Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, koreai szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, koreai szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai évről évre népszerűbbek, ám a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Koreai Tanszék facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a koreai nyelvet és mélyebben megismernék Korea történelmét és művelődéstörténetét is. A képzés megkezdéséhez koreai nyelv ismerete nem elvárt, de ajánlott a nyelvvel való ismerkedés az első szemeszter előtt. A hat félév folyamán a hallgatók a már említett történelem mellett vallás, tradicionális és modern kultúra, irodalom és művészettörténet tematikájú órákon keresztül szerezhetnek bővebb ismereteket Koreáról.
A nyelvi képzéseket anyanyelvi és magyar oktatók irányítják. A képzés végére a hallgató körülbelül a B1~B2-es szintet éri el.

Tantárgyízelítő

Korea történelme három féléven keresztül, hagyományos műveltség, modern koreai kultúra, Korea vallásai és koreai művészettörténet 1-1 félévben. Emellett a hallgatók a térség többi országaival való ismerkedés révén tágabb kontextusba lesznek képesek elhelyezni a célországot.

Érdekességek a szakról

A koreai szakirány 2008-ban indult önálló képzésként az ELTE BTK-n, majd 2013-tól mesterképzéssel, 2017-től pedig doktori képzéssel bővült. A tanszék oktatói között évente legalább 3-4 anyanyelvi tanár is dolgozik, kiegészítve a koreanisztika területén képzettséget szerzett magyar oktatók munkáját. A tanszéknek több aktív együttműködési kapcsolata van koreai egyetemekkel, melynek köszönhetően évente számos hallgató tud részt venni téli vagy nyári rövid programon, részképzésen, vagy jelentkezhet más egyetemek kutatói programjaira.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A program célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson Korea történelméről, hagyományos és modern kultúrájáról, irodalmáról és nemzeti identitásáról, miközben Koreát a szélesebb kelet-ázsiai kontextusban is elhelyezi. Elvárás, hogy a hároméves képzés teljesítésével a hallgatók legalább középfokú koreai nyelvtudásra tegyenek szert. A hallgatók egy Koreával kapcsolatos szakdolgozat leadásával és az államvizsga teljesítésével szerezhetnek alapszakos oklevelet.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Koreai szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (koreai nyelv) 43 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (történelem, műveltség, vallástörténet, kínai és japán műveltség) 25 kredit;

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja modern koreai nyelvből.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, hogy tanulmányaikat folytathassák a koreanisztika mesterképzésen, vagy koreai egyetemek különböző képzési programjain, amelyek a hallgatók magas szintű koreai nyelvtudását és kultúraismeretét is megkövetelik. Továbbá elhelyezkedhetnek Magyarországon működő koreai gazdasági társaságoknál és folyamatosan betelepülő nagy- és kisvállalatoknál is, ahol folyamatos az igény a jól képzett, a koreai nyelvet és kultúrát magas szinten ismerő munkaerőre.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • koreanisztika
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: Magyarországra betelepült koreai nagyvállalat, koreai vállalatokkal együttműködő koreai és magyar kisvállalkozások, diplomáciai területen tevékenykedő intézetek, könyvkiadók, stb.

Jellemző munkakörök: tolmács, fordító, ügyintéző, asszisztens, műfordító.