Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, olasz szakirány

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, olasz szakirány

A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentősebb tudományos műhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú intézeti tanszékek tartoznak: Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Jelenleg az intézetnek közel 450 hallgatója és 50 munkatársa van


A Romanisztikai Intézet weboldala
Az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének az olasz nyelvvel, irodalommal,  és kultúrával foglalkozni. A képzésnek fontos része a nyelvoktatás is, mely anyanyelvi oktatók által tartott nyelvgyakorlatokból áll. A képzési program fontos része a nyelvterületen végzett részképzés, az Erasmus program segítségével számos olasz egyetemen tanulhatnak diákjaink.

Tantárgyízelítő

 • Olasz zenetörténet
 • Olasz-magyar kulturális kapcsolatok
 • Mai Olaszország
 • Olasz dialektusok
 • Szintaxis
 • Művészettörténet
 • Irodalomtörténet

Ők is itt végeztek

 • Karinthy Ferenc Kossuth-díjas magyar író, drámaíró, dramaturg
 • Dobai Péter, Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg
 • Nádasdy Ádám, magyar nyelvész, költő, műfordító, esszéista, egyetemi tanár
 • Kiss Irén, magyar író, költő, színműíró
 • Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-díjas magyar néprajztudós, folklorista.
 • Bereményi Géza, Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas magyar író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező
 • Osvárt Andrea, magyar színésznő, producer

Érdekességek a szakról

Hallgatóinknak lehetősége van a Firenzei Tudományegyetemmel közös, két diplomát adó képzés elvégzésére is.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: olasz és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 5 < 30

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja, olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve emelt szinten képesek olasz nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban, és rendelkeznek elméleti és gyakorlati ismeretekkel az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Újlatin nyelvek és kultúrák olasz alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek: 

általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit;

 - újlatin nyelvek és kultúrák szakmai ismeretei: 150-170 kredit, amelyből:

 • szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit;
 • a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány 50 irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit;
 • választás szerinti szakmaspecifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

 A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

 Az újlatin nyelvek és kultúrák szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei,
 • másik alapképzési szak szakterületi ismeretei.

Minor szakként felvehető-e: Igen, kezdő szinttől is

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek többek között olyan adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják, de magas szintű nyelvismeretük révén vállalatoknál és a gazdaság különféle területein, vagy a kulturális szférában és a turisztikai ágazatban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • olasz nyelv, irodalom és kultúra
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi és hazai kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Jellemző munkakör: üzletkötő, fordító, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó