Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Telefon: 411 6500 / 5113
Fax: 411 6500 / 5413
Honlap: https://mikti.elte.hu/
E-mail: aleku.sztefka@btk.elte.hu


Vezetés

Dr. Gintli Tibor intézetigazgató, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5259
Szoba: 310
E-mail: gintli.tibor@btk.elte.hu

Munkatársak

Aleku Sztefka ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: 5113
Szoba: III. em. 310.
E-mail: aleku.sztefka@btk.elte.hu
Gagyi Miklós ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: 5366
Szoba: III. em. 310.
Zahari István adatkezelő (MTMT)
Telefon/Mellék: 5120
Szoba: IV. em. 431.
E-mail: zahar.istvan@btk.elte.hu

Oktatók

Bartal Mária egyetemi adjunktus
Szoba: 325
E-mail: bartal.maria@btk.elte.hu
Dr. Bengi László habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5333
Szoba: IV. em. 408
E-mail: lbengi@elte.hu
Dr. Bónus Tibor habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5313
Szoba: 435
E-mail: bonus.tibor@btk.elte.hu
Dr. Czibula Katalin főiskolai docens
Telefon/Mellék: 5201
Szoba: 422
E-mail: czibula.katalin@btk.elte.hu
Dr. Dánél Mónika egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5190
Szoba: IV. em 419
E-mail: danel@caesar.elte.hu
Dr. Darabos Enikő egyetemi docens
Telefon/Mellék: 519-643
Szoba: 110
E-mail: darabos.eniko@sek.elte.hu
Dr. Devescovi Balázs egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5262
Szoba: II. em. 213
E-mail: devescovi.balazs@btk.elte.hu
Dr. Dr. Fűzfa Balázs habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 176
Szoba: 104
E-mail: fuzfa.balazs@sek.elte.hu
Dr. Dr. Reichert Gábor egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5113
Szoba: 334
E-mail: reichert.gabor@btk.elte.hu
Dr. Eisemann György egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5210
Szoba: III. em. 315
E-mail: eisemann.gyorgy@btk.elte.hu
Dr. Földényi László egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5201
Szoba: IV. em. 42
E-mail: foldenyi.laszlo@btk.elte.hu
Förköli Gábor egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5792
Szoba: 415
E-mail: forkoli.gabor@btk.elte.hu
Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5122
Szoba: A/318.
E-mail: frater.zoltan@btk.elte.hu
Dr. Gergye László egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5262
Szoba: II.218.
E-mail: gergye.laszlo@btk.elte.hu
Dr. Gintli Tibor habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5259
Szoba: 310
E-mail: gintli.tibor@btk.elte.hu
Dr. Imre Zoltán habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5323
Szoba: 418
E-mail: imre.zoltan@btk.elte.hu
Dr. Józan Ildikó egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5190
Szoba: IV. em. 418
E-mail: jozan.ildiko@btk.elte.hu
Kelemen Pál egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5190
Szoba: IV. em 419
E-mail: kelemen.pal@btk.elte.hu
Dr. Kiss Farkas Gábor habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5792
Szoba: IV. em. 409.
E-mail: kiss.farkas@btk.elte.hu
Dr. Kosztolánczy Tibor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5346
Szoba: III. em. 334
E-mail: kosztolanczy@btk.elte.hu
Dr. Kulcsár-Szabó Ernő egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5113
Szoba: 335
E-mail: kulcsar.szabo.erno@btk.elte.hu
Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5313
Szoba: 435
E-mail: kulcsar-szabo.zoltan@btk.elte.hu
Dr. Laczházi Gyula egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5119
Szoba: IV. em. 410
E-mail: laczhazi.gyula@btk.elte.hu
Dr. Laczházi Gyula egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5119
Szoba: IV. em. 410
E-mail: laczhazi.gyula@btk.elte.hu
Lénárt Tamás egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5261
Szoba: III. em. 317
E-mail: lenart.tamas@btk.elte.hu
Lengyel Imre Zsolt egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5254
Szoba: 318
E-mail: lengyel.imre.zsolt@btk.elte.hu
Dr. Lovas Borbála tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 5792
Szoba: 415
E-mail: lovas.borbala@btk.elte.hu
Dr. Molnár Gábor Tamás egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5113
Szoba: III. em. 3
E-mail: molnar.gabor.tamas@btk.elte.hu
Nagy Anna mesteroktató
Telefon/Mellék: 672
Szoba: A22
E-mail: nagy.anna@sek.elte.hu
Pál József egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5259
Szoba: III. em. 322
E-mail: pal.jozsef@btk.elte.hu
Scheibner Tamás egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5259
Szoba: III. em. 322.
E-mail: scheibner.tamas@btk.elte.hu
Dr. Schein Gábor habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5260
Szoba: 332
E-mail: schein.gabor@btk.elte.hu
Dr. Seláf Levente egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5119
Szoba: IV. em. 316
E-mail: selaf.levente@btk.elte.hu
Dr. Simon Attila habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5346
Szoba: 421
E-mail: simon.attila@btk.elte.hu
Dr. Sturm László egyetemi docens
Telefon/Mellék: 122
Szoba: 122
E-mail: sturm.laszlo@sek.elte.hu
Dr. Szilágyi Márton egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5209
Szoba: II. em. 210
E-mail: szilagyi.marton@btk.elte.hu
Tamás Ábel egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5190
Szoba: IV. 419.
E-mail: tamas.abel@btk.elte.hu
Dr. Vaderna Gábor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5173
Szoba: III. em. 321
E-mail: vaderna.gabor@btk.elte.hu
Dr. Vitekné Balogh Piroska habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5262
Szoba: 211
E-mail: balogh.piroska@btk.elte.hu
Dr. Zsadányi Edit habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5323
Szoba: 418
E-mail: zsadanyi.edit@btk.elte.hu

Tanszékek

Könyvtárak