Szlavisztika alapképzési szak, szerb nemzetiségi szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, szerb nemzetiségi szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a szerb mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A szerb szakirány Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

 

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen dolgoznának a magyar-szerb kapcsolatok ápolásán, és szeretnének többet megtudni a Magyarországon élő szerb nemzetiségi kultúrájáról.

Tantárgyízelítő

 • Magyar–szerb kapcsolatok
 • Nyelvi együttélés és nyelvhasználat
 • Regionalitás, kultúra és irodalom

Érdekességek a szakról

 • A szakon három tanár működik közre, mindegyikük Szerbiában született.
 • A szakos terem egyik falán a szerb kultúrát jelképező „guszle” hangszer lóg (már ha eddig a műkincs rablók nem fedezték fel, és nem vitték el)
 • Az oktatás a szerb szakon kis létszámban folyik, mondhatni „családiasak” a körülmények.
 • Békebeli időszakokban (vírusmentes időszak, háborúmentes időszak) a hallgatók és a tanárok évente kétszer utaznak Szerbiába, különböző helyszínekre.
 • A szerb szakos hallgatókat rendszeresen küldjük nyári egyetemekre, Erasmusra. Jól kiépített kapcsolati hálóval rendelkezünk Szerbiában, így a belgrádi, újvidéki, kragujevaci egyetemeken a hallgatóink szívesen látott vendégek.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek szerb nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: nem

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja szerb nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók foglalkozhatnak a gazdasági és kulturális kapcsolatok fenntartásával, ápolásával a gazdasági életben és az állami-önkormányzati szektorban egyaránt. A környező országokkal kereskedő cégek, illetve a hazai és multinacionális ipari vállalatok részéről szintén jelentős igény mutatkozik a szomszédos országok nyelvét is ismerő munkaerőre, például kereskedelmi levelező, szakfordító, tolmács, általános kapcsolattartó és ügyintéző munkakörökben.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs