Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, klasszika-filológia szakirány

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, klasszika-filológia szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás. A klasszika-filológia szakirányon az ógörög és latin nyelvvel, valamint a hozzájuk kötődő kultúrákkal ismerkedhetnek meg a hallgatók.A nyelvek és az irodalom mellett szó esik a vallásról, művészetről, filozófiáról és természetesen az ókori élet hétköznapjairól is. A klasszika-filológiai képzés viszonylag sok szabad kreditet hagy a diákoknak, hogy saját érdeklődésüknek megfelelően alakíthassák tanulmányaikat, és a kampuszon elérhető gazdag kínálat erre tág lehetőségeket is kínál.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Latin és a Görög Tanszékek weboldala
A Latin és a Görög Tanszékek Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, aki eredetiben szeretnék olvasni Homéroszt és Vergiliust, és kíváncsiak arra, miért számított és számíthat még ma is viszonyítási pontnak a klasszikus ókori kultúra. 

Tantárgyízelítő

 • Görög és római irodalomtörténet
 • Nyelvi alapozók és rendszeres leíró nyelvtan görög és latin nyelvből
 • Szövegolvasó szemináriumok
 • Ókori művészettörténet

Nézz bele az Ókor a populáris kultúrában című sorozatba:

Ők is itt végeztek

Ritoók Zsigmond, Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A római és ógörög irodalom, ezen belül a költészet és az esztétika nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudósa. Adamik Tamás, magyar klasszika-filológus, rétor, irodalomtörténész, nyelvész, műfordító, egyetemi professzor. Péterfy Gergely, József Attila-díjas magyar író, forgatókönyvíró, szerkesztő, egyetemi oktató. Hiller István, magyar történész, politikus. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Sárközy Júlia, az MTI tudósítója.

Érdekességek a szakról

Tanszékünk családias hangulatú, hallgatóink számára rendszeresen szervezünk közös múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, filmklubokat.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja szakemberek képzése, akik az európai civilizáció mediterrán gyökereit és a kulturális rendszer szüntelen átalakulásának következményeit ismerik, kutatják. Hitelesen közvetítik a társadalom számára a klasszika-filológia gondolkodásmódját és tudományos eredményeit, a nyelvi ismereteken túl pedig rendelkeznek az ókori Görögország és Róma történelméről, vallás-, művészet- és irodalomtörténetéről annyi ismerettel, hogy olvasmányaikat tágabb kulturális keretben is értelmezni tudják.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész klasszika-fiológia szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

 • ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 70-75 kredit;
 •  választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Klasszika-fiológia szakirány tudományterületei és kreditaránya:

 • nyelvi képzés (görög és latin grammatika, auktorolvasás),
 • egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek (régiségtan, mitológia, verstan-metrika, irodalomtörténet, színháztörténet, tudománytörténet, numizmatika, epigráfia, zenetörténet), - specializáció [görög, latin specializáció (ógörög, bizánci görög, latin, középlatin, újkori latin, patrisztika)]

Minor szakként felvehető-e: Nem

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele ókori nyelvek és kultúrák, klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvtudás megszerzését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig.

A latin nyelvtudás, az ókortudomány különböző, specializált területein való jártasság (muzeológia, régészet, művészettörténet stb.) fontos hozzájárulást jelenthet egy múzeum vagy egy kutatóhely szakmai munkája színvonalának emeléséhez. De távolabbra is tekintve a képzési irányok megválasztásával a tömegkommunikáció különböző területein (televízióknál, rádióknál, könyv- és lapkiadóknál) is előnnyel indulhatnak azok a bölcsészdiplomások, akik tanszékünkön végezve, specializálódva például az antik színháztörténet, vagy az irodalom területén jártasabbak, mint az átlag felsőfokú képzettséggel rendelkező diplomások.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • klasszika-filológia
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető, latintanár