Informatikus könyvtáros alapképzési szak

Informatikus könyvtáros alapképzési szak

Napjaink álhírektől terhelt, gyakran a tudományos hitelességet is megkérdőjelező világában a nappali és levelező tagozaton egyaránt elvégezhető, külső gyakorlati helyszínen 300 óra munkaerőpiaci tapasztalatszerzést is magába foglaló informatikus könyvtáros alapszak fő célja, hogy felkészítsen az információk értő rendszerezésére és megosztására akár hagyományos dokumentumok, akár digitális tartalmak, adatbázisok bevonásával, a könyvtár, mint minden településen elérhető pezsgő közösségi tér és a legnagyobb kulturális intézményrendszer segítségével a társadalom valamennyi tagja számára.

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet elérhetőségei:
Weboldal
Facebook
Instagram
Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Képviselet

A képzésről röviden

A dokumentumok, az információk, a nyomtatott és elektronikus tartalmak életünk minden percének szerves részei. A könyvtár – több évezredes intézményként – már nem csak a könyvek tára, hanem digitális üzem, egyúttal nyüzsgő élettel teli kulturális intézmény.

Könyvtárosként így azt a rendszert fejlesztjük és működtetjük, amely az internetes keresésnél sokszorta gazdagabb, megbízhatóbb és személyre szabottabb válaszokat ad mindenkinek: a tudományos kutatóktól az üzleti vezetőkig, a gyerekektől az idősekig, a művelődni, olvasni vágyóktól az anyagot gyűjtő újságírókig. A világjárvány okozta bezártság is megmutatta a könyvtárosok nélkülözhetetlenségét, hiszen a globális könyvtári hálózatok fontos része a digitalizált tudományos és kulturális örökség, a naprakész adatbázisok, a jövőbe mutató informatikai megoldások és a világszerte megújuló, könyvtári közösségi terek.

Tantárgyízelítő

 • Törzsanyag: Közgyűjteményi ismeretek; Fenntarthatóság és könyvtár; Információelmélet, információs műveltség; Olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia; Könyv- és könyvtártörténet; Gyűjtemény- és szolgáltatásmenedzsment; Tájékoztatás, információforrások; Adatbázis-építés; Integrált könyvtári rendszerek; Digitális gyűjtemények fejlesztése; Szakirodalmi adatbázisok; Webszerkesztés; Hálózati ismeretek; Hálózati kommunikáció; Projektmenedzsment

 • Információ- és tudásmenedzsment specializáció: Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek; Információ- és tudásmenedzsment; Marketing és pr; Üzleti kommunikáció; Üzleti információ; Gazdasági szakirodalmi információ; Kutatástámogatás; Tartalomkezelő rendszerek; Szerzői jog, információs etika; Üzleti levelezés, helyesírás; Dokumentumszerkesztés, tipográfia

 • Könyvtörténet specializáció: Művelődés- és könyvtártörténet; Nyomdászattörténet; Kiadótörténet; Paleográfiai és kodikológiai alapismeretek; Muzeális gyűjtemények számítógépesítése; Régi könyvek katalogizálása; Könyvkötés történet; Könyvművészeti törekvések; Latin nyelv; Kutatástámogatás

Ők is itt végeztek

 • Albert Gábor,Kossuth- és József Attila-díjas író, műfordító, könyvtáros
 • Antall József politikus, könyvtáros, orvostörténész, muzeológus, Magyarország rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnöke
 • Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító
 • Fodor András Kossuth-díjas magyar költő, esszéíró, könyvtáros
 • Karafiáth Orsolya költő, fordító, publicista, énekes
 • Szvorák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész és még sokan mások…

