Szlavisztika alapképzési szak, cseh szakirány

Szlavisztika alapképzési szak, cseh szakirány

A Szláv és Balti Filológiai Intézetben a cseh mellett bolgár, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán szakirányokat lehet választani, a lektorátusok gondozásában pedig macedón, fehérorosz, lett és litván nyelveket tanulhatsz. Az intézet széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektben vesz részt.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet weboldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézet Facebook oldala
A Szláv és Balti Filológiai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A cseh szakirány Facebook oldala
A Szláv Filológiai Tanszék Instagram oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a szláv népek kultúrája, szeretnék behatóan tanulmányozni a cseh irodalmat és történelmet, valamint szívesen megtanulnák a cseh nyelvet is.

Tantárgyízelítő

 • cseh irodalom (K. Čapek, J. Hašek, Kundera, Hrabal)
 • cseh művészet (Mucha, Menzl, Forman)
 • cseh történelem (Husz, Comenius, Masaryk, Havel)
 • cseh nyelv (középkorban és ma, Prágai Nyelvész Kör, köznyelv és frazeológia, korpusznyelvészet, szótárírás)

Ők is itt végeztek

Detre Zsuzsa műfordító (B. Hrabal könyvei), Varga György volt nagykövet, diplomata, Vörös István költő, drámaíró, Nemes Gyula filmrendező, Tordai Péter, a TEMPUSZ Alapítvány igazgatója, Kocsis Péter író, fordító, Szirányi András turisztikai szakember, Szilágyi Szabina utazási iroda tulajdonos, Csepeli Eszter operatőr, és sokan mások. 

Érdekességek a szakról

A szak több mint 60 éves fennállása alatt számos cseh szakon végzett szakember kiváló munkalehetőséghez jutott. Ezt segítette a csehországi részképzési részvétel, egy vagy akár több félév, amelyet a prágai, brünni (Brno), olmützi (Olomouc) és más egyetemeken lehet elvégezni ma is. Nemzetközi kapcsolatok, budapesti Cseh Kulturális Centrum gazdag programkínálata, rendezvények, koncertek, szakmai kirándulások – mindez segíti a hallgatókat.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középszinten képesek cseh nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

A képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, nyelvtudomány, irodalomtudomány, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-12 kredit;

Szlavisztikai szakmai ismeretek 158-160 kredit, amelyből

 •  a szláv nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul [bevezetés a szláv nyelvi tanulmányokba: szláv kultúrák (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), illetve szláv nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek; klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar-szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene)] 50-56 kredit;
 •  a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek [a választott nyelvhez kapcsolódó földrajzi, történelmi és kultúratörténeti alapismeretek; a stilisztika alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, jelentéstan, nyelvtörténeti alapok)] 50-56 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A szlavisztika szakos bölcsész - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • az alapképzési szak szakirány szerinti további szakterületi ismeretei
 • az alapképzési szak másik szakiránya vagy
 • másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az adott szakirányon a záróvizsga letétele középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás teljesítését igazolja cseh nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzett hallgatók számos területen elhelyezkedhetnek, például külföldi és vegyesvállalatknál, minisztériumokban, külügyi szervekben, de a gazdasági és kulturális életben, valamint pályázati irodáknál és nemzetközi ügynökségeknél is megtalálhatják a számításaikat.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • cseh nyelv és irodalom
 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom-és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, utazási irodák, követségek, konzulátusok, külföldi kulturális intézetek

Jellemző munkakörök: üzletkötő, tolmács, idegenvezető, külkapcsolati munkatárs.