Germanisztika alapképzési szak, skandinavisztika szakirány

Germanisztika alapképzési szak, skandinavisztika szakirány

A közel harminc éve működő skandinavisztika szak az egyetlen hely az országban, ahol a hallgatók önálló felsőoktatási képzés keretein belül ismerhetik meg a skandináv nyelveket és kultúrákat. A szak tantervében éppúgy helyet kapnak a viking kor történetéről és irodalmáról szóló tanulmányok, mint a világszerte elismert modern és kortárs skandináv társadalmak és kultúrák hatástörténetét, népszerűségének okait bemutató kurzusok. 

A hallgatók tanulmányaik megkezdése előtt kiválasztják alapnyelvüket a három központi skandináv nyelv (dán, norvég, svéd) közül. A választott nyelvüknek megfelelő nyelvi, nyelvészeti és irodalmi kurzusok alkotják tanulmányaik jelentős részét a képzésüket végigkísérő közös skandináv történeti, nyelvtörténeti, országismereti, művészettörténeti tárgyak mellett. A szakmai tárgyakhoz elengedhetetlen nyelvismeret elsajátításához intenzív nyelvoktatás kapcsolódik. A három anyanyelvi lektor az első évtől kezdve részt vesz a nyelvi képzésben. A nyelvészeti és irodalomtudományi kurzusokon az oktatás az alapképzés második évében már zömében skandináv nyelven folyik.

A Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszék weboldala
A Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszék Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A germanisztika alapszak skandinavisztika szakirányán  a dán, norvég és svéd nyelvről és kultúráról tanulhatsz, a képzési forma pedig megismertet téged a tágabb germán kulturális környezettel és a sajátos skandináv mentalitással is.

Tantárgyízelítő

 • Interskandináv kommunikáció
 • Skandinávia kultúrtörténete

A felvehető tantárgyak listája  ITT található.

Ők is itt végeztek

A Tanszék minden magyar oktatója ezen a tanszéken végzett. A korábbi hallgatók között számos kiváló műfordítót találunk (többek között Szöllősi Adrienne, Papolczy Péter), de nálunk végzett Deres Péter dramaturg és Makkay Lilla, volt stockholmi nagykövet és Galambos Judit, a kenyai magyar nagykövetség első beosztottja is.

Érdekességek a szakról

A Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke az egyetlen Magyarországon, ahol a skandináv kultúrával főszakosként foglalkozhatsz. Skandinavisztikai tárgyú tanulmányaidat az alapképzés után mesterszakon és doktori iskolában is folytathatod. Megismerkedhetsz az északi népek hagyományaival. Az oktatást gazdag kulturális programok színesítik, meghívott előadók, skandináv írók, filmestek és kiállítások. Itthoni tanulmányaidat számos külföldi ösztöndíjas lehetőséggel egészítheted ki.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Egy általános bölcsész és germanisztikai műveltséganyag elsajátítása mellett a képzés során megismerkedhetsz a skandináv nyelvközösségek történelmével és kultúrájával is. A nyelvi képzés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megértsd a nyelvek történeti fejlődését, a helyesírás és helyes ejtés szabályrendszerének kialakulását, a nyelvek teljes belső szerkezetét, így a nyelvtudásod magabiztos és magas szintű lesz, és az alapszak elvégzése után a tolmácsolásba és a fordítói szakmába is belekóstolhatsz. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Germanisztika, skandináv alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • germanisztikai alapozó modul: 20-30 kredit
  • dán, norvég, svéd nyelvi kompetenciák fejlesztése [nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezőkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése) kompetenciák fejlesztése];
  • történelmi és jelenkori országismeret (a skandináv nyelvű országok földrajza, történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei);
  • irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés);
  • nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek);
  • kultúrtörténet;
 • a skandinavisztika szakirány speciális szakmai ismeretei: 80-90 kredit
  • tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás, dán, norvég, svéd grammatika);
  • kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek; - kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei, interkulturális germanisztika; a kortárs skandináv kultúra, kultúraközvetítés);
  • irodalmi ismeretek (az óészaki irodalom és a modern skandináv irodalom, korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés);
  • nyelvészeti ismeretek [a dán, a norvég, a svéd nyelv rendszere (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika), szövegnyelvészet];
  • kultúratudomány (Skandinávia kultúrtörténete);
  • kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák)

A szakhoz tarozó specializációk: Skandinavisztika szakirányú specializáció

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele – a választott nyelvből: dán, norvég vagy svéd – felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő  nyelvtudás megszerzését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A képzés során megszerzett komplex nyelvi és kulturális ismeretanyagból álló tudást számos cég és intézmény keresi, például skandináv profilú multinacionális vállalatok kulturális intézmények, önkormányzatok és tömegkommunikációs szervek. A skandinavisztika szakirány elvégzése után elhelyezkedhetsz tolmácsként, fordítóként, kapcsolattartóként, korrektorként vagy idegen nyelvi sajtófigyelőként, de foglalkozhatsz a kulturális kapcsolatok ápolásával is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • skandinavisztika
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények

Jellemző munkakörök: vezetői asszisztens, nyelvi korrektor, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó