Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, asszíriológia szakirány

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, asszíriológia szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás, 2007-től pedig a Trefort-kerti kampuszon működik minden tanszék és a velük kapcsolatban lévő kutatócsoport is: az Újgörög szak, az Egyiptológiai Tanszék, az Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; valamint ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képező, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport, és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára is.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A szak hallgatói részletesen megismerkednek a Közel-Kelethez köthető művelődéstörténet, történelem, vallástörténet, kultúrtörténet és régészet területeivel. Nagy hangsúly kerül a nyelvoktatásra is: ha az asszíriológia szakirányt választod, középfokon sajátíthatod el a sumer és az akkád nyelvet, valamint olvashatsz és értelmezhetsz ékírásos szövegeket.

Nézz bele az Ókor a populáris kultúrában című sorozatba:


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész asszírológia szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

  • ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit;
  • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 70-75 kredit;
  • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele igazolja, hogy az ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész asszíriológia szakirányon az akkád és a sumer nyelv alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő nyelvtudás birtokában van.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elsősorban a kulturális szférában, például könyvtárakban, múzeumokban, könyvkiadóknál vagy a médiában, vagy idegenforgalmi-turisztikai területen helyezkedhetnek el.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

  • angol nyelvoktató (angol nyelven)
  • asszíriológia
  • fordító és tolmács
  • szemiotika
  • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető