Minorok

Minorok

Az alapképzésben minden bölcsész hallgatónak teljesítenie kell 180 kreditet, mely jellemzően tartalmazza a kötelező általános bölcsésztárgyakat, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyait. Az oklevél kiadásához szükséges továbbá szakonként eltérő számú, szabadon választható kredit, amely az Egyetem bármely karáról felvehető.  A hiányzó 50 kreditet a következő egységek valamelyikének elvégzésével teljesítheti a hallgató (a lehetőségek alapszakonként eltérőek): specializáció teljesítésével (alapszak egy speciális ismereteit összefoglaló modul), illetve minor specializáció abszolválásával (másik alapképzés szakterületi ismereteit tartalmazó specializáció, modul). Mind a specializációra, mind a minor specializációra az első tanév végén kell jelentkezniük a hallgatóknak a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. Érdemes azonban a minort már az egyetem megkezdésekor kiválasztani, mert a minorok közel felének bejutási feltételei vannak, vagyis néhány tárgyat a minor felvétele előtt, már az első vagy második félévben teljesíteni kell.

Anglisztika

Ének-zene / Zenekultúra

Germanisztika

Informatikus könyvtáros

Keleti nyelvek és kultúrák

Tanegységlisták:


Magyar

Tanegységlisták:


Néprajz

Ókori nyelvek és kultúrák

Régészet

Szabad bölcsészet

Romanisztika / Újlatin nyelvek és kultúrák

Szlavisztika

Történelem