Érdekességek a szakról

 • Képzésünk szinte duálisan zajlik együttműködő partnereinkkel, a képzés során 300 óra szakmai gyakorlat végzésére nyílik lehetőség külső gyakorlóhelyeken, akár könyvtárbuszon. Tovább olvasom! 
 • Több mint 20 Erasmus-partnerünknek köszönhetően lehetőség nyílik számos országban szakmai tapasztalatokat szerezni. Tovább olvasom!
 • Számítástechnikai eszközparkunk folyamatosan bővül például digitalizálási berendezésekkel, így akár 3D-ben is szkennelhetnek hallgatóink. Tovább olvasom!
 • Digitalizált tematikus gyűjteményeket készítünk. Tovább olvasom!
 • Intézménylátogatásokat szervezünk minden félévben. Tovább olvasom!
 • Külföldi és hazai vendégelőadók színesítik képzésünket. Tovább olvasom!
 • A legnagyobb hazai könyvtár- és információtudományi konferenciát és kötetsorozatot mi szervezzük és szerkesztjük. Tovább olvasom!
 • Ismeretterjesztő jelleggel Nyitott Napok eseménysorozattal várjuk az érdeklődőket. Tovább olvasom!


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A könyvtár- és információtudomány (Library and Information Science – LIS) talán a legrugalmasabb tudományterület, amely dinamikusan alkalmazkodik a technológiai és társadalmi változásokhoz. A szakmai gyakorlatok, intézménylátogatások, külföldi partnerkapcsolatok, szakmai és szabadidős programok biztosítják az elméleti és gyakorlati tudás hatékony elsajátítását a Bölcsészettudományi Kar legszebb intézetében.

Képzésünk interdiszciplináris, azaz számtalan izgalmas tudományterülethez kapcsolódik. A Bölcsészettudományi Kar hagyományaival összhangban, de azokat kiegészítve a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően megismerkednek:

 • az írott tudásörökség minden területével, a kódexektől a régi nyomtatványokon át napjaink könyvkiadásáig,

 • a kommunikációs csatornák jelentőségével a sajtó kezdeteitől a nyomtatott, majd elektronikus hírközlés aranykorán át a digitális médiáig,

 • a tudástárakkal és adatbázisokkal, a kutatást és tájékoztatást segítő szolgáltatásokkal,

 • a tudás rendszerezésével, az osztályozás, katalogizálás, meta-adatolás gyakran filozófiai, ismertelméleti kérdéseivel, 

 • az információtechnológiával, a digitalizálással, az adatbázisépítéssel,

 • a webes jelenléttel, a közösségi hálózatokkal,

 • a menedzsment, az üzleti élet és jog alapvető törvényszerűségeivel. 

Az egyetemi könyvtár- és információtudományi képzés elsőként, 1949-ben alapított, több mint hét évtizedes tapasztalatot birtokló műhelyeként egyedülálló hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel építjük páratlan oktatási programunkat. Kizárólag nálunk áll rendelkezésre a könyvtár- és információtudomány teljes képzési kínálata:

 • informatikus könyvtáros alapképzés (BA) két specializációval (könyvtörténeti, információ- és tudásmenedzsment)

 • könyvtártudomány mesterképzés (MA)

 • könyvtárostanár osztatlan tanárképzés (OTAK)

 • könyvtárostanár rövid ciklusú tanárképzés (RTAK)  

 • zenekultúra alapszak zenei könyvtáros specializáció

 • könyvtártudományi doktori (PhD) képzés

A képzés során félévről-félévre gazdagítják a könyvtár- és információtudomány egymást kiegészítő oldalairól alkotott képet a különböző kutatási területeken tevékenykedő szakértő oktatók és vendégelőadók.

A könyvtár- és tájékoztatásügy alapjainak megismerése mellett művelődéstörténeti, tudásszervezési, menedzsment és informatikai kurzusainkon gyakorlatközpontú kompetenciafejlesztés egészíti ki az elméleti oktatást. Az alapképzés elvégzésével nemcsak kompetenciákat, de rálátást, szakmai kapcsolatokat, publikációs és sok esetben közvetlen karrier lehetőségeket is biztosítunk hallgatóinknak. Számos kurzus készít fel a nemzeti könyvtárak, a szak- és felsőoktatási könyvtárak, a városok nappalijaként is emlegetett települési vagy közkönyvtárak, valamint iskolai könyvtárak és egyéb, speciális gyűjteményekben végzendő szakmai munkára.

