Szlavisztika alapképzési szak, bolgár szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, bolgár szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a bolgár mellett cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket lehet tanulni. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet  Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A bolgár szakirány Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a szláv kultúrkör, azon belül a bolgár nyelv és kultúra iránt. A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek többek között kulturális és turisztikai területen, bolgár üzleti vállalkozásoknál vagy akár a médiában.

Tantárgyízelítő

A szakon bolgár származású oktatók és anyanyelvi lektor tartják az órákat, a segítségükkel lehetőség van a bolgár nyelv középfokú megtanulására. Az első tanévben heti nyolc, a másodikban heti hat, a harmadikban pedig heti négy nyelvóra biztosítja  a nyelvtanulást. A hallgatók tanulhatnak bolgár történelmet, megismerhetik a bolgár népszokásokat és hagyományokat, Bulgária földrajzát. Olvashatnak bolgár irodalmat, megismerhetik az irodalmi korszakokat, betekintést kapnak a legfontosabb nyelvészeti sajátosságokba.

Ők is itt végeztek

A szakon végzett hallgatók egy csoportja a különböző minisztériumokban, a Parlament protokoll osztályán, a bolgár nemzetiségi intézményekben, a bolgár iskolában találtak állást. Míg mások olyan cégeknél fordítanak és tolmácsolnak, akik Bulgáriával tartanak fenn szoros üzleti kapcsolatot.

Érdekességek a szakról

A szak szorosan együttműködik a Szófiai, Plovdivi Veliko Tarnovói, Burgaszi és Sumeni Egyetemmel, ahová a hallgatók egy félévre kiutazhatnak Erasmus+ ösztöndíjjal, hogy bogár környezetben mélyítsék el nyelvtudásukat. Minden évben 2-3 hallgató nyári egyetemen vehet részt a Bolgár Oktatási Minisztérium támogatásával.

A Szláv és a Balti Filológiai Intézetben hosszú évekre tekint vissza a Szláv Karácsony ünnepe, amely az őszi szorgalmi időszak utolsó hetében kerül megrendezésre. Minden szak egy ünnepi műsorral készül, a bolgár szakosok hagyományosan bolgár néptáncot mutatnak be népviseleti ruhákban nagy sikerrel.

A szak megünnepli a bolgár ünnepeket, mint például Baba Marta napja március 1-jén, virágkapu állítása május 6-án.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán

Korábbi év ponthatára: 337 (2019)

Felvételi irányszám: 1 < 5

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek bolgár nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

A szakhoz tartozó specializációk: Az alapszak szakmai alapozó tárgyainak oktatása magyar nyelven, a szakirány tárgyainak oktatása pedig magyarul vagy az adott szláv nyelven folyik. A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végzett hallgatók elhelyezkedhetnek a kultura területén, vagy a nyelvtudásuk segítségével a médiában, illetve bolgár érdekeltségű üzleti vállalkozásoknál is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • bolgár nyelv és irodalom
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • Balkán-tanulmányok
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom- és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs