Néprajz alapképzési szak

Néprajz alapképzési szak

A Néprajzi Intézetben folyó képzés célja a folklorisztika, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapos megismerése. Olyan szakembereket képzünk, akik képesek a saját és a mások kultúráját megérteni, szűkebb és tágabb közösségek kultúráját alakítani, akik toleránsak mások kultúrájával szemben, akik nem csupán a népi, paraszti kultúrában, hanem a kortárs kultúrában is járatosak, akik módszertanilag is felkészültek a  kultúra kutatására, továbbá képesek a társadalmi változások működését és gyakorlatát értelmezni, elemezni.

A Néprajzi Intézet weboldala
A Néprajzi Intézet blogja
A Néprajzi Intézet Facebook oldala
A Néprajzi Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Néprajzi Intézet Instagram oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a jelenkori magyar kultúra, szeretnék megérteni a magyar köznép sajátos társadalomtörténetét és az elméleti oktatás mellett a terepmunka során is szívesen tanulnak.

Tantárgyízelítő

 • A bevezető tárgyakat követően:
  • Gazdálkodás
  • Életmód
  • Mesterségek
  • Társadalomnéprajz
  • Rítus-vallás-mentalitás
  • Népcsoportok és regionális kultúrák
 • Gyakorlati tárgyak:
  • Terepkutatás
  • Múzeumi/archívumi gyakorlat
  • Szakmai kirándulás

Ők is itt végeztek

Kósa László és Borsos Balázs, a magyar néprajztudomány akadémikusai; Kemecsi Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatója, Balogh Balázs a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének igazgatója; Pócs Éva, Széchenyi díjas kutató, Balázs Géza nyelvész, nyelvművelő; Andrásfalvy Bertalan, Rockenbauer Zoltán korábbi kulturális/oktatási miniszterek; Agócs Gergely, Dóra Áron, Bognár Szilvia, Enyedi Ági, Palya Bea, Juhász Réka és Sőregi Anna ismert népzenészek és népdalénekesek, Sütő Levente székely bútorfestő-asztalos, a Népművészet Mestere.

Érdekességek a szakról

A szakon aktív diákélet zajlik, amely magába foglalja például a Tudományos Diákköröket és külső gyakornoki programokban való részvételt, valamint a kötetlenebb társasági eseményeket is (pl. Luca-nap, farsang). A szakon tanulók minden évben több napos tanulmányi kiránduláson is részt vehetnek, melynek keretében felfedezzük a Kárpát-medence néprajzi értékeit. Kedvező a tanár–diák létszámarány, ami lehetővé teszi, hogy az oktatók egyénileg is támogassák a hallgatói törekvéseket.

A szak központi helyet tölt be a magyar néprajztudomány intézményhálózatában, így a diplomájuk megszerzését követően a hallgatók jó eséllyel juthatnak végzettségüknek megfelelő álláshoz illetve tanulhatnak tovább magasabb szinteken.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. földrajz v. francia v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret v. történelem

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 5 < 30

Önköltséges képzés esetén 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Olyan szakembereket képzünk, akik ismerik a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjait, valamint megértik saját és mások kultúráját, képesek alakítani a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását, mások kultúrájával szemben toleránsak.

Továbbá jártasak a kultúrakutatásban, a kulturális antropológiában, képesek a kultúra működési sajátszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. Elméleti ismereteken túl rendelkeznek a néprajzi gyűjtési és a muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás valamint a terepkutatás módszereinek ismereteivel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Néprajz alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, művelődéstörténet, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 16-22 kredit;
 • a néprajzhoz kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományi alapozó ismeretek 20-30 kredit;
 • néprajzi szakmai ismeretek (a magyar és összehasonlító néprajz nagy témakörei) 80-100 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret a néprajz területéről, amelynek kreditértéke 50 kredit.

Minor szakként felvehető-e: igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlatok követelményei: Szervezett néprajzi gyűjtés hazai vagy határon túli terepeken (egy hét), szervezett szakmai kirándulás, múzeumi/archívumi szakmai gyakorlat helytörténeti gyűjteményben, szakmúzeumban vagy országos múzeumban illetve archívumban.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégezve jártassá válhatsz a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben, és képes leszel a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Ezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudsz helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • Közép-Európa tanulmányok
 • kulturális örökség tanulmányok
 • néprajz
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: múzeumok, közművelődési intézmények, oktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.

Jellemző munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs