Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, portugál szakirány

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, portugál szakirány

A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentősebb tudományos műhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú tanszékek tartoznak: Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Jelenleg az intézetnek közel 450 hallgatója és 50 munkatársa van.

A Romanisztikai Intézet weboldala
A Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Portugál Nyevi és Irodalmi Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének a portugál és portugál nyelvű irodalommal és történelemmel foglalkozni. A képzés fontos része a nyelvoktatás is: a hallgatók nulla nyelvtudásról indulva másodévre már képesek portugál irodalmi és tudományos szövegeket olvasni és az órákat portugálul követni.

Tantárgyízelítő

Bizonyos kurzusokhoz már magasabb nyelvtudásra van szükség, pl. A portugál nyelvű irodalmak története. Ezeken az órákon a hallgatók a számunkra egzotikus Brazília és a portugál nyelvű afrikai országok (főként Angola és Mozambik) irodalmával ismerkednek meg.

Ők is itt végeztek

Nevek említése nélkül, diplomaták, újságírók, kiváló portugál és más nyelvekkel dolgozó tolmácsok, műfordítók.

Érdekességek a szakról

A tanszéken két anyanyelvi tanár is oktat, egy portugál és egy brazil lektor, így a hallgatók meg tudják ismerni a portugál nyelv két fő változatát.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve emelt szinten képesek portugál nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban, és rendelkeznek elméleti és gyakorlati ismeretekkel a portugál nyelv és kultúra területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben. A képzés másodévtől portugálul folyik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: újlatin nyelvek és kultúrák portugál alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit
 • Romanisztikai szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:
  • szakmai alapozó modul (bevezetés a portugál nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit
  • a portugál nyelv speciális ismeretei (alapismeretek a portugál nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; a portugál irodalom történetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis): 70-80 kredit
  • választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szakhoz tarozó specializációk: iberoromán filológia

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja portugál nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek többek között olyan adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják, de magas szintű nyelvismeretük révén vállalatoknál és a gazdaság különféle területein, vagy a kulturális szférában és a turisztikai ágazatban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • portugál nyelv, irodalom és kultúra
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • irodalom- és kultúratudomány
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

jellemző munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordítóirodák, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, nemzetközi együttműködésekkel foglalkozó projektek

jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, fordító, vezetői asszisztens, kapcsolattartó