Kiemelten foglalkozunk az informatika, a hálózatiság és a digitalizálás kulturális, kommunikációelméleti és technikai megközelítésével, az információforrások, tudományos adatbázisok elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a tájékoztatás korszerű formáival, piacgazdaság kihívásaival az információs társadalom és globalizáció korszakában.

A helyben használat mellett egyre inkább távoli elérésű szolgáltatásokat kínáló közintézmények szakembereire komoly szükség van, s a könyvtáros hivatás a versenyszférában szakértőként, fejlesztőként, kutatóként is kiemelten hasznos, innovatív szakmai pálya lehetőségét kínálja.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (a specializáció megnevezésével)

Képzési forma: Nappali, levelező

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • társadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit;
 • könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit;
 • menedzsment ismeretek 5-20 kredit;
 • informatika 15-25 kredit;
 • kommunikációs ismeretek 5-20 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A válaszható specializációk kreditaránya további 35-50 kredit.

A szakhoz tarozó specializációk:

 • Információ- és tudásmenedzsment
 • Könyvtörténet

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

Szakmai gyakorlatok követelményei:A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit. A szakmai gyakorlatokra az intézet számos együttműködő partnerintézménye (akár könyvtárakban, akár a non-profit szektorban, akár a versenyszférában) várja a hallgatókat a képzés 3. félévétől. A szakmai gyakorlati helyek listája.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az alapképzés elvégzése alatt hallgatóink többsége már kiépíti szakmai kapcsolatait, és a diploma megszerzése után (vagy akár már előtte) elhelyezkedik a gyakorlaton vagy szakmai programokon megismert könyvtárakban, intézményekben.

Az információ gyűjtésében, rendszerezésében és publikálásában szerzett kompetenciákkal infokommunikációs szakemberként a versenyszférában, kiadóknál vagy akár a médiában is munkát találhatnak. A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint végzettjeink kb. 50-50%-os arányban kezdik meg munkájukat könyvtárakban, a közszférában és a piaci szektorban. A diploma tehát jól hasznosítható a munkaerőpiacon.

A tanulmányok folytathatók is: várjuk alapszakot végzett hallgatóinkat a mesterképzésre, majd az ország egyetlen könyvtártudományi doktori programjára, ahol PhD tudományos fokozatot is szerezhetnek.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • fordító és tolmács
 • könyvtártudomány
 • kulturális örökség tanulmányok

Karrierlehetőségek:

Végzett hallgatóink többsége megtalálja hivatását már a képzés alatt könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, művészeti és művelődési központokban és egyéb kulturális intézményekben is. A versenyszférában informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat igénylő pozíciókban, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat biztosító munkakörökben helyezkednek el.

Jellemző beosztás, munkakörök: bibliográfus, digitális tartalomfejlesztő, gyermekkönyvtáros, gyűjteményszervező könyvtáros, informatikus könyvtáros, információs munkatárs, iratkezelő, irodai ügyintéző, irodavezető, iskolai könyvtáros, kézirattáros, koordinátor, kulturális menedzser, kutatástámogató könyvtáros, múzeumi gyűjteménykezelő, olvasószolgálati könyvtáros, régi könyves könyvtáros, rendszerkönyvtáros, tájékoztató könyvtáros, tankönyvi referens, zenei könyvtáros

Ha érdekel a hiteles információ megtalálása és továbbadása, és mindezt Magyarország egyetlen olyan intézményében szeretnéd megismerni, ahol a teljes képzési spektrum elérhető, akkor válaszd a 2023-ban alapításának immár 74. jubileumát ünneplő Könyvtár- és Információtudományi Intézet kínálatát nappali vagy akár munka mellett is végezhető levelező formában!"