Szlavisztika alapképzési szak, szerb szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, szerb szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a szerb mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A szerb szakirány Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik az alapos nyelvismeret mellett megismerkednének a szerb kultúrával is. Tradicionális bölcsészszakként ez a képzés is tartalmaz általános humán tárgyakat, ugyanakkor a kiscsoportos, akítv órai részvételre építő nyelvoktatás is nagyon hangsúlyos pontja a szaknak.

Tantárgyízelítő

A hallgatók egyik kedvenc órája például a Szerb civilizáció, ahol többek között a szerb történelemmel, kiemelkedő eseményekkel és személyekkel, a szerb kultúrával, hagyományokkal, vallással és a magyarországi szerbek kérdéseivel, identitásukkal foglalkozunk.

Azoknak, akiket különösen boldoggá tesz, ha ízlelgetnek egy szép versszakot, vagy a paplan alatt órákig is képesek kedvenc regényüket olvasni, azoknak például az irodalomtörténeti órákat tudjuk javasolni, mert ott a szerb költők és írók remekműveivel találkozhatnak, megismerhetik művészi világukat, részletesebben megérthetik a szerbek környezetükről alkotott világképét.

Akik inkább a nyelvekkel és a nyelvészettel „kacsintanak össze”, azoknak a nyelvképzési és nyelvészeti témájú tantárgyakat kínáljuk, ahol anyanyelvi tanároktól tanulhatnak, illetve szert tehetnek a legmagasabb nyelvi kompetenciára. Minél több nyelvet ismerünk igazán, annál gazdagabbak és boldogabbak vagyunk, ugyebár?

Ők is itt végeztek

A szerb szakot három vagy öt évre sokan választották második otthonnak. Ők mára sikeres emberek, a szakmájukban elismert szakemberek, és gyakran látogatnak vissza hozzánk akár valamilyen szlávos esemény alkalmából, vagy csak úgy, futólag, egy kis nosztalgiázás keretében. Boldogok vagyunk, hogy a szerb szakot végző hallgatók között sikeres fordítókat, diplomatákat, tanárokat, de vállalkozókat, multinacionális vállalatokban munkát elnyerőket is köszönthetünk. De természetesen sok-sok más területen is dolgoznak a szerb szakon szerzett tudásukat kamatoztató sikeres emberek, akik korábban járták már a szerb szak termeit, zugait.

Érdekességek a szakról

 • A szakon három tanár működik közre, mindegyikük Szerbiában született.
 • A szakos terem egyik falán a szerb kultúrát jelképező „guszle” hangszer lóg (már ha eddig a műkincs rablók nem fedezték fel, és nem vitték el)
 • Az oktatás a szerb szakon kis létszámban folyik, mondhatni „családiasak” a körülmények.
 • A hallgatóink 99,99 %-a sikeresen fejezi be a tanulmányait, 0,01 % a statisztikai hiba :)
 • Békebeli időszakokban (vírusmentes időszak, háborúmentes időszak) a hallgatók és a tanárok évente kétszer utaznak Szerbiába, különböző helyszínekre.
 • A szerb szakos hallgatókat rendszeresen küldjük nyári egyetemekre, Erasmusra. Jól kiépített kapcsolati hálóval rendelkezünk Szerbiában, így a belgrádi, újvidéki, kragujevaci egyetemeken a hallgatóink szívesen látott vendégek.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek szerb nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja szerb nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók változatos közegekben hasznosíthatják nyelvtudásukat, például ügyfélszolgálati munkakörökben, vagy az idegenvezetés és a sajtófigyelés területén.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • szerb nyelv és irodalom
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • Balkán-tanulmányok
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs