Szlavisztika alapképzési szak, szlovén nemzetiségi szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, szlovén nemzetiségi szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a szlovén mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A szlovén szakirány Facebook oldal
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen ápolnák a szlovén-magyar kapcsolatokat és szeretnék megismerni a Magyarországon élő szlovén közösség kultúráját.

Tantárgyízelítő

 • Magyar-szlovén kapcsolatok
 • Nyelvi együttélés és nyelvhasználat
 • Regionalitás, kultúra és irodalom

Érdekességek a szakról

A szak oktatói, doktoranduszai és volt hallgatói 2019-ben négy éves projekt keretén belül elkészítették a magyar-szlovén nagyszótárt, amely az Akadémiai Kiadó www.szotar.net oldalán regisztráció után szabadon hozzáférhető.

Szlovén szakos hallgatóként több nemzetközi program keretében (CEEPUS, Erasmus, Tempus Közalapítvány) részképzésben (Ljubljana, Maribor), vagy nyári egyetemen (Ljubljana) vehetsz részt.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft


A képzés részletei

A szakot elvégző hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a szlávság kulturális és nyelvi sokszínűségéről, jól ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű közösség kulturális és nyelvi identitásának fejlődéstörténetét. Ismeri az alapvető összefüggéseket a szláv, a magyar és az európai identitás legfontosabb kulturális objektumai és szövegei között, szakirányának egynémely tudományos részproblémáját pedig Európán kívüli kulturális jelenségekkel is összefüggésbe tudja hozni.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

 

Minor szakként felvehető-e: Nem

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja szlovén nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az alapképzést elvégzett szlavisztikai szakemberek munkájára minden nyelvi közvetítői kompetenciát igénylő területen szükség van. A végzett hallgatókat fordítói, szakfordítói, tolmácsolási munkákon kívül elsősorban külföldi és vegyesvállalatok, könyvkiadók, tömegkommunikációs médiumok, minisztériumok, külügyi és kulturális szervezetek, önkormányzatok, közhivatalok, utazási irodák foglalkoztatják.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

tipikus munkahelyek: nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi kulturális intézmények, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, nagykövetségek, külföldi kulturális intézetek, határ menti együttműködési projektek

tipikus munkakörök: nemzetiségi referens, fordító, tolmács