Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, koreai szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, koreai szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai évről évre népszerűbbek, ám a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Koreai Tanszék facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a koreai nyelvet és mélyebben megismernék Korea történelmét és művelődéstörténetét is. A képzés megkezdéséhez koreai nyelv ismerete nem elvárt, de ajánlott a nyelvvel való ismerkedés az első szemeszter előtt. A hat félév folyamán a hallgatók a már említett történelem mellett vallás, tradicionális és modern kultúra, irodalom és művészettörténet tematikájú órákon keresztül szerezhetnek bővebb ismereteket Koreáról.
A nyelvi képzéseket anyanyelvi és magyar oktatók irányítják. A képzés végére a hallgató körülbelül a B1~B2-es szintet éri el.

Tantárgyízelítő

Korea történelme három féléven keresztül, hagyományos műveltség, modern koreai kultúra, Korea vallásai és koreai művészettörténet 1-1 félévben. Emellett a hallgatók a térség többi országaival való ismerkedés révén tágabb kontextusba lesznek képesek elhelyezni a célországot.

Érdekességek a szakról

A koreai szakirány 2008-ban indult önálló képzésként az ELTE BTK-n, majd 2013-tól mesterképzéssel, 2017-től pedig doktori képzéssel bővült. A tanszék oktatói között évente legalább 3-4 anyanyelvi tanár is dolgozik, kiegészítve a koreanisztika területén képzettséget szerzett magyar oktatók munkáját. A tanszéknek több aktív együttműködési kapcsolata van koreai egyetemekkel, melynek köszönhetően évente számos hallgató tud részt venni téli vagy nyári rövid programon, részképzésen, vagy jelentkezhet más egyetemek kutatói programjaira.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 358
 • Önköltséges: 358

Felvételi irányszám: 10 < 150

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A program célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson Korea történelméről, hagyományos és modern kultúrájáról, irodalmáról és nemzeti identitásáról, miközben Koreát a szélesebb kelet-ázsiai kontextusban is elhelyezi. Elvárás, hogy a hároméves képzés teljesítésével a hallgatók legalább középfokú koreai nyelvtudásra tegyenek szert. A hallgatók egy Koreával kapcsolatos szakdolgozat leadásával és az államvizsga teljesítésével szerezhetnek alapszakos oklevelet.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Koreai szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (koreai nyelv) 43 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (történelem, műveltség, vallástörténet, kínai és japán műveltség) 25 kredit;

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, hogy tanulmányaikat folytathassák a koreanisztika mesterképzésen, vagy koreai egyetemek különböző képzési programjain, amelyek a hallgatók magas szintű koreai nyelvtudását és kultúraismeretét is megkövetelik. Továbbá elhelyezkedhetnek Magyarországon működő koreai gazdasági társaságoknál és folyamatosan betelepülő nagy- és kisvállalatoknál is, ahol folyamatos az igény a jól képzett, a koreai nyelvet és kultúrát magas szinten ismerő munkaerőre.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • koreanisztika
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: Magyarországra betelepült koreai nagyvállalat, koreai vállalatokkal együttműködő koreai és magyar kisvállalkozások, diplomáciai területen tevékenykedő intézetek, könyvkiadók, stb.

Jellemző munkakörök: tolmács, fordító, ügyintéző, asszisztens, műfordító.