Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, román nemzetiségi szakirány

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, román nemzetiségi szakirány

A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentősebb tudományos műhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú intézeti tanszékek tartoznak: Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Jelenleg az intézetnek közel 450 hallgatója és 50 munkatársa van.

A Romanisztikai Intézet weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akiket a román nyelv megtanulása mellett a Románia területén élő magyar anyanyelvű közösségek kultúrája is érdekel.

Tantárgyízelítő

 • Bevezetés a romanisztikai (román) nyelvészeti tanulmányokba
 • Bevezetés romanisztikai (román) irodalmi tanulmányokba
 • Román történelem
 • Drakula, a humanista celeb
 • Román nyelvfejlesztés
 • Román irodalomtörténet
 • Folklorisztika
 • A magyaroszági románok nyelve, irodalma és kultúrája

Ők is itt végeztek

Polcz Alaine, pszichológus, Éri Péter, népzenész, Zákonyi Botond, bukaresti nagykövet, Borsi-Kálmán Béla, műfordító, történész, Szász Zoltán, történész, Sárosi Bálint, népzenekutató.

Érdekességek a szakról

A mai Román Filológiai Tanszék 1863-ban alakult meg, mint az első Románia területén kívül létrejött román nyelvi és irodalmi tanszék Európában. Együttműködési szerződése van számos romániai egyetemmel és akadémiai kutatóintézettel. A bukaresti, kolozsvári, ljubljanai és a nagyváradi egyetemmel az ERASMUS program keretében működik együtt. A tanszék által kiadott diplomát, az EU-s szabályzatoknak, valamint a két ország közötti keretegyezményeknek megfelelően, Romániában is elismerik. A tanszéken alapszakos, mesterszakos és PhD képzés is folyik, továbbá tanári és román nemzetiségi tanári képzést is kínálunk.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. német v. olasz v. portugál v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol

Az elmúlt évben nem indult a szak.

Felvételi irányszám: 1 < 3

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Újlatin nyelvek és kultúrák román nemzetiségi alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit;

újlatin nyelvek és kultúrák szakmai ismeretei: 150-170 kredit, amelyből:

 • szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit;
 • a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány 50 irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit;
 • választás szerinti szakmaspecifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

 A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

 Az újlatin nyelvek és kultúrák szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei,
 • másik alapképzési szak szakterületi ismeretei.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók dolgozhatnak a civil- és államigazgatási területén, a kulturális és politikai szférában, illetve a román-magyar  együttműködésen alapuló határ menti cégeknél. A képzés MA történő folytatásával a tanári pálya lehetősége is megnyílik, a hallgatók elhelyezkedhetnek nemzetiségi tannyelvű és kétnyelvű általános iskolákban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek, könyvkiadás, írott és nyomtatott sajtó, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi oktatás

jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó, szerkesztő, külpolitikai referens, újságíró, műfordító, szakfordító