Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, tibeti szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, tibeti szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai évről évre népszerűbbek; a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyülnének a tibeti kultúra, irodalom, történelem és vallás területén, valamint szeretnének elsajátítani egy különleges írást és egy olyan nyelvet, amely a napjainkban igen népszerű buddhizmus egyik legfontosabb szakrális nyelve.

Tantárgyízelítő

A képzés során a klasszikus és mai tibeti nyelv mellett a hallgatók megismerkedhetnek a sokszínű tibeti kultúrával olyan kurzusokon keresztül, mint például:

 • Tibet buddhista kultúrája
 • Tibeti vallásos művészet
 • A dalai lámák teokratikus állama
 • Tibet napjainkban

Érdekességek a szakról

A hallgatók már az első héten megtanulják olvasni a tibeti nyelv különleges írását, az első év végére pedig önállóan is képesek lesznek egyszerűbb buddhista szövegeket tibeti nyelvről fordítani.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. Ismerik Ázsia népeinek, országainak a történetét, kultúráját. Áttekintésük van továbbá a szakiránynak megfelelő terület történetéről és művelődéstörténetéről. Ismerik az orientalisztikában és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon 

Képzési forma: nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
  • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
  • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
  • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
  • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Tibeti szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • nyelvi képzés (klasszikus tibeti nyelvtan és szövegolvasás, mai tibeti nyelv, beszéd- és olvasásgyakorlat, tibeti művelődéstörténet) 42 kredit
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (bevezetés a tibeti műveltségbe, a tibeti filológia alapjai, forrásfeldolgozás, történeti stúdiumok) 26 kredit

Minor szakként felvehető-e: igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja mai tibeti nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A keleti nyelvek és kultúrák tibeti szakirányának elvégzése után el lehet helyezkedni a kulturális élet valamely szférájában, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában, továbbá a turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre. Mesterszakos, majd utána PhD tanulmányokra az ELTE-n kívül más magyarországi vagy akár külföldi egyetemeken is van lehetőség.

A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék gondozásában működik a tibeti szakirány mellett a tibeti minorspecializáció, a buddhizmus minorspecializáció és a buddhizmus tanulmányok mesterszak is. Alapképzésünk szervesen kapcsolódik a keleti nyelvek és kultúrák alapképzés többi szakirányához. Tantárgyainknak átfedése van a vallástudományi, kultúrtörténeti, nyelvészeti, művészeti, filozófiai, indológiai és sinológiai képzésekkel is. E szakterületek mesterképzései felé is tovább lehet lépni a hozzájuk tartozó minorspecializáció elvégzésével.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

PhD továbblépési lehetőségek az ELTE BTK doktoriskoláin:

PhD-képzés szintjén is megvalósítható a tibeti tanulmányok folytatása – a megfelelő mesterképzés elvégzését követően – például az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia vagy Mongolisztika doktori programjain, avagy buddhológiai témával a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programján.