Zenekultúra alapképzési szak

Zenekultúra alapképzési szak

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, 1984-es alapítása óta, nemcsak a művészetközvetítő- és az ének-zene tanári képzés meghatározó, egyben piacvezető szereplője lett, hanem – tudományos és művészeti eredményei révén – az Egyetem hazai és külföldi hírnevét is jelentősen gyarapította.

A zenekultúra alapképzési szakot a művészetközvetítés valamennyi formája iránt érdeklődőknek ajánljuk. A szak kimeneti lehetőségei közül a menedzseri pálya a legdivatosabb – de a Művészetközvetítő és Zenei Intézet olyan szakembereket képez, akik az általuk menedzseltek szakmájában is jártasak, tehát kapcsolatrendszerük az átlagosnál jóval szélesebb körű lesz. Emellett a művészetközvetítés területe magába foglal mindenfajta rendezői, szervezői, lebonyolítói feladatot, amelyek sikeres teljesítéséhez hallgatóink az elméleti és gyakorlati zenei, valamint (többek között) a kulturális intézményekre vonatkozó vagy akár a szerzői jogi tudást is megszerezhetik.

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet weboldala
A Művészetközvetítő és Zenei Intézet Facebook oldala

A képzésről röviden

Vonzódsz a zenéhez és a zenéléshez? Szívesen tanulnál a zenei ismeretek mellett a rendezvényszervezésről is? Vár az egyik legújabb képzésünk, a zenekultúra alapképzési szak!

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet arra törekszik, hogy a képzésben a hallgatók kellő gyakorlati tapasztalatot gyűjtsenek az elméleti ismeretek mellett, ezáltal már az egyetemi éveik alatt képesek legyenek eldönteni milyen zenei feladattal kívánnak foglalkozni a jövőben. Célunk az összes zenei művészetközvetítési terület megismertetése az egyértelmű útmutatás arra vonatkozólag, hogy a szak elvégzése után milyen lehetőségek nyílnak a frissen végzettek számára.

Ők is itt tanulnak/tanultak:

 • A Magyar Állami Operaház művészei: Szvétek László, Geiger Lajos (magánénekesek), Parditka Magdolna, Aczél András (rendezők), Hajzer Nikolett (a gyermekkar vezetője).
 • A Budapesti Operettszínház művésze: Kiss Diána (magánénekes).
 • Népzenészek: Herczku Ágnes, Árendás Péter, Gombai Tamás.
 • Jazz- és popzenészek: Fehér Adrienn és Fehér Gábor, Urbán Orsi, Pleszkán Écska, Dósa Szelina.
 • Hangszeres előadóművész: Rákász Gergely (koncertorgonista).

Érdekességek a szakról

Amint a zene már önmagáért szerethető, a zenei szakok eleve érdekesek, bár képzési struktúrájuk valamelyest eltér a megszokott egyetemi keretektől. A készségfejlesztés fontossága miatt ugyanis gyakori a kisebb csoportos, néha egyéni jellegű képzés, amelynek viszont előnye, hogy az oktató-hallgató kapcsolat személyesebb és szorosabb a megszokottnál. A zenekultúra alapszak kórusfoglalkozásai még inkább összekovácsolják a közösséget, hiszen a különféle szereplések, időnkénti utazások (az eltelt évtizedek során végigjártuk majdnem az egész Európát, sőt, Tunéziába is eljutottunk), a hallgatók számára a középiskolákra jellemző oldott, baráti hangulatot szintén pótolni tudják.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 350.000/félév


A képzés részletei

A zenekultúra alapképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek zenei művészetközvetítői – szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű – feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben. A képzés során a hallgatók kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismerésében.

Tantárgyízelítő

 • Rendezvényszervezési ismeretek
 • Vokális-hangszeres gyakorlat
 • Zenetörténet-zenekultúra
 • Zeneelmélet, hangszerismeret

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Zenekultúra szakember

Képzési forma: Nappali, levelező

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a művészetközvetítés általános elmélete 20-30 kredit;
 • a zenekultúra szakelmélete 9-15 kredit;
 •  művészetközvetítő és kommunikációs ismeretek 9-15 kredit;
 • zenei és társművészeti alapismeretek 20-40 kredit;
 • zenei előadói (specializációs) és zeneelméleti jellegű alapismeretek 50-108 kredit.

A szakhoz tarozó specializációk:

 • Karvezetés
 • Zenei könyvtáros

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai, alkotói gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, külső helyen, belső próbateremben, szaktanteremben, stúdióban szervezett, konzultációval kísért művészeti gyakorlat, amelynek kreditértéke legalább 3 kredit.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Alapszakos diplomáddal zenei együttesek, művelődési intézmények, általánosságban a zenével/zenekultúrával összefüggő szervezetekben tudsz elhelyezkedni. Olyan konkrét feladatok várnak majd, mint ezen intézmények, szervezetek munkájának segítése, alsóbb fokú irányítása, részvétel csoportos zenei teljesítmények létrehozásában, szervezési tevékenység végzése a hangversenyéletben szakreferensként, tanácsadóként és szervezőként.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • művészeti instruktor
 • fordító és tolmács
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kulturális intézmények és szervezetek

Jellemző munkakörök: rendezvényszervező, szakreferens, tanácsadó