Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, iranisztika szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, iranisztika szakirány

A szakot gondozó Orientalisztikai Intézete a magyar felsőoktatás legrégebben folyamatosan létező oktatási és kutatási intézménye a keletkutatás területén. Az oktatást és kutatást egy, összességében mintegy 50 ezer kötetet magában foglaló, részben központilag, részben a tanszékeknél elhelyezett könyvtár segíti. Az Orientalisztikai Intézet egyik fő erőssége, hogy tanszékei révén a nemzetközi tudományos kutatásokban intenzíven részt vesz mind szervezett együttműködés, mind személyes kapcsolattartás keretében. Ugyanakkor intézetünk nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjasként és vendéghallgatóként bekapcsolódjanak az egyes célországok nyelvi képzéseibe.

Az Orientalisztikai Intézet elérhetőségei
Az Iranisztika Tanszék weboldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a nagyrészt a mai Irán, Afganisztán és Tádzsikisztán területén fekvő sokszínű és egzotikus térség nyelvét és kultúráját.

Tantárgyízelítő

 • Irán preiszlámkori történelme
 • Irán iszlámkori történelme
 • Modern perzsa nyelv
 • Klasszikus perzsa művészet
 • Perzsa festészet
 • A modern Irán történetének kérdése


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak  az iráni régió kultúrájáról, történelméről, vallástörténetéről (zoroasztriánizmus, manicheizmus, iszlám), megismerkedjenek az ó-, közép- és újperzsa nyelvészettel és irodalomtudománnyal, és a képzés végére a perzsa nyelvet középfokon, egy másik keleti vagy ókori nyelvet pedig alapfokon elsajátítsanak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;

orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Iranisztika szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés [klasszikus és modern perzsa részletes nyelvleírás, klasszikus perzsa szövegolvasás (forráselemzés), modern perzsa nyelvgyakorlat] 44 kredit,
 • egyéb irodalomtörténeti és filológiai ismeretek (klasszikus és modern perzsa irodalomtörténet, verstan, paleográfia) 17 kredit,
 • specializáció (bevezetés a nyelvtörténetbe és dialektológiába, perzsa művészettörténet, a modern Irán történetének kérdései, a modern Irán problémái) 7 kredit;

A szakhoz tarozó specializációk: A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja modern perzsa nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre, kiegészítő tolmács végzettséggel pedig az idegenforgalom területén is nő az esély az elhelyezkedésre, de az alapszak elvégzése után a kulturális élet valamely szférája, például a közművelődés területe (könyvtárak, múzeumok) vagy a média is megnyílik a diplomások előtt.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • iranisztika
 • iszlám tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • buddhizmus tanulmányok
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, egyetemek, múzeumok, könyvtárak, multinacionális cégek, konzulátus, követség

Jellemző munkakörök: kutató, egyetemi oktató, fordító, tolmács, idegenvezető, diplomata, közel-kelet szakértő