Magyar alapképzési szak

Magyar alapképzési szak

A magyar alapszak különlegessége az, hogy nem egyetlen intézet gondozza, hanem két jelentős tudományos műhely társgondozásában működik. Míg a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet a magyar és világirodalom, irodalomtörténet, irodalomelmélet, kultúratudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásáért felel, a képzés nyelvészeti kurzusait a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet munkatársai vezetik. A képzés legfontosabb pilléreit a világirodalmi, magyar nyelvi és irodalmi, valamint a további nyelvészeti órák adják. Ha már tudod, melyik terület érdekel legjobban, az ELTE magyar szakán választhatsz a legtöbb specializáció közül a szakosodás során. Ezek változatossága már előre vetíti a diplomázás után a munkaerőpiacon betölthető pozíciók sokféleségét: észt, finn, finnugor, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, ügyvitel. Ezek kínálatát a két intézet által gondozott minorok bővítik tovább: kreatív írás, magyar jelnyelv, nyelv- és beszédtudomány, szerkesztői ismeretek.

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet elérhetőségei
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Facebook oldala
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet elérhetőségei
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Facebook oldala
A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak,  szeretnek olvasni, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek.

Várjuk ugyanígy azokat, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek, érdekli őket az elemzés és az értelmezés, és/vagy szívesen vesznek részt irodalmi és nyelvészeti jellegű műhelyeken, kutatásokban.

Az ELTE magyar szakja neked való, ha:

 • szereted az irodalmat, érdeklődsz a kortárs és klasszikus művek iránt;

 • érdekel, hogy miképpen működik a nyelv, s hogyan képes betölteni különböző funkcióit;

 • többet szeretnél tudni a magyar és a világirodalom, illetve az ezeket is hordozó nyelv jelenségeiről, változó folyamatairól,  társadalmi és kulturális szerepéről, összefüggéseiről;

 • szeretnéd megtanulni önmagadat, véleményedet, gondolataidat minél pontosabban és hatékonyabban kifejezni;

 • szeretsz írni, szépirodalmat, kritikát, tanulmányt, könyvismertetőt;

 • szeretsz kutatni, érdeklődsz a szövegkiadás iránt, szívesen bekapcsolódnál a legfrissebb irodalmi és nyelvészeti kutatásokba;

 • érdekel a digitális bölcsészet és az új digitális technikák.

Tantárgyízelítő

 • A nyelv térben és időben
 • Elméleti és kultúratudományi értelmezések
 • Kultúra, kommunikáció, retorika
 • Kortárs magyar irodalom
 • Poétikai gyakorlatok
 • Nyelvészeti alkalmazások

Ők is itt végeztek

Az ELTE magyar szakán tanult többek közt Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szerb Antal, Tóth Árpád, Kodály Zoltán, Antall József, Lázár Ervin, Bereményi Géza, Spiró György, Jakupcsek Gabriella, Krusovszky Dénes, Szabó T. Anna, Varró Dániel, de Bödőcs Tibor humorista, Maier Péter dalszerző-énekes és Brückner János festőművész is.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Magyar alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;
 • nyelvészeti alapismeretek 6-12 kredit;
 • a magyar nyelv rendszere, leírása 15-26 kredit;
 • a magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága 18-30 kredit;
 • a magyar irodalom története 20-34 kredit;
 • világirodalom, komparatisztika 11-19 kredit;
 •  irodalomelmélet és műértelmezés 8-15 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei 40-60 kredit.

A szakhoz tarozó specializációk: 

 • észt
 • finn
 • finnugor
 • folklorisztika
 • irodalomtudomány
 • művelődéstudomány
 • nyelvmentor
 • ügyvitel

Minor szakként felvehető-e: Igen

A szak mellé ajánlott további minorok: kreatív írás, magyar jelnyelv, nyelv- és beszédtudomány, szerkesztői ismeretek.

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók karrierútjai igen változatosak: a diplomások elhelyezkedhetnek  a kulturális szférában, így az oktatásban, közművelődésben (könyvtár, múzeum) vagy minisztériumokban, de a könyvkiadás és a média területén is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • elméleti nyelvészet (magyar - nyelvtechnológia specializáció)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • hungarológia
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • kulturális örökség tanulmányok
 • magyar
 • szemiotika
 • színháztudomány

Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

Egyéb képzés: alkotó vers- és prózaírás (kreatív írás); beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzések 

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kulturális és oktatási intézmények, könyvtárak, könyvkiadók, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok

Jellemző munkakörök: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter


Ismerd meg a szakot gondozó intézeteket!