Szlavisztika alapképzési szak, orosz szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, orosz szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben az orosz mellett bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnek új nyelveket tanulni, szeretik az irodalmat, és érdeklődnek az orosz kultúra iránt. Az előzetes nyelvtudás nem feltétel, hiszen az orosz nyelv tanulását az alapoktól fogod elkezdeni, az első két félévben az órák jelentős része a nyelv megismerését szolgálja.

Tantárgyízelítő

 • Orosz sajtónyelv
 • Orosz ünnepek, hagyományok, mesék, napi kommunikáció sajátosságai 

Ők is itt végeztek

 • Adamik Tamás klasszika-filológus
 • Bojtár Endre irodalomtörténész, műfordító
 • Gereben Ágnes irodalomtörténész, történész, műfordító
 • Mezey Katalin költő, műfordító 
 • Mátyus Aliz író, szociológus
 • Rab Zsuzsa költő, műfordító
 • Spiró György író, esszéíró
 • Tompa Andrea író, színikritikus

Érdekességek a szakról

Az orosz kultúra és nyelv megismerése, az irodalom- és nyelvtudományi alapok elsajátítása mellett BA-s hallgatóink aktívan bekapcsolódnak a tudományos életbe: konferenciákon, tudományos és alkotóműhelyekben vesznek részt, tudományos ösztöndíjakat nyernek el. Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör tagjai rendszeresen érnek el kiváló eredményeket az OTDK-n. Tanszékünk hallgatói és oktatói közössége a Szláv és Balti Filológiai Intézet karácsonyi ünnepén és a kutatók éjszakáján minden évben kreatív zenés-táncos műsorral vesz részt.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek orosz nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban, továbbá az, hogy olyan gondolkodásmódok elsajátítását tegye lehetővé a jelentkezőknek, amelyekkel átfogó és széleskörű ismeretek alapozhatók meg a humán tudományok területén.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 • a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja orosz nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki jól tud egy nyugati nyelvet, és emellett megtanul oroszul, jó eséllyel indulhat a munkaerő-piacon. Az alapszakos diplomát megszerző hallgatók folytathatják tanulmányaikat mesterszakon, de a nyelvismeretre támaszkodva el tudnak helyezkedni az államigazgatásban vagy külföldi és vegyesvállalatok által kínált pozíciókban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • orosz nyelv és irodalom
 • ruszisztika
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordítóirodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek, hazai kulturális intézmények

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs