Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, spanyol szakirány

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, spanyol szakirány

A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentősebb tudományos műhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú tanszékek tartoznak: Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Jelenleg az intézetnek közel 450 hallgatója és 50 munkatársa van.

A Romanisztikai Intézet weboldala
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének a spanyol és latin-amerikai irodalommal, történelemmel és művészettörténettel foglalkozni. A képzés fontos része a nyelvoktatás is, mely nyelvgyakorlatokból, valamint fordítási és tolmácsolási készségeket fejlesztő kurzusokból épül fel.

Tantárgyízelítő

 • Tanszékünk hallgatói megismerkedhetnek a világ összes spanyol nyelvű országának kulturális sajátosságaival (például szokásokkal, ételekkel, táncokkal, művészetekkel, stb.).
 • A tanszéken nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az elméleti tárgyakat, gyakorlati tárgyakkal egészítsük ki. Így például a külünböző spanyol és latin-amerikai irodalmi elméletek mellett, számos érdekes irodalmi szöveget olvasunk.
 • Nyelvészetből a spanyol nyelv különböző változataival és a Spanyolországon belül beszélt más nyelveket (például baszk, katalán és galego) is oktatunk.

Ők is itt végeztek

A Spanyol Tanszék több volt tanítványa lett Magyarország Nagykövete Spanyolországban, illetve különböző Latin-Amerikai országokban (Chilében, Argentínában). Nálunk végzett számos kiemelkedő fordító is. Amivel pedig minden nap találkozunk: a legtöbb magyar gimnáziumban már volt diákjaink tanítják az újabb generációkat.

Érdekességek a szakról

Hallgatóinkat bevonjuk a tanszék programjaiba és rendezvényeibe. Így például részt vehetnek konferenciákon, kerekasztal beszélgetésekben, szakmai műhelyekben. Egyre többet találkozhatnak külföldi hallgatókkal, oktatókkal és művészekkel, akik hozzánk látogatnak.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Az Újlatin nyelvek és kultúrák spanyol alapszakképzés célja olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve emelt szinten képesek spanyol nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban, és rendelkeznek elméleti és gyakorlati ismeretekkel az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben. 

A szakon az órák spanyol nyelven zajlanak a következő területeken: nyelvfejlesztés, nyelvészet, (spanyol és latin-amerikai) irodalom, kultúrföldrajz,  történelem és művelődéstörténet. Ugyanakkor hallgatóink tanulhatnak baszk, galego és katalán nyelvet is, illetve elvégezhetnek az ezekhez a nyelvekhez kapcsolódó speciális kurzusokat.

A spanyol alapszakkal rendelkező hallgatók számos mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat Magyarországon vagy külföldön, az európai felsőoktatási térség egyetemein.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Újlatin nyelvek és kultúrák spanyol alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit
 • Romanisztikai (esetünkben spanyol) szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:
  • szakmai alapozó modul (bevezetés a spanyol nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit
  • a spanyol nyelv speciális ismeretei (alapismeretek a spanyol nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; a spanyol szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit
  • választás szerinti szakmai-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szakhoz tarozó specializációk: Iberoromán Filológia

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók foglalkozhatnak a spanyol-magyar kapcsolatok ápolásával, alkalmasak nyelvi közvetítői szerep betöltésére valamint, államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, de elhelyezkedhetnek tömegkommunikációs szerveknél vagy az idegenforgalomban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • spanyol nyelv, irodalom és kultúra
  • Ezen belül, szakmai modulok:
  • spanyol irodalom és fordítás
  • spanyol-amerikai irodalom és fordítás
  • spanyol nyelvészet és fordítás
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordítóirodák, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, nemzetközi együttműködésekkel foglalkozó projektek.

Jellemzőmunkakör: üzletkötő, tolmács, fordító, vezetői asszisztens, kapcsolattartó