Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, mongol szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, mongol szakirány

A mongol szakirányt gondozó Mongol és Belső-ázsiai Tanszék mintegy 80 éve működik, s az ország egyetlen önálló mongolisztikai képzést végző felsőoktatási intézménye. A tanszék a 19. századra visszanyúló hagyományú magyarországi mongolisztika nemzetközi viszonylatban is elismert kutatási és oktatási műhelye, mely BA, MA és PhD szinten is végez mongolisztikai képzést. A tanszék a gyakorlatorientált nyelvi és hagyományos filológiai képzés mellett nagy hangsúlyt fektet a terepmunkán alapuló kutatásokra és azok eredményeinek beépítésére az oktatásba. A Távol-keleti Intézet, melynek keretében a tanszék működik, az egyedien széles körű távol-keleti témájú képzési kínálatával (mongol, kínai, japán, koreai, tibeti) lehetőséget biztosít más távol-keleti kultúrák és nyelvek megismerésére is, s azokat átfogóan ismerő szakemberek képzésére.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Mongol és Belső-ázsiai Tanszék Facebook oldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a Mongóliában, Kínában és Oroszországban élő mongol nyelvű népek és a belső-ázsiai régió történelmét és kultúráját, a hagyományos nomád műveltséget, a sámánizmust és a buddhizmust, az egyedülálló, függőleges mongol írást, valamint szívesen elsajátítanák középfokon a mongol nyelvet. A hallgatók számára lehetőség nyílik mongóliai részképzésre is.

Tantárgyízelítő

 • A nomád népek hagyományos műveltsége
 • Sámánizmus és népvallás
 • Belső-ázsiai és mongol buddhizmus
 • Modern mongol (halha) nyelv
 • Klasszikus mongol nyelvtan és írásbeliség
 • Mongol írások
 • Mongol nyelvek
 • Belső-Ázsia, a Nagy Mongol Birodalom és Mongólia története

A mongol szakirány képzésének teljes tanegységlistája ITT található.

Ők is itt végeztek

A tanszék minden jelenlegi oktatója ezen a tanszéken végzett, s számos nemzetközileg is ismert kutató került ki a tanszék mongolisztikai képzéséből:

 • Birtalan Ágnes, orientalista, tanszékvezető
 • Kádár László, volt mongóliai nagykövet
 • Kara György, orientalista, a MTA levelező tagja
 • Lőrincz L. László, író, orientalista
 • Sárközi Alice, orientalista
 • Tatár Magdolna, orientalista
 • Uray-Kőhalmi Katalin, orientalista
 • Vinkovics Judit, orientalista

Érdekességek a szakról

A tanszék hagyományosan nyitott a tehetséggondozásra és az érdeklődő hallgatók számára lehetőséget biztosít a tudományos műhely mongolisztikai kutatási tevékenységébe való aktív bekapcsolódásra. A széleskörű nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően rendszeresen van lehetőség külföldi vendégkutatókkal találkozni, a tanszéken teljes vagy részképzést végző, Mongóliából, Kínából és más országokból érkező külföldi hallgatókkal megismerkedni.

A mongol szakos hallgatók részt vehetnek mongóliai részképzésen (államközi ösztöndíj, Erasmus+), de egyes ösztöndíjlehetőségekkel más országbeli (pl. Kína/Belső-Mongólia) partnerintézményeinkbe is van lehetőség eljutni. A mongóliai tereptapasztalatokat és a nomád műveltség megismerését egyes végzett hallgatóink a gyakorlatban is alkalmazva a hazai állattenyésztésben is hasznosítják.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek Mongólia és a belső-ázsiai területek történelmével és műveltségével, a területen élő mai társadalmakkal, valamint, hogy tanulmányaik végére a mongol nyelvet középfokon elsajátítsák (ebben anyanyelvi lektor is segíti őket). A hallgatók opcionálisan, választható specializáció keretében egy másik keleti nyelv (kínai, japán, koreai, tibeti) és műveltség alapjaival is megismerkedhetnek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: Budapest

Helyszín: Nappali

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;

orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;

a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;

választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Mongol szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (ujgur-mongol írásos szövegek, mai mongol nyelv) 40 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (történelem, hagyományos nomád műveltség, vallástörténet) 28 kredit;

A szakhoz tarozó specializációk: A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja modern mongol nyelvből.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az alapszak elvégzése után lehetőség van MA szinten, majd azt követően PhD képzésben folytatni a tanulmányokat. Az elhelyezkedésre általában a kulturális élet valamely szférájában lehetséges, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában. A fentiek mellett a külügyi intézmények, a közigazgatás és a turizmus is igényt tartanak a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre.

Mivel a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon és a mongol szakirányon tanuló hallgatók a képzés sajátosságaiból következően a kelet-ázsiai nyelvek mellett az európai világnyelveket is aktívan kell használják (elsősorban angol, de német, francia, orosz is), gyakorlottan mozognak többnyelvű és multikulturális környezetben, s képesek a múlt és a jelen társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági folyamatait a nyugati világban megszokottól eltérő nézőpontból is értelmezni, ami növeli elhelyezkedési esélyeiket.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • mongolisztika
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

jellemző munkahelyek:  közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, egyetemek, oktatási intézmények, külügyi intézmények, követségek, konzulátusok, államigazgatási intézmények, kulturális és művelődési egyesületek, nyomtatott és elektronikus média, nemzetközi cégek

jellemző munkakörök: tudományos munkatárs, múzeumi munkatárs, egyetemi oktató, kutató könyvtáros, diplomata, tolmács-fordító, nemzetközi referens, stb.