Szlavisztika alapképzési szak, ukrán nemzetiségi szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, ukrán nemzetiségi szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben az ukrán mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala

 

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik a jövőben multinacionális vagy külkereskedelmi cégeknél, az államigazgatásban, rendvédelmi szerveknél, fordító vagy utazási irodákban, követségeken és konzulátusokon, kulturális intézetekben, sajtóorgánumoknál stb. szeretnének kamatoztatni a szakon magas szinten elsajátított ukrán nyelvet, tudását az ukrán irodalomról és kultúráról. A szak hagyományos bölcsészszak, ezért a képzés tartalmaz olyan általános humán tárgyakat is, mint a filozófia, digitális kompetenciák vagy a kommunikáció, ugyanakkor nagy hangsúlyt kap a hatékony nyelvtanulás a kiscsoportos, interaktív órákon.

Tantárgyízelítő

A hagyományos bölcsészettudományi tantárgyak mellett részt vehetsz egy készülő magyar-ukrán kulturális szótár összeállításában, megismerkedhetsz az ukrán festészettel, vagy belekóstolhatsz a (mű)fordításba.

Ők is itt végeztek

 • Körner GáborJózsef Attila-díjas műfordító, számos kortárs ukrán szerző (Okszana Zabuzsko, Jurij Andruhovics, Szerhij Zsadan, Natalka Sznyadanko, Tarasz Prohaszko) művét fordította magyarra.
 • Viczián Tamás, diplomata, tanácsos  Magyarország Nagykövetségén Ukrajnában, Kijevben
 • Dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karának adjunktusa
 • Forgács Balázs, Esztergomi szeminárium kispapja
 • Nabilek-Kanavál Viktória, Magyarország moszkvai nagykövetségének mezőgazdasági attaséja

Érdekességek a szakról

 • „A szláv nyelvek oktatása egyetemünkön 1849-ben kezdődött el, amikor Ferenc Józsefet „helyettesi” minőségben megbízták a szláv nyelvészet és irodalom előadásával” (nem az Osztrák-Magyar Monarchia császára!)
 • 1919 márciusában Bonkáló Sándort nevezték ki a rutén (ukrán) nyelv és irodalom nyilvános rendes tanárává. De 1924-ben a kar elfogadta a „ruténnyelvi és irodalmi tanszék beszüntetését és Bonkáló Sándor ny. r. tanár B-listára helyezését”, más szóval nyugdíjaztatását.
 • Bonkáló Sándor 1945. november 1.-jén az ukrán nyelv és irodalom tanszék professzoraként újra kezdhette munkáját. Azonban ismeretlen besúgó azzal vádolta meg, hogy lekicsinylően beszélt az orosz irodalomról. Ezért állásából 1946 novemberétől ismét felfüggesztették.
 • Az ukrán nyelv és irodalom MA szak egyetemünkön 1961-től minden évben folyamatosan indult.
 • Az Ukrán Filológiai Tanszék 2002 szeptemberében kezdte meg működését.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Az alapszak szakmai alapozó tárgyainak oktatása magyar nyelven, a szakirány tárgyainak oktatása pedig magyarul vagy az adott szláv nyelven folyik. A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Nem

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja ukrán nyelvből.

Szakmai gyakorlatok követelményei: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Ukrajna-szakértőkre nagy igény mutatkozik az élet sok területén, mind az államigazgatásban, mind az üzleti szférában. A szláv kultúrák és nyelvek ismerete hazánkban különös jelentőséggel bír, mivel a szláv népek nagy része hazánkkal közvetlenül is határos országokban él, és határainkon belül is éltek és élnek e kultúra képviselői. A szláv nyelvek, irodalom, kultúra ismerete és közvetítése már csak e földrajzi közelség és a közös történelmi múlt miatt is fontos

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, logisztikai cégek, államigazgatás, rendvédelmi szervek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, (külföldi) kulturális intézetek, sajtóorgánumok, ügyfélszolgálatok, nemzeti kisebbségek szervezetei stb.

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, fordító, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs, HR munkatárs stb.