Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, japán szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, japán szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai – különösen a japán és a kínai – évről évre népszerűbbek, ám a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a japán nyelvet és mélyebben megismernék a japán kultúrát, történelemet és irodalomat.

Tantárgyízelítő

 • Japán kultúra és társadalom 1-2.

Több témát is érintve (pl: japán ünnepek, popkultúra, társadalmi problémák, cégkultúra), első félévben étikus (külső), második félévben japán nyelven, tolmáccsal, émikus (belső) szempontból.

 • Japán műfordítás (közismereti tárgy)

Az órákon japánról magyarra fordítunk irodalmi műveket, amikhez megnézünk különféle fordítástechnikákat. A kiadott szövegrészeket a hallgatók a megadott órára, előre feldolgozzák, az órán pedig megvitatjuk a megfelelő magyar nyelvű fordításukat, megbeszéljük a felmerülő japán nyelvtani szerkezeteket. A kurzus folyamán japán nyelvű meséket és rövidebb, főleg modern novellákat (pl. Murakami Haruki-t vagy Hoshi Shin’ichi-t stb.) fordítanunk.

 • Japán buddhizmus 1-2. (közismereti tárgyak)

A ma is számos vallási intézménnyel rendelkező japán buddhizmus 1500 éves múltra tekint vissza a szigetországban. De vajon milyen a japán buddhizmus vagy mitől japán ez a buddhizmus? Milyen tanítások vagy hagyományok alakultak ki az elmúlt 1500 év alatt Japánban? Mi a helyzet a modern kori vallásossággal Japánban? Az ehhez hasonló kérdések megválaszolása által az első, majd annak folytatásaként a második kurzuson a hallgatók betekintést kapnak a fontosabb japán buddhista irányzatokba, a buddhizmus és a sintó jellegzetesen japán szinkretizmusába, továbbá megismerkedhetnek a japán buddhista hagyományok és materiális kultúra egykori és jelenlegi helyzetével is.

Az első kurzus (őszi félév) a buddhizmus alaptanaival, a Japánban való megjelenésével és az átvett vagy helyben kialakult irányzatokkal foglalkozik részletesen, vagyis a japán buddhizmus filozófiai, történelmi és intézményi háttere áll a középpontban.

A második kurzus (tavaszi félév) óráin a buddhizmus egyes japán jellegzetességein lesz a hangsúly, vagyis az előadásokon a sintó-buddhista szinkretizmust, a helyi hagyományokat (zarándoklatokat, hegyi vallást stb.) vagy a materiális kultúrát (művészetet, szertartási eszközöket vagy talizmánokat stb.) vesszük górcső alá.

 • Japán nyelv (business)

A japán üzletkötésben és kapcsolattartásban elvárt nyelvi fordulatok mellett, az óra protokollra és interkulturális különbségekre is nagy hangsúlyt fektetünk

Ők is itt végeztek

 • Nagy Anita, Murakami Haruki fordítója, a Tokiói Magyar Kulturális Intézet igazgatója.

Érdekességek a szakról

Minden évben megrendezésre kerül a Távol-Keletes Napok Diákkonferencia, melyen a Távol-Keleti Intézet (japán, kínai, koreai, mongol, tibeti) hallgatói és tanárai egyaránt részt vesznek.

Az akadémiai képzés mellett igyekszünk felkészíteni a diákokat, hogy milyen kihívások fogadják majd egy japán nyelvű munkakörnyezetben, vagy hogy mit várnak el az alkalmazottaktól a japán céges kultúrában.

Több kulturális tevékenység is folyik a szakon. Lehet csatlakozni a kalligráfia klubhoz vagy a japán könyvklubhoz is; előbbin a kanji karakterek elsajátítása mellett egy több évezredes hagyományba kaphatnak bepillantást a hallgatók; az utóbbin olyan japán irodalmi műveket olvasunk és beszélünk meg, amelyek a 20-21. század folyamán megjelentek magyar fordításban. Mindkettő hozzájárul a japán társadalom és emberi psziché mélyebb megismeréséhez.

Újdonságként japán filmeket is lehet nézni a Japán Filmestek alkalmával. A japán műfordítás órán túlmutatva pedig egy manga-fordítási projektet is elindítottunk a 2020-as évben.

Buddhizmus

A 2013-ban megalakult Buddhizmus-Kutatás Központ az egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási központ a Távol-keleti Intézet keretein belül. Az alapvető (angol és japán nyelvű) források és szakirodalmak folyamatos bővítésével a hallgatóknak lehetőségük nyílik a japán buddhizmus beható tanulmányozására is, rendelkezésükre áll ehhez a buddhista minor vagy a buddhológia mester képzés is. A japán buddhizmus magyarországi kutatását számos japán társaság és alapítvány is támogatja, amikkel a Központ kapcsolatban áll. Ezek által ösztöndíj lehetőségek is fennállnak olyan hallgatóknak, akik elhivatottak és vállalkoznak a komolyabb kutatásra.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Az ELTE Japán Tanszéke az ország legrégebbi, 1986 óta japán szakos képzést nyújtó felsőoktatási műhelye, amely egyedülálló abban a tekintetben is, hogy a képzés teljes spektrumában, alap (BA)-, mester (MA)- és doktori (PhD) szinten folytatja oktatási tevékenységét. Az alapképzés fő hangsúlya a japán nyelv oktatása, amely anyanyelvi lektoraink irányításával folyik, ezen túl hallgatóinkat megismertetjük a japanológia fő tudományterületeivel, általános, megbízható ismereteket nyújtva számukra a japán kultúráról, történelemről, irodalomról és nyelvészetről egyaránt. Mesterszakos hallgatóink az egyes kutatási területekre fókuszálva kis létszámú szemináriumokon mélyíthetik el tudásukat, doktori hallgatóink pedig önálló tudományos munkájukhoz kapnak segítséget a doktori iskola oktatóitól.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek: 

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Japán szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (mai japán nyelv, nyelvleírás) 40-45 kredit,
 • egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek (japán gazdaság- és kultúrföldrajz, történelem, irodalom, kultúrtörténet, mai társadalom és kulturális élet) 25-30 kredit;

A szakhoz tartozó szakirányok: A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

A szakhoz tartozó specializációk:

 • japán tolmács- és fordítóképzés

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja modern japán nyelvből.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az alapszak elvégzése után az elhelyezkedésre általában a kulturális élet valamely szférájában lehetséges, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában. A fentiek mellett a turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre, kiegészítő tolmács végzettséggel pedig az idegenforgalom területén is nő az esély az elhelyezkedésre.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • japanológia
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: Japán és mulitnacionális cégek, gyárak, egyetemek

Jellemző munkakörök: fordító, tolmács, japán nyelvű adminisztrációs munkatárs, japán nyelvű HR-es munkatárs, kontent moderátor, tudományos munkatárs