Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Telefon: 411 6500 / 5353, 5099
Fax: 411 6500 / 5151
Honlap: http://mnyfi.elte.hu
E-mail: mnyfi@btk.elte.hu


Vezetés

Dr. Bóna Judit intézetigazgató, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5189
Szoba: A/249
E-mail: bona.judit@btk.elte.hu

Munkatársak

Romhányi Andrea intézeti főmunkatárs
Telefon/Mellék: 5099
Szoba: A/240
E-mail: romhanyi.andrea@btk.elte.hu
Abonyiné Hegedűs Hajnalka intézeti előadó
Telefon/Mellék: 5353
Szoba: A/240
E-mail: hegedus.hajnalka@btk.elte.hu
Zádori Zsófia adatkezelő (MTMT)
Telefon/Mellék: 5160
Szoba: II. em. 243.
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu

Oktatók

Dr. Adamikné Jászó Anna ny. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5411
Szoba: II. em. 254.
E-mail: a.jaszo.anna@btk.elte.hu
Dr. Bárth János egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5294
Szoba: A/238
E-mail: barth.janos@btk.elte.hu
Bereczki András Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5409
Szoba: I/fszt. 024
E-mail: bereczki.andras@btk.elte.hu
Bodó Csanád Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5214
Szoba: 324
E-mail: bodo.csanad@btk.elte.hu
Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5802
Szoba: Múzeum krt. D épület fszt. 25.
E-mail: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu
Constantinovitsné Vladár Zsuzsa habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5185
Szoba: D/fszt. 26.
E-mail: vladar.zsuzsa@btk.elte.hu
Dávidné Balázs Renáta egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 4855200/5881
Szoba: 021
E-mail: balazs.renata@btk.elte.hu
Deme Andrea egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200
Szoba: A/246
E-mail: deme.andrea@btk.elte.hu
Dr. F. Gulyás Nikolett egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: +36-1-4855200/5223
Szoba: I/14
E-mail: nikolett.fgulyas@btk.elte.hu
dr. Kissné Bartha Csilla Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5208
Szoba: A/228
E-mail: bartha.csilla@btk.elte.hu
Dr. Farkas Tamás Zsolt habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5354
Szoba: A/239
E-mail: farkas.tamas@btk.elte.hu
Friczné Dr. Terbe Erika egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5265
Szoba: A/219
E-mail: terbe.erika@btk.elte.hu
Dr. Gósy Mária professor emeritus
Telefon/Mellék: +36 1 485 5200/5218
Szoba: A/250
E-mail: gosy.maria@btk.elte.hu
Hattyár Helga egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5294
Szoba: A/238
E-mail: hattyar.helga@btk.elte.hu
Havas Ferenc professor emeritus
Telefon/Mellék: 5422
Szoba: fszt. 4.
E-mail: havas.ferenc@btk.elte.hu
Hollóy Zsolt egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5703
Szoba: 247
E-mail: holloy.zsolt@btk.elte.hu
Hrenek Éva Veronika egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5162
Szoba: D/fszt. 27.
E-mail: hrenek.eva@btk.elte.hu
Dr. Imrényi András habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5703
Szoba: 218.
E-mail: imrenyi.andras@btk.elte.hu
Juhász Dezső Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 5353
Szoba: A/II. em. 241
E-mail: juhasz.dezso@btk.elte.hu
Juhász Milán egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5703
Szoba: 247
E-mail: juhasz.milan@btk.elte.hu
Dr. Kaánné Keszler Borbála professor emeritus
Telefon/Mellék: 5246
Szoba: II. em. 224.
E-mail: keszler.borbala@btk.elte.hu
Kimmel, Leila lektor
Telefon/Mellék: 5188
Szoba: fszt. 025.
E-mail: leila.kimmel@btk.elte.hu
Dr. Kiss Jenő professor emeritus
Telefon/Mellék: 5266
Szoba: II. em. 241.
E-mail: kiss.jeno@btk.elte.hu
Klemmné dr. Gonda Zsuzsa egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36-1) 485 5200/5152
Szoba: A/227
E-mail: gonda.zsuzsa@btk.elte.hu
Krizsai Fruzsina egyetemi adjunktus
Szoba: 227
E-mail: krizsai.fruzsina@btk.elte.hu
Kugler Nóra habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5005
Szoba: A/223
E-mail: kugler.nora@btk.elte.hu
Dr. Kuna Ágnes habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485-5200/5189
Szoba: A/249
E-mail: kuna.agnes@btk.elte.hu
Laczkó Krisztina Renáta habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5208
Szoba: A/228
E-mail: laczko.krisztina@btk.elte.hu
Dr. Ladányi Mária professor emeritus
Telefon/Mellék: 5420
Szoba: D/fszt. 29.
E-mail: ladanyi.maria@btk.elte.hu
Lengyel Klára Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485-5200/5151
Szoba: A/224
E-mail: lengyel.klara@btk.elte.hu
Murányi Sarolta egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/ 5364
Szoba: A/246
E-mail: muranyi.sarolta@btk.elte.hu
Dr. N. Fodor János habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/ 5150
Szoba: A/234
E-mail: nfodor.janos@btk.elte.hu
Németh Szilvia Viktória tudományos segédmunkatárs
Szoba: 05
E-mail: noaidde@caesar.elte.hu
Nikulin, Markku lektor
Telefon/Mellék: 5882
Szoba: I/028
E-mail: markku.nikulin@btk.elte.hu
Palágyi László egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5364
Szoba: 218
E-mail: palagyi.laszlo@btk.elte.hu
Pomázi Bence egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5152
Szoba: 227
E-mail: pomazi.bence@btk.elte.hu
Pomozi Péter Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5408
Szoba: fsz. 20.
E-mail: pomozi.peter@btk.elte.hu
Pusztay János professor emeritus
Telefon/Mellék: 5428
Szoba: I/015
E-mail: pusztay.janos@btk.elte.hu
Salánki Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5408
Szoba: 020
E-mail: salanki.zsuzsanna@btk.elte.hu
Simon Gábor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5005
Szoba: A/223
E-mail: simon.gabor@btk.elte.hu
Dr. Simon Valéria nyelvtanár
Telefon/Mellék: 5881
Szoba: "I" ép. 021
E-mail: simon.valeria@btk.elte.hu
Dr. Slíz Mariann egyetemi tanár
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5249
Szoba: A/237.
E-mail: sliz.marianna@btk.elte.hu
Szabó Gergely tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 5214
Szoba: 324
E-mail: szabo.gergely@btk.elte.hu
Dr. Szabó T. Annamária Ulla egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5249
Szoba: A/237
E-mail: szabotannamaria@btk.elte.hu
Dr. Szentgyörgyi Rudolf egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5150
Szoba: A/234
E-mail: szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu
Tátrai Szilárd Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5005
Szoba: A/222
E-mail: tatrai.szilard@btk.elte.hu
Tolcsvai Nagy Gábor Prof. Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 522/5440
Szoba: A/226
E-mail: tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu
Vedernikova, Elena lektor
Telefon/Mellék: 5883
Szoba: I/006
E-mail: elena.vedernikova@btk.elte.hu

Tanszékek