Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, asszírológia szakirány

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, asszírológia szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás, 2007-től pedig a Trefort-kerti kampuszon működik minden tanszék és a velük kapcsolatban lévő kutatócsoport is: az Újgörög szak, az Egyiptológiai Tanszék, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; valamint ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képező, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport, és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára is.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A szak hallgatói részletesen megismerkednek a Közel-Kelethez köthető művelődéstörténet, történelem, vallástörténet, kultúrtörténet és régészet területeivel. Nagy hangsúly kerül a nyelvoktatásra is: ha az asszíriológia szakirányt választod, középfokon sajátíthatod el a sumer és az akkád nyelvet, valamint olvashatsz és értelmezhetsz ékírásos szövegeket.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Korábbi év év felvételi ponthatára: 

  • Állami ösztöndíjas: 424 (2021)

Felvételi irányszám: 1 < 6

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész asszírológia szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

  • ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit;
  • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 70-75 kredit;
  • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elsősorban a kulturális szférában, például könyvtárakban, múzeumokban, könyvkiadóknál vagy a médiában, vagy idegenforgalmi-turisztikai területen helyezkedhetnek el.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

  • angol nyelvoktató (angol nyelven)
  • asszíriológia
  • fordító és tolmács
  • szemiotika
  • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető