Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, francia szakirány

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak, francia szakirány

A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentősebb tudományos műhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú intézeti tanszékek tartoznak: Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Jelenleg az intézetnek közel 450 hallgatója és 50 munkatársa van.


A Romansztikai Intézet weboldala
A Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének a francia nyelvvel, irodalommal, történelemmel és művészettörténettel foglalkozni, akiket érdekel Franciaország és a frankofón világ. A képzésnek fontos része a nyelvoktatás is, mely nyelvgyakorlatokból, valamint fordítási és tolmácsolási készségeket fejlesztő kurzusokból épül fel.

Tantárgyízelítő

 • A francia nyelv kultúrtörténete
 • A mai Franciaország
 • Franciaország kulturális földrajza
 • Francia irodalmi szövegolvasás
 • Franciaország művészete, szokásai


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja, olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve emelt szinten képesek francia nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban, és rendelkeznek elméleti és gyakorlati ismeretekkel az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben. A szakon az órák francia nyelven zajlanak a következő területeken: nyelvfejlesztés, nyelvészet, irodalom, civilizáció (történelem, kulturális földrajz, művészettörténet). A magyar nyelven folyó általános képzéshez tartozik: könyvtárhasználat, felhasználói szintű informatika bölcsészeknek, társadalomtudomány. A francia alapszakkal rendelkezők számos mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat Magyarországon, vagy külföldön, az európai felsőoktatási térség egyetemein.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Újlatin nyelvek és kultúrák francia alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

 

Főbb szakterületek:

 • Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalom-tudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit
 • Romanisztikai szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:
  • szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit
  • a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit
  • választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szakhoz tartozó differenciált szakmai ismeretek: francia filológia

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja francia nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók foglalkozhatnak a francia-magyar kapcsolatok ápolásával, alkalmasak nyelvi közvetítői szerep betöltésére valamint önkormányzati, államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, de elhelyezkedhetnek tömegkommunikációs szerveknél vagy az idegenforgalomban is.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • francia nyelv irodalom és kultúra
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahely: multinacionális cégek, fordítóirodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, magyar és külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó