informatikai Kar által meghirdetett 60 kredites modul keretében felvett kurzusok.

Tanulmányi Hivatal