Szlavisztika alapképzési szak, lengyel szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, lengyel szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a lengyel mellett bolgár, cseh, horvát, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Lengyel Filológiai Tanszék Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szlavisztika alapszak lengyel szakirány hallgatói nem csak az Európai Unió legnagyobb szláv tagországának szakértői lesznek, de a lengyel nyelvet is magabiztosan elsajátítják majd. Ezen belül is kiemelt szerephez jut a modern kori lengyel történelem, gazdaságföldrajz és kultúrtörténet oktatása.

Tantárgyízelítő

 • Lengyel irodalomtörténet
 • Újabb lengyel irodalom
 • Magyar - lengyel irodalmi és kulturális kapcsolatok
 • Lengyel nyelvészet: hangtan, alaktan, mondattan
 • A mai lengyel nyelv rendszere: frazeológia, lexikológia, szociolingvisztika, szövegnyelvészet
 • Lengyel civilizáció (történelem és kultúraismeret)
 • Nyelv - Kultúra - Identitás

Ők is itt végeztek

Csomor Gabriella (lengyel -magyar tolmács, idegenvezető (Zakopane), Gerencsér Tibor (történész-diplomata, krakkói magyar főkonzul), Jakubowska Anna (magyar és lengyel fordító, a Pentalingua Fordítóiroda ügyvezető igazgatója), Kertész Noémi (irodalomtörténész,  műfordító), Kocsis Ágnes (Balázs Béla-díjas filmrendező és forgatókönyvíró, az Európai Filmakadémia felfedezettje), Körner Gábor (József Attila-díjas műfordító), Lagzi Gábor (történész-diplomata), Mihályi Zsuzsa (műfordító), Nagy Zsombor (történész-diplomata, Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium - tanulmányi igazgató), Pálfalvi Lajos (József Attila-díjas műfordító – irodalomtörténész, a PPKE Lengyel Tanszékének oktatója, tanszékvezető), Pászt Patrícia (műfordító, tolmács, dramaturg, kulturális menedzser, a Krakkói Magyar Centrum megalapítója és igazgatója), Pátrovics Péter (nyelvész-aspektológus, egyetemi oktató, az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékének és Szlavisztikai Nyelvészeti Doktori Iskolájának vezetője)  Röhrig Géza (Kossuth-díjas színész, író, költő, énekes, az Oscar-díjas Saul fia c. film főszereplője), Schaffler Agnieszka (angol – magyar konszekutív tolmács, lengyel – magyar szinkrontolmács), Schaffler Orsolya (FCP oktató), Szesztay Ádám (történész-diplomata, kormányzati stratégiai főreferens /miniszterelnökség/), Tischler János (történész-kultúrdiplomata, a Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatója), Várnai Dorota (irodalomtörténész, az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékének oktatója)

Érdekességek a szakról

Szakunk több lengyelországi partner-egyetemen (Varsó, Krakkó, Poznań, Wrocław, Lublin, Gdańsk) működő testvérszakkal tart fenn intenzív kapcsolatot, aminek köszönhetően hallgatóinknak számos lehetősége nyílik különféle programok és alapítványi ösztöndíjak keretében hosszabb-rövidebb időt tölteni Lengyelországban. Ezek a tartózkodások jó alkalmak a lengyel nyelvtudás tökéletesítésére, a lengyel realitásokkal és az ország gazdag kulturális örökségével való ismerkedésre, de kiválóan felhasználhatók kapcsolatépítésre is.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek lengyel nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja lengyel nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Ha a végzett hallgatónak kutatói vagy tanári tervei vannak, továbbtanulhat a szakhoz tartozó mesterképzésen, viszont legyel nyelvtudására támaszkodva már az alapképzés után is elhelyezkedhet ügyfélszolgálati területen, a médiában vagy az államigazgatásban.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • lengyel nyelv és irodalom
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Jellemző munkakörök: lengyel szak- illetve műfordító, lengyel nyelvi korrektor, lengyel nyelvű sajtófigyelő, idegen nyelvű levelező, lengyel tolmács, idegenvezető, programszervező, rendezvényszervező, lengyel nyelvtanár, tudományos karriert tervező hallgatóinknak lehetőségük nyílik arra, hogy irodalmi vagy nyelvészeti tanulmányaikat az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének keretein belül működő Szlavisztikai Doktori Iskolában folytassák tovább és ott tudományos (PhD.) fokozatot szerezzenek