Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, mongol szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, mongol szakirány

A mongol szakirányt gondozó Mongol és Belső-ázsiai Tanszék mintegy 80 éve működik, s az ország egyetlen önálló mongolisztikai képzést végző felsőoktatási intézménye. A tanszék a 19. századra visszanyúló hagyományú magyarországi mongolisztika nemzetközi viszonylatban is elismert kutatási és oktatási műhelye, mely BA, MA és PhD szinten is végez mongolisztikai képzést. A tanszék a gyakorlatorientált nyelvi és hagyományos filológiai képzés mellett nagy hangsúlyt fektet a terepmunkán alapuló kutatásokra és azok eredményeinek beépítésére az oktatásba. A Távol-keleti Intézet, melynek keretében a tanszék működik, az egyedien széles körű távol-keleti témájú képzési kínálatával (mongol, kínai, japán, koreai, tibeti) lehetőséget biztosít más távol-keleti kultúrák és nyelvek megismerésére is, s azokat átfogóan ismerő szakemberek képzésére.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Mongol és Belső-ázsiai Tanszék Facebook oldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a Mongóliában, Kínában és Oroszországban élő mongol nyelvű népek és a belső-ázsiai régió történelmét és kultúráját, a hagyományos nomád műveltséget, a sámánizmust és a buddhizmust, az egyedülálló, függőleges mongol írást, valamint szívesen elsajátítanák középfokon a mongol nyelvet. A hallgatók számára lehetőség nyílik mongóliai részképzésre is.

Tantárgyízelítő

 • A nomád népek hagyományos műveltsége
 • Sámánizmus és népvallás
 • Belső-ázsiai és mongol buddhizmus
 • Modern mongol (halha) nyelv
 • Klasszikus mongol nyelvtan és írásbeliség
 • Mongol írások
 • Mongol nyelvek
 • Belső-Ázsia, a Nagy Mongol Birodalom és Mongólia története

A mongol szakirány képzésének teljes tanegységlistája ITT található.

Ők is itt végeztek

A tanszék minden jelenlegi oktatója ezen a tanszéken végzett, s számos nemzetközileg is ismert kutató került ki a tanszék mongolisztikai képzéséből:

 • Birtalan Ágnes, orientalista, tanszékvezető
 • Kádár László, volt mongóliai nagykövet
 • Kara György, orientalista, a MTA levelező tagja
 • Lőrincz L. László, író, orientalista
 • Sárközi Alice, orientalista
 • Tatár Magdolna, orientalista
 • Uray-Kőhalmi Katalin, orientalista
 • Vinkovics Judit, orientalista

Érdekességek a szakról

A tanszék hagyományosan nyitott a tehetséggondozásra és az érdeklődő hallgatók számára lehetőséget biztosít a tudományos műhely mongolisztikai kutatási tevékenységébe való aktív bekapcsolódásra. A széleskörű nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően rendszeresen van lehetőség külföldi vendégkutatókkal találkozni, a tanszéken teljes vagy részképzést végző, Mongóliából, Kínából és más országokból érkező külföldi hallgatókkal megismerkedni.

A mongol szakos hallgatók részt vehetnek mongóliai részképzésen (államközi ösztöndíj, Erasmus+), de egyes ösztöndíjlehetőségekkel más országbeli (pl. Kína/Belső-Mongólia) partnerintézményeinkbe is van lehetőség eljutni. A mongóliai tereptapasztalatokat és a nomád műveltség megismerését egyes végzett hallgatóink a gyakorlatban is alkalmazva a hazai állattenyésztésben is hasznosítják.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 1 < 10

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek Mongólia és a belső-ázsiai területek történelmével és műveltségével, a területen élő mai társadalmakkal, valamint, hogy tanulmányaik végére a mongol nyelvet középfokon elsajátítsák (ebben anyanyelvi lektor is segíti őket). A hallgatók opcionálisan, választható specializáció keretében egy másik keleti nyelv (kínai, japán, koreai, tibeti) és műveltség alapjaival is megismerkedhetnek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: Budapest

Helyszín: Nappali

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;

orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;

a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;

választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Mongol szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (ujgur-mongol írásos szövegek, mai mongol nyelv) 40 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (történelem, hagyományos nomád műveltség, vallástörténet) 28 kredit;

A szakhoz tarozó specializációk: A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az alapszak elvégzése után lehetőség van MA szinten, majd azt követően PhD képzésben folytatni a tanulmányokat. Az elhelyezkedésre általában a kulturális élet valamely szférájában lehetséges, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában. A fentiek mellett a külügyi intézmények, a közigazgatás és a turizmus is igényt tartanak a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre.

Mivel a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon és a mongol szakirányon tanuló hallgatók a képzés sajátosságaiból következően a kelet-ázsiai nyelvek mellett az európai világnyelveket is aktívan kell használják (elsősorban angol, de német, francia, orosz is), gyakorlottan mozognak többnyelvű és multikulturális környezetben, s képesek a múlt és a jelen társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági folyamatait a nyugati világban megszokottól eltérő nézőpontból is értelmezni, ami növeli elhelyezkedési esélyeiket.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • mongolisztika
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

jellemző munkahelyek:  közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, egyetemek, oktatási intézmények, külügyi intézmények, követségek, konzulátusok, államigazgatási intézmények, kulturális és művelődési egyesületek, nyomtatott és elektronikus média, nemzetközi cégek

jellemző munkakörök: tudományos munkatárs, múzeumi munkatárs, egyetemi oktató, kutató könyvtáros, diplomata, tolmács-fordító, nemzetközi referens, stb.