Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, kínai szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, kínai szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai – különösen a japán, a kínai és a koreai – évről évre népszerűbbek, ugyanakkor a korszerű igényekhez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy hangsúlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Konfuciusz Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék a képzés során magas szinten elsajátítani a kínai nyelvet, és szívesen megismerkednének a régi és a mai Kína történelmével, irodalmával, vallási és filozófiai irányzataival, továbbá napjaink társadalmával stb.

Tantárgyízelítő

Az intenzív, gyakorlati nyelvi képzést félévről félévre a régi és a mai kínai kultúra egy-egy aspektusát részletesen tárgyaló kollokviumok egészítik ki.

Több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvend hallgatóink körében a főszak mellett választható Kínai tolmács- és fordítóképzés specializáció, ahol az első évben nyújtott teljesítmények alapján felvételt nyert hallgatók olyan, különböző nyelvi készségeket célirányosan fejlesztő órákon vesznek részt, mint a beszédkészség fejlesztése, szakszövegek fordítása, hallás utáni szövegértés, fordítás stb.

Érdekességek a szakról

Az ELTE Kínai Tanszéke nemsokára száz éves évfordulóját ünnepli! A tanszék elődje 1924-ben alakult meg, és az ezredforduló elejéig Magyarország egyetlen Kínai Tanszéke volt, ahol nemzedékek hosszú sora sajátíthatta el a kínai nyelvet, és válhatott a kínai kultúra kutatójává. Hazánk neves sinológusai kivétel nélkül itt szereztek képesítést, jeles műfordítók, sikeres diplomaták kerültek ki tanszékünkről.

A BA képzést követően hallgatóink tovább tanulhatnak nálunk MA és PhD képzéseken, továbbá tanári képesítést is szerezhetnek. Sinológus PhD végzettség Magyarországon a mai napig egyedül nálunk szerezhető.

A három éves képzés mellett hallgatóink többségének lehetősége nyílik egy vagy féléves ösztöndíjas részképzéssel Kínában tanulni, ahol megszerzett nyelvtudásuk elmélyítése mellett, személyesen is megtapasztalhatják, milyen az élet Kínában.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A Távol-keleti Intézet Kínai Tanszéke a modern és klasszikus kínai nyelv, illetve a kínai történelem és kultúra oktatását tekinti elsődleges feladatának. A BA, MA és PhD képzésen folyó oktatás célja olyan használható és naprakész tudást biztosítani az itt tanulók számára, ami egyben történeti távlattal is rendelkezik. 

A kínai szakirányos hallgatók előtt több lehetőség is nyitva áll arra, hogy állami és egyéb ösztöndíjakkal kínai nyelvterületen tanulhassanak. Itthon a Tanszék és az ELTE Konfuciusz Intézet előadásokkal, filmvetítésekkel, nyelvi versenyekkel és egyéb programokkal segíti, hogy hallgatóink a tanórákon kívül is közelebb kerülhessenek a kínai nyelvhez és kultúrához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon 

Képzési forma: nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek:

 •  a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit
 •  orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
  • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
  • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei
  • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
  • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Kínai szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (mai kínai nyelv, klasszikus kínai nyelv és filológia) 40-70 kredit
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (történelem, műveltség, vallástörténet, kínai és japán műveltség) 8-30 kredit

A szakhoz tartozó specializációk: A kínai szakirányos hallgatók számára a szakirány mellett ajánlott a kínai tolmács- és fordítóképzés specializáció elvégzése. Ez – szintén 50 kredit értékben – olyan tanegységeket tartalmaz, melyeknek teljesítésével a hallgatók hivatásos tolmácsként és fordítóként is megállhatják a helyüket.

Minor szakként felvehető-e: igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának – illetve Kínai Nyelvi Szintfelmérő Vizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, HSK) 4-es szintjének – megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja modern kínai nyelvből.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A képzést sikeresen teljesítők BA szintű diplomát szereznek, amellyel kiléphetnek a munkaerőpiacra, illetve folytathatják tanulmányaikat a kétéves Sinológia mesterképzésen. A kétéves Kína-szakértő mesterszakos képzésben a felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő nyelvi képzés mellett a hallgatók elmélyült ismeretekre tesznek szert a kínai társadalom és kultúra különböző területein.

Az MA diploma megszerzése után a tudományos pálya iránt érdeklődőknek lehetőségük van a hároméves sinológiai doktori program elvégzésére, amelyen PhD fokozat szerezhető. A doktori képzésben a hallgatók a választott témavezető tanár iránymutatásával elsősorban saját tudományos kutatásaikra összpontosítanak.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • sinológia
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

 • kínai tolmács, fordító, műfordító,
 • a kínai nyelv és kultúra tanára,
 • vállalatok alkalmazásában Kína-szakértő referens, ügyintéző,
 • turizmusban: kínai nyelvű idegenvezető,
 • külügyben, diplomáciában: Kínára és a Távol-keleti régióra szakosodott diplomata, titkár
 • egyetemi kutató, oktató