Szlavisztika alapképzési szak, horvát nemzetiségi szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, horvát nemzetiségi szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a horvát mellett a bolgár, a cseh, a lengyel, az orosz, a szerb, a szlovák, a szlovén, az ukrán szakirányt lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig a macedón, a fehérorosz, a lett és a litván nyelvet és kultúrát lehet tanulni. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A horvát szak Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek valamely szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nyelven hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák – beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit – területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Tantárgyízelítő

 • Magyar–horvát kapcsolatok
 • Nyelvi együttélés és nyelvhasználat
 • Regionalitás, kultúra és irodalom

Ők is itt végeztek

 • Hadrovics László (1910–1997) – akadémikus, jeles kroatista, szlavista, volt tanszékvezető, a szak korábbi professzora.
 • Nyomárkay István (1937–2020) – akadémikus, jeles kroatista, szlavista, volt intézetigazgató, a szak korábbi professzora.
 • Prof. Dr. Lukács István – tanszékvezető egyetemi tanár, irodalomtörténész, volt intézetigazgató, a horvát szak jelenlegi felelőse és aktív oktatója.
 • Spiró György – Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító

Érdekességek a szakról

Tudtad, hogy a horvát szakot több mint 125 éve, 1894-ben alapították és azóta folyamatos a horvát nyelv és irodalom oktatása az egyetemünkön? És azt, hogy horvát nemzetiségi szakirányos hallgatóként lehetőséged van több nemzetközi program keretében (CEEPUS, Erasmus, Tempus Közalapítvány) részképzésben (Zágráb, Eszék) vagy nyári egyetemen (Dubrovnik) is részt venni?


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév

 


A képzés részletei

Az alapszak szakmai alapozó tárgyainak oktatása magyar nyelven, a szakirány tárgyainak oktatása pedig magyarul vagy az adott szláv nyelven folyik. A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.
 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Horváti nemzetiségi alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek: 

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Nem

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja horvát nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók foglalkozhatnak a gazdasági és kulturális kapcsolatok fenntartásával, ápolásával a gazdasági életben és az állami-önkormányzati szektorban egyaránt. A környező országokkal kereskedő cégek, illetve a hazai és multinacionális ipari vállalatok részéről szintén jelentős igény mutatkozik a szomszédos országok nyelvét is ismerő munkaerőre, például kereskedelmi levelező, szakfordító, tolmács, általános kapcsolattartó és ügyintéző munkakörökben.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: nemzetiségi kulturális intézmények, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködési projektek

Jellemző munkakörök: nemzetiségi referens, idegenforgalmi munkatárs, programszervező