Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, indológia szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, indológia szakirány

A szakot gondozó Orientalisztikai Intézet a magyar felsőoktatás legrégebben folyamatosan létező oktatási és kutatási intézménye a keletkutatás területén. Az oktatást és kutatást egy, összességében mintegy 50 ezer kötetet magában foglaló, részben központilag, részben a tanszékeknél elhelyezett könyvtár segíti. Az Orientalisztikai Intézet egyik fő erőssége, hogy tanszékei révén a nemzetközi tudományos kutatásokban intenzíven részt vesz mind szervezett együttműködés, mind személyes kapcsolattartás keretében. Ugyanakkor intézetünk nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjasként és vendéghallgatóként bekapcsolódjanak az egyes célországok nyelvi képzéseibe.

Az Orientalisztikai Intézet elérhetőségei
Az Indológia Tanszék weboldala
Az Indológia Tanszék Facebook oldala
Az Indológia Tanszék Instagram oldala
Az Indológia Tanszék Twitter oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel Dél-Ázsia bámulatosan gazdag kultúrája, irodalma, vallásai, művészete és történelme, és mindezeket egy klasszikus és egy modern nyelv, a szanszkrit és a hindí együttes elsajátítása révén kívánják alaposan megismerni.

Tantárgyízelítő

 • Szanszkrit és hindí nyelv és szövegolvasás
 • Indiai országismeret
 • Ind kultúrtörténet
 • Dél-Ázsia vallásai
 • Dél-Ázsia történelme
 • Óind és hindí irodalomtörténet
 • Az indiai nyelvek története

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

Mivel az ELTE az egyetlen egyetem Magyarországon, amely indológia szakos képzést nyújt, ezért elmondható, hogy valamennyi magyar indológus az ELTE-n végezte tanulmányait, többek között Bethlenfalvy Géza, Wojtilla Gyula, Karsai György, Négyesi Mária és Ruzsa Ferenc. Ezen a szakon szerzett diplomát például Bangha Imre is, aki jelenleg az Oxfordi Egyetem oktatója és a középkori hindí irodalom nemzetközi hírű szaktekintélye; Törzsök Judit szanszkritológus, a párizsi École Pratique des Hautes Études professzora; Kovács Hajnalka, aki a Harvard Egyetemen oktat hindít, urdút és indo-perzsa irodalmat; Somi Panni, a Sivasakti Kalánanda táncszínház alapító vezetője; és Harag Anita Petri György- és Margó-díjas író is.

Érdekességek a szakról

Az Indológia Tanszéknek több külföldi egyetemmel van Erasmus-szerződése, amelynek keretében a hallgatók tanulmányaik során egy szemesztert külföldön tanulhatnak, illetve külföldi vendégprofesszorok óráit is hallgathatják az itteni képzés során. A hallgatóknak arra is lehetősége nyílik ‒ jellemzően az alapszakos képzés vége felé vagy még inkább azt követően, a mesterszakos képzés előtt ‒, hogy ösztöndíjjal egy évet Indiában töltsenek, és így fejlesszék hindí nyelvtudásukat, és még közelebbről megismerjék India varázslatos világát.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Az alapozó bölcsészettudományi és átfogó orientalisztikai tárgyak mellett a képzés első három félévében a hallgatók elsajátítják azokat a biztos nyelvi alapokat (szanszkrit és hindí nyelv), amelyekre a második három félévben a szakmai ismeretek épülhetnek. Megismerik India és Dél-Ázsia kultúrtörténetét, irodalmát, történelmét, vallásait és nyelveinek történetét, és ezáltal képessé válnak arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész (indológia szakirányon)

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

- A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;

- Orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretek 135-145 kredit, amelyből:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 •  a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

- Az indológia szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (szanszkrit nyelv, hindí nyelv) 60 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek [ind kultúrtörténet (óind és újind), óind és hindí irodalomtörténet] 8 kredit.

Minor szakként felvehető-e: Igen; 50 kredites kivágatai alkotják a Szanszkrit, Hindí és India kultúrája minorokat.

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja modern hindi nyelvből, a szanszkrit nyelvismeret pedig az alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga követelményeivel egyenértékű.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók ‒ a mesterszakra, majd a doktori képzésre való továbblépés és a tudományos pálya lehetősége mellett ‒ elhelyezkedhetnek a gazdasági és a kulturális életben, például indiai kapcsolatokkal rendelkező magyar cégeknél vagy hazánkban egyre nagyobb számban jelenlevő indiai vállalatoknál, illetve közművelődési intézményekben, múzeumokban, könyvtárakban, a sajtó és a média különféle területein. A turizmus, az idegenforgalom, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák, így az indológia területén képzett szakemberekre, különösen kiegészítő tolmács végzettséggel.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • indológia
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek, kulturális intézmények, közoktatás, minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, média

Jellemző munkakörök: tolmács, fordító, újságíró, pályázati referens, külkapcsolati ügyintéző, programszervező