Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, újgörög szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, újgörög szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás, 2007-től pedig a Trefort-kerti kampuszon működik az Újgörög Munkacsoport kivételével minden tanszék: az Egyiptológiai Tanszék, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; valamint ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képező, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport, és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára is. Az újgörög szakos képzés az Eötvös József Collegiumban folyik.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Újgörög szak Facebook oldala
Az Újgörög szak Instagram oldala
E-mail elérhetőség

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a mai görög nyelvet, valamint az újkori görög és ciprusi kultúrát.

Tantárgyízelítő

 • Görög nyelv kezdő szinttől felsőfokig
 • Görög és ciprusi irodalom, történelem és kultúrtörténet
 • Görög nyelvtörténet

Ők is itt végeztek

 • Görög Athéna újságíró, a Görög Intézet igazgatója
 • Haupt Erik, Magyarország athéni nagykövete
 • Hristodoulou Konstantinos, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke
 • Kakukné dr. Partics Krisztina, a Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola igazgatója
 • Pávai Patak Márta, író és műfordító

Érdekességek a szakról

Az ELTE BTK-n működik Magyarország egyetlen egyetemi szintű képzést nyújtó újgörög szakja, egyedülálló, mintegy 6000 kötetből álló könyvtárunk pedig az ország egyetlen újgörög szakkönyvtára.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Az alapképzés három éve alatt megtanulunk magas szinten görögül: a nyelvoktatásban két anyanyelvi oktató van segítségünkre. Ezen kívül megismerkedünk a modern görög és ciprusi kultúra szélesebb spektrumával is: az újgörög irodalom klasszikusaival és a modern szerzőkkel, az újkori görögség történetével, a görög nyelv történetével, és a kulturális hagyományokkal.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Újgörög szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • nyelvi képzés (nyelvi és nyelvészeti képzés, újgörög szöveginterpretációk) 53 kredit,
 •  egyéb kultúrtörténeti ismeretek (bevezetés az újgörög tanulmányokba, áttekintés az újgörög irodalomról, a görög nyelv történeti áttekintése, az újkori görögség története, országismeret) 15 kredit.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja újgörög nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A volt diákjainktól kapott visszajelzések, valamint a Tanszékünkhöz rendszeresen befutó állásajánlatok alapján elmondhatjuk, hogy van igény a munkaerőpiacon újgörög szakosokra.

Az újgörög szakon szerzett oklevéllel korábban végzett diákjaink az alábbi szakterületeken helyezkedtek el:

 • Multinacionális vállalatok SSC irodái
 • A magyarországi görög nemzetiség intézményrendszere
 • Turizmus
 • Nyelvoktatás

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • Balkán-tanulmányok
 • buddhizmus tanulmányok
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány