Tájékoztató a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára

2023.05.11.
Tájékoztató a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

 

Tekintettel arra, hogy Ön a Neptunban jelentkezett, és az intézetek által beosztásra került záróvizsgára, az alábbiakban tájékoztatom a vizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről.

A záróvizsgák lebonyolítására 2023. június 5. és július 6. között kerül sor.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az abszolutórium megléte a záróvizsgára bocsátás feltétele. Kérjük, hogy gondosan ellenőrizze, hogy minden megszerzett érdemjegye rögzítésre kerüljön a Neptunban! Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az abszolutórium kiállításához a Szakdolgozati/Diplomamunka szeminárium/konzultáció, egyéni szakdolgozati felkészülés (amennyiben a Neptunban szereplő mintatanterve tartalmazza) tárgyból is meg kell szereznie a jegyet vagy az aláírást.

Amennyiben az abszolutórium megszerzéséhez téveskódon felvett tanegységekkel kapcsolatos kreditátviteli kérelmet kell benyújtania, azt sürgősen, legkésőbb május végéig adja be.

Amikor az utolsó érdemjegye is beírásra került a Neptunba, kérjük, hogy arról e-mail formájában haladéktalanul tájékoztassa tanulmányi előadóját. A szakos tanulmányi előadók elérhetőségeit a következő linken találja meg: https://www.btk.elte.hu/Tanulmanyi_Hivatal_munkatarsainak_elerhetosegei

Kérjük, vegye figyelembe az következőket:

  1. A záróvizsga-beosztás a kari honlapon (BA, MA, SZT) kerül közzétételre 2023. május 19-én.

Felhívjuk figyelmét, hogy a záróvizsga-beosztás táblázatban az oktatási azonosító alapján tekintheti meg saját záróvizsga időpontját és helyszínét.

Az oktatási azonosító a Neptunban a „Saját adatok/Személyes adatok” fülön található meg.

 

  1. Nyelvvizsga: Kérjük tekintse meg az alábbi weboldalt az idegennyelv-ismereti követelmények változásáról az ELTE szakjain.

https://www.elte.hu/content/idegennyelv-ismereti-kovetelmenyek-valtozasa-az-elte-szakjain.t.27786

  1. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben pénzügyi tartozása van, akkor azt legkésőbb a záróvizsga napját megelőző három munkanappal a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Felhívjuk figyelmét, hogy nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató (HKR 81.§ (7)), aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referenstől tud segítséget kérni.

  1. Könyvtári tartozás rendezése

A könyvtár felé fennálló tartozás (akár könyv, akár késedelmi díj) esetén a Hallgatói Követelményrendszer 137/A.§ (2) bekezdése alapján a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

  1. Stúdió tartozás rendezése

A stúdió felé fennálló tartozás (akár tárgyi, akár anyagi) esetén a Hallgatói Követelményrendszer 81.§ (7) b) bekezdése alapján a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szenátus által meghatározott térítési és szolgáltatási díjak kivetéséről szükség szerint a Tanulmányi Hivatal gondoskodik:

https://www.btk.elte.hu/th/penzugyek

Az oklevél adatainak egyeztetésére külön nem kerül sor, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a Hallgatói Követelményrendszer 36. § (2) bekezdése értelmében a személyes adataiban történt változást, (különös tekintettel az okmányaiban szereplő névre) köteles bejelenteni, mert az oklevele és az oklevélmelléklete a Neptun adataiból generálódik.

 

Esetleges akadályoztatás esetén a záróvizsgáról legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően lehet lejelentkezni. Kérjük a lejelentkezésről a tanulmányi előadóját a Neptunban szereplő e-mail címéről tájékoztassa.

 

A Tanulmányi Hivatal nevében tanulmányainak befejezéséhez jó egészséget, sok erőt és sikert kívánok!

 

Budapest, 2023. május 11.

                                                  Határ Anita

                                                  hivatalvezető

                                                  ELTE BTK Tanulmányi Hivatal