Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, román szakirány

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, román szakirány

A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentősebb tudományos műhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú intézeti tanszékek tartoznak: Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Jelenleg az intézetnek közel 450 hallgatója és 50 munkatársa van.

A Romanisztikai Intézet weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék tanulmányozni az újlatin nyelveket és kultúrákat, és szívesen dolgoznának a román-magyar kapcsolatok ápolásán.

Tantárgyízelítő

 • Bevezetés a romanisztikai (román) nyelvészeti tanulmányokba
 • Bevezetés romanisztikai (román) irodalmi tanulmányokba
 • Román történelem
 • Drakula, a humanista celeb
 • Román nyelvfejlesztés
 • Román irodalomtörténet
 • Folklorisztika
 • Balkanisztikai alapismeretek

Ők is itt végeztek

Polcz Alaine, pszichológus, Éri Péter, népzenész, Zákonyi Botond, bukaresti nagykövet, Borsi-Kálmán Béla, műfordító, történész, Szász Zoltán, történész, Sárosi Bálint, népzenekutató.

Érdekességek a szakról

A mai Román Filológiai Tanszék 1863-ban alakult meg, mint az első Románia területén kívül létrejött román nyelvi és irodalmi tanszék Európában. Együttműködési szerződése van számos romániai egyetemmel és akadémiai kutatóintézettel. A bukaresti, kolozsvári, ljubljanai és a nagyváradi egyetemmel az ERASMUS program keretében működik együtt. A tanszék által kiadott diplomát, az EU-s szabályzatoknak, valamint a két ország közötti keretegyezményeknek megfelelően, Romániában is elismerik. A tanszéken alapszakos, mesterszakos és PhD képzés is folyik, továbbá tanári és román nemzetiségi tanári képzést is kínálunk.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja, olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve emelt szinten képesek román nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban, és rendelkeznek elméleti és gyakorlati ismeretekkel az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Újlatin nyelvek és kultúrák román alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit;

újlatin nyelvek és kultúrák szakmai ismeretei: 150-170 kredit, amelyből:

 • szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit;
 • a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány 50 irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit;
 • választás szerinti szakmaspecifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

 A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

 Az újlatin nyelvek és kultúrák szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei,
 • másik alapképzési szak szakterületi ismeretei.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja román nyelvből.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek többek között olyan adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják, de magas szintű nyelvismeretük révén vállalatoknál és a gazdaság különféle területein, vagy a kulturális szférában és a turisztikai ágazatban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • román nyelv, irodalom és kultúra
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • Balkán-tanulmányok
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, könyvkiadás, írott és nyomtatott sajtó, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó, szerkesztő, külpolitikai referens, újságíró, műfordító, szakfordító