Régi Magyar Irodalom Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Telefon: 411-6500 / 5113 / 5414 / 5118 / 5119
Honlap: https://mikti.elte.hu/regimagyar


Vezetés

Kiss Farkas Gábor Dr. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5792
Szoba: IV. em. 409.
E-mail: kiss.farkas@btk.elte.hu

Oktatók

Förköli Gábor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5792
Szoba: A/IV. em. 415
E-mail: forkoli.gabor@btk.elte.hu
Horváth Iván professor emeritus
Telefon/Mellék: 5414
Szoba: IV. em. 417
E-mail: ivan@elte.hu
Laczházi Gyula habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5119
Szoba: IV. em. 410
E-mail: laczhazi.gyula@btk.elte.hu
Lovas Borbála Sára egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5792
Szoba: IV. em. 415.
E-mail: lovas.borbala@btk.elte.hu
Seláf Levente habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5119
Szoba: IV. em. 316
E-mail: selaf.levente@btk.elte.hu
PhD Szentmártoni Szabó Géza ny. adjunktus
Telefon/Mellék: 5119
Szoba: IV. em. 410
E-mail: szentmartoni.szabo.geza@btk.elte.hu