Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, egyiptológia szakirány

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, egyiptológia szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás, 2007-től pedig a Trefort-kerti kampuszon működik minden tanszék és a velük kapcsolatban lévő kutatócsoport is: az Újgörög szak, az Egyiptológiai Tanszék, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; valamint ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képező, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára is.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Egyiptológiai Tanszék Facebook oldala
Az Egyiptológiai Tanszék blogja

A képzésről röviden

Hazánk egyedüli egyiptológiai képzését azoknak ajánljuk, akik szeretnének többet megtudni az ókori egyiptom történelméről, társadalmáról, kultúrájáról, és szívesen részt vennének régészeti kutatásokban is.

Nézz bele az Ókor a populáris kultúrában című sorozatba:


A képzés részletei

A szak átfogó ismereteket ad az ókori Keletről, az általános bölcsész tárgyak mellett pedig nagy hangsúly helyeződik a nyelvi képzésre (a hallgatók a harmadik év végére egyiptomi és kopt nyelvből középfokú nyelvtudást sajáítathatnak el)  valamint a történelem, nyelvészet, irodalom, művészet, régészet, vallástörténet területeire.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész egyiptológia szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

  • ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit
  • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 70-75 kredit
  • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Egyiptológia szakirány tudományterületei és kreditaránya:

  • nyelvi képzés (egyiptomi nyelv, kopt nyelv)
  • egyéb történeti és kultúrtörténeti ismeretek (a Nílus-völgy története, kultúrtörténete)

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele igazolja, hogy az ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész egyiptológia szakirányon képes az óegyiptomi és a kopt nyelv alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő szinten óegyiptomi hieroglif és kopt nyelvű szövegek olvasására, feldolgozására és értelmezésére.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.

 

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig.

A latin nyelvtudás, az ókortudomány különböző, specializált területein való jártasság (muzeológia, régészet, művészettörténet stb.) fontos hozzájárulást jelenthet egy múzeum vagy egy kutatóhely szakmai munkája színvonalának emeléséhez. De távolabbra is tekintve a képzési irányok megválasztásával a tömegkommunikáció különböző területein (televízióknál, rádióknál, könyv- és lapkiadóknál) is előnnyel indulhatnak azok a bölcsészdiplomások, akik tanszékünkön végezve, specializálódva például az antik színháztörténet, vagy az irodalom területén jártasabbak, mint az átlag felsőfokú képzettséggel rendelkező diplomások.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

  • egyiptológia
  • angol nyelvoktató (angol nyelven)
  • fordító és tolmács
  • szemiotika
  • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető