Szlavisztika alapképzési szak, horvát szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, horvát szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a horvát mellett a bolgár, a cseh, a lengyel, az orosz, a szerb, a szlovák, a szlovén, az ukrán szakirányt lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig a macedón, a fehérorosz, a lett és a litván nyelvet és kultúrát lehet tanulni. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A horvát szakirány Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

Várunk, ha már beszéled, vagy szívesen tanulnád a horvát nyelvet és érdeklődsz Horvátország, a horvát kultúra iránt. A képzés során lehetőséged nyílik eddigi nyelvtudásod csiszolására vagy magának a horvát nyelvnek a tanulására. Emellett az irodalomtörténeti órák keretében megismerkedhetsz a horvát irodalom remekeivel, a nyelvészeti órákon alaposabban is elmélyedhetsz egyes nyelvi jelenségek magyarázatában, míg a civilizációs órákon bepillantást nyerhetsz a horvát történelembe és művészettörténetbe is. Akkor is köztünk a helyed, ha szeretnél többet tudni a horvát–magyar irodalmi-, kulturális- és nyelvi kapcsolatokról!

Tantárgyízelítő

 • Horvát civilizáció
 • Horvát irodalomtörténet
 • Horvát nyelvészet

Ők is itt végeztek

 • Hadrovics László (1910–1997) – akadémikus, jeles kroatista, szlavista, volt tanszékvezető, a szak korábbi professzora.
 • Nyomárkay István (1937–2020) – akadémikus, jeles kroatista, szlavista, volt intézetigazgató, a szak korábbi professzora.
 • Prof. Dr. Lukács István – tanszékvezető egyetemi tanár, irodalomtörténész, volt intézetigazgató, a horvát szak jelenlegi felelőse és aktív oktatója.
 • Spiró György – Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító

Érdekességek a szakról

Tudtad, hogy a horvát szakot több mint 125 éve, 1894-ben alapították és azóta folyamatos a horvát nyelv és irodalom oktatása az egyetemünkön?

Tudtad, hogy horvát szakos hallgatóként lehetőséged van több nemzetközi program keretében (CEEPUS, Erasmus, Tempus Közalapítvány) részképzésben (Zágráb, Eszék) vagy nyári egyetemen (Dubrovnik) is részt venni?


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja a horvát kultúra, nyelv és irodalomtudomány magas szintű ismerete és gyakorlati alkalmazása. A szláv kultúrák és nyelvek ismerete hazánkban különösen praktikus és kézenfekvő, hiszen a szláv népek nagy része hazánkkal közvetlenül is határos országokban él, de határainkon belül is éltek és élnek e kultúrák nemzetiségi képviselői. A szláv nyelvek, irodalmak, kultúrák ismerete és közvetítése már csak e földrajzi közelség és a közös történelmi múlt miatt is fontos. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek: 

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

A szakhoz tarozó specializációk: horvát részterületi

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja horvát nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A horvát alapszakos diploma lehetőséget nyújt művelődési intézményekben, ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi vállalkozásoknál, vállalatoknál történő elhelyezkedésre. Az MA diploma a későbbi doktori vagy fordítói tanulmányok alapját biztosítja, illetve elsősorban kutató- és köznevelési intézeteknél biztosít magasabb szintű foglalkoztatást.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • horvát nyelv és irodalom
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • Balkán-tanulmányok, beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködési projektek

Jellemző munkakörök: üzletőkötő asszisztens, programszervező, idegenforgalmi munkatárs