Szlavisztika alapképzési szak, szerb szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, szerb szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a szerb mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A szerb szakirány Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik az alapos nyelvismeret mellett megismerkednének a szerb kultúrával is. Tradicionális bölcsészszakként ez a képzés is tartalmaz általános humán tárgyakat, ugyanakkor a kiscsoportos, akítv órai részvételre építő nyelvoktatás is nagyon hangsúlyos pontja a szaknak.

Tantárgyízelítő

A hallgatók egyik kedvenc órája például a Szerb civilizáció, ahol többek között a szerb történelemmel, kiemelkedő eseményekkel és személyekkel, a szerb kultúrával, hagyományokkal, vallással és a magyarországi szerbek kérdéseivel, identitásukkal foglalkozunk.

Azoknak, akiket különösen boldoggá tesz, ha ízlelgetnek egy szép versszakot, vagy a paplan alatt órákig is képesek kedvenc regényüket olvasni, azoknak például az irodalomtörténeti órákat tudjuk javasolni, mert ott a szerb költők és írók remekműveivel találkozhatnak, megismerhetik művészi világukat, részletesebben megérthetik a szerbek környezetükről alkotott világképét.

Akik inkább a nyelvekkel és a nyelvészettel „kacsintanak össze”, azoknak a nyelvképzési és nyelvészeti témájú tantárgyakat kínáljuk, ahol anyanyelvi tanároktól tanulhatnak, illetve szert tehetnek a legmagasabb nyelvi kompetenciára. Minél több nyelvet ismerünk igazán, annál gazdagabbak és boldogabbak vagyunk, ugyebár?

Ők is itt végeztek

A szerb szakot három vagy öt évre sokan választották második otthonnak. Ők mára sikeres emberek, a szakmájukban elismert szakemberek, és gyakran látogatnak vissza hozzánk akár valamilyen szlávos esemény alkalmából, vagy csak úgy, futólag, egy kis nosztalgiázás keretében. Boldogok vagyunk, hogy a szerb szakot végző hallgatók között sikeres fordítókat, diplomatákat, tanárokat, de vállalkozókat, multinacionális vállalatokban munkát elnyerőket is köszönthetünk. De természetesen sok-sok más területen is dolgoznak a szerb szakon szerzett tudásukat kamatoztató sikeres emberek, akik korábban járták már a szerb szak termeit, zugait.

Érdekességek a szakról

 • A szakon három tanár működik közre, mindegyikük Szerbiában született.
 • A szakos terem egyik falán a szerb kultúrát jelképező „guszle” hangszer lóg (már ha eddig a műkincs rablók nem fedezték fel, és nem vitték el)
 • Az oktatás a szerb szakon kis létszámban folyik, mondhatni „családiasak” a körülmények.
 • A hallgatóink 99,99 %-a sikeresen fejezi be a tanulmányait, 0,01 % a statisztikai hiba :)
 • Békebeli időszakokban (vírusmentes időszak, háborúmentes időszak) a hallgatók és a tanárok évente kétszer utaznak Szerbiába, különböző helyszínekre.
 • A szerb szakos hallgatókat rendszeresen küldjük nyári egyetemekre, Erasmusra. Jól kiépített kapcsolati hálóval rendelkezünk Szerbiában, így a belgrádi, újvidéki, kragujevaci egyetemeken a hallgatóink szívesen látott vendégek.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 1 < 5

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek szerb nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók változatos közegekben hasznosíthatják nyelvtudásukat, például ügyfélszolgálati munkakörökben, vagy az idegenvezetés és a sajtófigyelés területén.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • szerb nyelv és irodalom
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • Balkán-tanulmányok
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs